Hundägare – skäl(l) att jobba hemifrån?

Distansarbete under coronapandemin bidrog till flera nya djurägare. Siffror visar att det registrerades 62 894 nya hundar under pandemin*, vilket är den högsta siffran sedan 1973. I samband med att arbetsgivare nu utvärderar effekterna av distansarbete kan det medföra problem för hundägare som gjort hemmakontoret till en vardag. Simployers experter förklarar.
Josefine JohanssonContent Manager
måndag 28 augusti 2023
Lästid: 2 Minuter

Kan vi kräva att medarbetarna kommer till kontoret?  

Det korta svaret är ja. Arbetsgivaren har arbetsledningsrätt, vilket innebär att det är arbetsgivaren som leder och fördelar arbetet i sin verksamhet och som sätter upp regler och policyer för hur arbetet ska utföras. Arbetstagaren har skyldighet att anpassa sig efter arbetsgivarens ordningsföreskrifter och gör denne inte det kan det innebära konsekvenser. Har man dock rätten till distansarbete inskrivet i anställningsavtalet eller i ett annat enskilt avtal kan det man avtalat inte ensidigt ändras av arbetsgivaren – vill man ändra ett avtalat villkor gäller ytterst att anställningen sägs upp för omreglering, alternativt att man kommer överens om att avtalet ska ändras, säger Natalia Björkman Szklarska, arbetsrättsexpert på Simployer.   

Bör vi ta hänsyn till hundägares eventuella svårigheter med kontorsnärvaro och i så fall hur? 

Många anställda kämpar med att få ihop vardagspusslet. Att ha hund medför dock ingen rätt att utebli från arbetet, eller att arbeta hemifrån. Alla hundägare arbetar ju heller inte i verksamheter där man kan arbeta hemifrån, så det finns såklart andra lösningar än arbete hemifrån för att ta hand om sin hund. Men i de verksamheter där arbete kan ske på distans tycker jag arbetsgivaren bör se över om och hur det går att underlätta för en anställd att ta hand om sin hund, exempelvis genom att vissa dagar arbeta hemifrån. Ett annat sätt att underlätta är att (om möjligt) låta hunden följa med till jobbet. Hund på kontoret kan innebära ökad trivsel, men innan ett sådant beslut tas krävs att arbetsgivaren gör en bedömning om det kan innebära risk för ohälsa, exempelvis för medarbetare som har allergi eller hundrädsla, säger Ida Ljungberg, HR- och arbetsrättsexpert på Simployer.  

Kan arbetsgivaren bjuda på hunddagis? 

- Ja, men kostnaden för att ha hunden på ett hunddagis är en privat levnadskostnad. Så om arbetsgivaren står för kostnaden har den anställde fått en skattepliktig förmån som värderas till marknadsvärdet. Arbetsgivaren kan ju naturligtvis, om hen vill, betala ut en särskild ersättning varje månad mot att den anställde visar att han eller hon har haft kostnaden. Eftersom det är den anställdes privata kostnad, och att den anställde inte kan få avdrag för kostnaden i sin inkomstdeklaration, är det inte fråga om någon kostnadsersättning. Beloppet utgör därför vanlig lön och ska redovisas i ruta 011 på den anställdes individuppgift i arbetsgivardeklarationen, berättar Lennart Salomonsson, Skatteexpert på Simployer. 

Vad bör vi tänka på om vi minskar möjligheterna till distansarbete?  

För många fungerar distansarbetet bra, därför kan det uppstå många frågor, om krav på ökad kontorsnärvaro införs. Som arbetsgivare bör du se till att förklara för medarbetarna varför beslut tas om ökad kontorsnärvaro och vad det kommer att leda till. Och undvik klyschor som ”det är bra för kulturen” eller ”vi behöver träffas IRL”! Om arbetsgivaren inte kan förklara varför det är bra för kulturen att arbeta på kontoret eller varför ni behöver träffas oftare kommer det vara svårt att få medarbetarnas förståelse och man kommer sannolikt mötas av motstånd. En konsekvens av att införa krav på kontorsnärvaro, där det finns medarbetare som har svårt att kunna lösa pusslet med hund (eller av andra orsaker) är att risken dessutom stor är att medarbetare söker sig till en annan arbetsgivare, avslutar Ida Ljungberg.

*Rekordmånga hundar registrerade under pandemin

Temasida: Distansarbete och hemarbete

När allt fler medarbetare arbetar hemifrån ställs verksamheter inför helt nya frågor: Vem ansvarar för arbetsmiljön? Vilka arbetsredskap kan vi få avdrag för? Vi har samlat innehåll som hjälper dig på vägen!
Gå till temasidan

 

Dela sidan: