Höjd terrorhotnivå – Så påverkas arbetsplatsen

Säkerhetspolisen har höjt terrorhotnivån i Sverige från en trea till en fyra på en femgradig skala. Det innebär att terrorhotnivån höjs från förhöjt hot till högt hot. Beslutet bygger på en samlad bedömning av hotnivån. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) bedömer att hotet kan komma att bestå under en längre tid.
Cornelia Bjørke-HillHead of Group Communications and PR
den 25 augusti 2023
Lästid: 2 Minuter

Anställda kan inte kräva att få arbeta hemifrån

Anställda kan normalt inte kräva att få arbeta hemifrån. Det är arbetsgivaren som beslutar om hemarbete/distansarbete är möjligt eller inte.

- Möjligheten att arbeta på distans beror bland annat på vilka arbetsuppgifter anställda har och hur verksamheten är organiserad. Kan man som arbetsgivare möjliggöra distansarbete för att till exempel undvika allmänna transportmedel under tiden det ökade säkerhetshotet föreligger kan det vara en bra åtgärd att vidta, förklarar Simployers arbetsrättsexpert Anna Schönfelder.

Anställda kan inte vägra att åka på tjänsteresor

En anställd kan normalt inte neka till att åka på tjänsteresor om det ingår i arbetet. Skulle en anställd vägra att åka på en sådan resa – exempelvis på grund av oro – skulle det ytterst kunna ses som en arbetsvägran, fortsätter Schönfelder.

Arbetsgivaren har samtidigt ett arbetsmiljöansvar och ska så långt det är möjligt se till att medarbetare inte utsetts för risker i arbetet. Bedömning om en tjänsteresa innebär en ökad risk bör göras i varje enskilt fall och i fall av ökade säkerhetsrisker bör man som arbetsgivare göra en gedigen analys och ta det säkra före det osäkra.

Visa förståelse för anställdas oro

Som vid all typ av oro är det bra om medarbetaren kan berätta för sin chef vad som oroar hen. Som chef kan det vara svårt att lindra oro, men det är bra att lyssna in, visa omtanke och eventuellt hänvisa till företagshälsovården, vårdcentral eller annat stöd.

- Det kan vara bra att lyfta frågan till medarbetarna om hur de upplever situationen och om eventuella förändringar behöver göras, säger Schönfelder.

Vad innebär detta för arbetsgivare?

För en arbetsgivare finns ingen allmän checklista att bocka av, utan man får utgå från den egna verksamheten och dess förutsättningar. En sak att börja med är att se över sina rutiner i verksamheten kopplat till krisberedskap utifrån Arbetsmiljöverkets föreskrift om första hjälpen och krisstöd.

- En annan sak att tänka på är att genomföra riskbedömningar i verksamheten utifrån det systematiska arbetsmiljöarbetet, till exempel avseende på hur tjänsteresor, event och kick-offer och in- och utpassering på arbetsplatsen genomförs. Finns några risker, hur behöver dessa hanteras och av vem? Det är även viktigt att se över sin kommunikation till medarbetarna, och hur man kommunicerar kring eventuella risker och förhållningssätt i verksamheten, avslutar Schönfelder.

Temasida: Distansarbete och hemarbete

När allt fler medarbetare arbetar hemifrån ställs verksamheter inför helt nya frågor: Vem ansvarar för arbetsmiljön? Vilka arbetsredskap kan vi få avdrag för? Vi har samlat innehåll som hjälper dig på vägen!
Gå till temasidan

 

Dela sidan: