5 tips för att arbeta med socialt erkännande – nyckeln till framgång

I en värld som i allt högre grad sysslar med att skapa engagemang och motivation på arbetsplatsen, har erkännande av medarbetarnas insatser och prestationer blivit en avgörande framgångsfaktor. Men vad är egentligen socialt erkännande?
måndag 3 juli 2023
Lästid: 3 Minuter

Pulsmätningar, feedback och virtuella tummen upp och klapp på axeln. Ibland kan begreppen kännas lite "fluffiga" och inte särskilt påtagliga. Men socialt erkännande syftar helt enkelt på offentligt erkännande och beröm från kollegor och chefer. Det kan vara att ge komplimanger till en kollega i sociala medier eller på ett möte där flera personer är närvarande eller att hylla en anställd i form av en utmärkelse som "årets medarbetare". 

Denna typ av erkännande har visat sig ha en betydande inverkan på välbefinnande och produktivitet. I dialog med kunderna är det min erfarenhet att allt fler arbetsgivare ser värdet av detta. 

I en svensk kontext kan socialt erkännande ibland uppfattas som osvenskt eller obekant. Traditionellt är svenskar ofta reserverade när det gäller att ge komplimanger eller uttrycka tacksamhet på ett mer öppet sätt. Det är därför viktigt att skapa förståelse för värdet av socialt erkännande och uppmuntra när det utövas på ett sätt som känns genuint och autentiskt. Och jag understryker – det är faktiskt avgörande att det kommer naturligt och inte upplevs som uttänkt. 

Varför är socialt erkännande en nyckel till framgång? 

Så vad bidrar egentligen socialt erkännande till och varför tror jag att det är en nyckel till framgång? Ja, det hjälper till att skapa en positiv arbetskultur präglad av ömsesidig respekt och tacksamhet. Studier visar också att företag som implementerar en kultur av socialt erkännande upplever högre medarbetarengagemang och produktivitet. 

Och det är här engagemang kommer in. Det handlar helt enkelt om att när medarbetarna känner sig värderade och sedda är de motiverade att ge sitt bästa och bidra till att nå företagets mål. De går den extra milen. De engagerar sig i sitt arbete för att de motiveras av det och det ger dem glädje. 

Bidrar till företagets framgång 

Kort sagt, socialt erkännande har en direkt positiv inverkan på organisationens resultat. Genom att skapa en kultur av erkännande kan HR-proffs hjälpa till att skapa en miljö där anställda trivs, presterar på topp och bidrar till företagets framgång. 

HR har också hoppat på trenden. När man ser att ökat medarbetarengagemang leder till ökad produktivitet, lägre personalomsättning och minskade rekryteringskostnader vore det oklokt att inte ta tillvara på möjligheterna som ligger i detta. 

Kom också ihåg personligt erkännande 

Samtidigt är det viktigt att poängtera att socialt erkännande inte ska ersätta eller komma på bekostnad av personligt erkännande i mötet mellan människor. Detta betyder att även om det är viktigt att känna igen människor i sociala miljöer, bör vi inte glömma vikten av att ge individuellt erkännande till varje person. 

En-till-en erkännande ger oss möjlighet att visa omsorg och respekt på ett mer personligt och meningsfullt sätt, och detta bör upprätthållas som en värdefull praktik samtidigt som vi aktivt arbetar med socialt erkännande på arbetsplatsen. 

5 tips för att arbeta aktivt med socialt erkännande på arbetsplatsen: 

Skapa en kultur av erkännande 

Skapa en arbetsmiljö där kollegorna verkligen bryr sig om varandra. Låt chefer och medarbetare ge varandra en ordentlig klapp på axeln och säga "bra jobbat!" Det handlar om att fira tillsammans, tacka folk offentligt för deras bidrag och uppmuntra positiv feedback. 

Markera prestationer 

När du ger erkännande, var specifik och tydlig med vad individen har gjort bra. Berätta vad som gjorde dess ansträngningar unika och värdefulla. På så sätt lär sig individen att dess hårda arbete verkligen uppmärksammas och uppskattas. 

Låt medarbetarna berömma varandra 

Uppmuntra alla att klappa varandra på axeln och erkänna varandras prestationer. Det kan ske genom digitala plattformar, i teammöten eller bara i informella samtal. När vi berömmer varandra bygger vi samarbete och skapar en positiv arbetsmiljö. 

Anpassa feedbacken 

Vi motiveras på olika sätt, så anpassa feedbacken efter varje individ. Vissa människor gillar att bli berömda offentligt, medan andra föredrar mer personligt beröm. Ta hänsyn till vad varje person föredrar och anpassa berömmet därefter. 

Ge beröm regelbundet och ofta 

Beröm ska vara något som händer hela tiden, inte bara vid speciella tillfällen. Skapa en kultur där ni ger varandra erkännande regelbundet. Det hjälper till att behålla gruppens och individens engagemang och motivation över tid. 

Temasida: Distansarbete och hemarbete

När allt fler medarbetare arbetar hemifrån ställs verksamheter inför helt nya frågor: Vem ansvarar för arbetsmiljön? Vilka arbetsredskap kan vi få avdrag för? Vi har samlat innehåll som hjälper dig på vägen!
Gå till temasidan

 Dela sidan: