Motverka uppsägning genom en bra onboarding

Kostnaden för att förlora en medarbetare kan handla om allt ifrån ett par månadslöner upp till en hel årslön. I praktiken kan detta röra sig om hundratusentals kronor och även upp emot miljonbelopp, beroende på position och kompetens. Men hur motverkar du som arbetsgivare att talangerna säger upp sig?
Josefine JohanssonContent Manager
måndag 14 augusti 2023
Lästid: 2 Minuter

Ja, det är inte en helt enkel fråga. Men en bra onboarding är ett stort steg i rätt riktning. Tidigare forskning visar att det är 69 % större sannolikhet att en anställd som deltar i ett organiserat onboardingprogram stannar kvar i verksamheten, än en anställd som inte deltar i ett sådant program. Vilket inte är så konstigt egentligen. Onboardingen lägger grunden till relationen med medarbetaren och är avgörande för att hen ska trivas på sin nya arbetsplats. 

HR-expertens 5 bästa tips till en lyckad onboarding

För att ta reda på hur företag ska lyckas med sin onboarding, satte vi oss ner med vår HR- och arbetsrättsexpert Ida Ljungberg. Här kommer hennes bästa tips!

1. En digital onboardingplan – Se till att det finns en plan för vem som ska göra vad, när det ska göras och hur det ska göras. Denna process görs med fördel digitalt då det blir enklare att vara interaktiv och kunna lägga till, ta bort och följa upp vad som gjorts och inte.

2. Var tydlig och skapa trygghet – För att kollegorna och den nyanställda ska veta vad som förväntas behöver du vara tydlig. Då blir det mycket enklare att kunna stötta hen i sin nya roll. Genom att dessutom utse en ”buddy” som den nyanställde kan bolla lite extra med skapar du trygghet redan från dag ett!

3. Förbered allt det praktiska – Se till att arbetsplatsen är iordningställd genom att exempelvis ha arbetsutrustning och tillgång till diverse system på plats. En onboarding kan redan kännas stressigt och nervöst som den är. Dessa bitar är därför viktiga att ha på plats från start!

4. Täta avstämningar och utvärderingar – Det är mycket som känns nytt och förvirrande i början. Därför är det viktigt att stämma av med den nyanställde hur det går och att allting går enligt planen. När onboardingen är slut är det också av vikt att utvärdera hur det gick för att se till att ni har en bra rutin på plats för alla som börjar hos er.

5. Lättillgänglig information – Det är mycket information att hålla koll på i början. Se därför till att ha detta lättillgängligt och lättåtkomligt för den nyanställde.

Gratis webinar: Kompetensutveckling – nyckeln till ett bra ledarskap

Ett av de viktigaste uppdragen en ledare har är att påverka andra genom utveckling, kulturbyggande och engagemang. Om du som ledare inte finns där för att påverka dina medarbetare, så finns det inget ledarskap. Men hur gör du då för att påverka andra? Och hur hänger det ihop med att bygga en lärande organisation?

Titta på webinaret!

 

Dela sidan: