Alkohol i arbetslivet – vad ska arbetsgivaren tänka på?

Svenskars alkoholkonsumtion ökar under sommaren visar en ny Novusundersökning*. “Som arbetsgivare har ni därför sannolikt anställda med ökad alkoholkonsumtion, vilket skulle kunna leda till bekymmer på arbetet”, säger HR- och arbetsrättsexpert Ida Ljungberg på Simployer.
Josefine JohanssonContent Manager
den 18 augusti 2023
Lästid: 2 Minuter

Riktlinjer kring arbetet med alkoholrelaterade problem på arbetsplatser   

Redan 2015 kom riktlinjer för företagshälsovård och andra aktörer som arbetar med att förebygga och behandla alkoholproblem bland annat gällande tidiga insatser vid alkoholproblem på arbetsplatsen. Under 2023 kommer Myndigheten för arbetsmiljökunskap att uppdatera dessa riktlinjer. Riktlinjerna fokuserar på att förebygga problem både på organisatorisk nivå och för den enskilde arbetstagaren.  

Riktlinjerna avslöjar att upp till var tionde kvinna och var femte man inom yrkeslivet har riskbruk av alkohol, vilket innebär en ökad risk för skador och andra problem. Det lyfts också att det genom vetenskapliga studier är bevisat att arbetsplatsen utgör en central arena för att förebygga alkoholproblem. 

Bjuda eller inte bjuda på alkohol på arbetsplatsen? 

“Att bjuda på alkohol på arbetsplatsen är en fråga för arbetsgivare att överväga. De flesta anställda kan hantera alkohol ansvarsfullt, men vissa dricker för mycket eller har närstående som gör det. Arbetsgivare bör därför fundera över anledningarna bakom att bjuda på alkohol vid tillställningar och över möjliga negativa konsekvenser”, säger Ida Ljungberg. 

“Det kan finnas en förutfattad mening om att anställda förväntar sig alkohol på evenemang. Men för de arbetsgivare som har nolltolerans på arbetsplatsen blir det sannolikt ingen stor grej bland de anställda om sådant inte serveras på olika tillställningar. Dessutom finns idag bra alkoholfria alternativ”, säger Natalia Björkman, HR- och arbetsrättsexpert på Simployer. 

“Det finns ingen lösning som passar alla arbetsgivare. Man får helt enkelt utgå från verksamhetens förutsättningar, det man vet om anställdas välmående, ev. tidigare incidenter men också sin image som arbetsgivare. Ytterst bestämmer arbetsgivaren över sin verksamhet men det är också arbetsgivaren som har arbetsmiljöansvaret”, avslutar Natalia Björkman.  

7 tips för arbetsgivaren 

  1. Tänk igenom om alkoholservering är nödvändig och varför - vilken roll spelar alkoholen på er arbetsplats? Bidrar fredagsölen till sammanhållning eller skapar det ett grupptryck att dricka, och hur lirar besluten med er alkoholpolicy? 
  2. Om alkohol serveras - ha tydliga riktlinjer för hur mycket som serveras, hur arbetsgivaren agerar om anställda blir för berusade samt vem som avgör om så skett 
  3. Se till att det alltid finns trevliga alkoholfria alternativ! 
  4. Prova er fram – kanske skapar en alkoholfri fest bättre och roligare minnen? 
  5. Involvera medarbetarna – hur viktig är alkoholen egentligen? Har medarbetarna förslag på alternativ? En tävling om den godaste alkoholfria drinken kan kanske kan öka intresset för att dricka alkoholfritt? 
  6. Ifrågasätt aldrig att en person väljer att avstå alkohol och försök inte övertala anställda om att ändå ta ett glas. Sällan vet man orsaken till att personer avstår och grupptryck kan dessvärre påverka mer än vad man tror.  
  7. Oavsett om alkohol serveras eller inte – ha tydliga rutiner vid misstanke om missbruk och riskbruk och kommunicera dessa kontinuerligt på arbetsplatsen. Varför inte påminna om de rutiner och stöd arbetsgivaren tillhandahåller, inför personalfesten och efter semestern? 

*Läs undersökningen från Novus

Gratis webinar: Kompetensutveckling – nyckeln till ett bra ledarskap

Ett av de viktigaste uppdragen en ledare har är att påverka andra genom utveckling, kulturbyggande och engagemang. Om du som ledare inte finns där för att påverka dina medarbetare, så finns det inget ledarskap. Men hur gör du då för att påverka andra? Och hur hänger det ihop med att bygga en lärande organisation?

Titta på webinaret!

 

Dela sidan: