Artiklar, nyheter och insikter


Håll dig uppdaterad med det senaste från Simployer. Du kan också följa oss på
LinkedIn, Facebook och Instagram.

today 2020-12-21
Momsavdrag för solceller på bostäder - Ni har väl inte missat att bostadsrättsföreningar, förvaltare av hyresbostäder m.fl. har rätt till avdrag för moms på installation av solceller? Det gäller bland annat när överskottselen säljs med moms eller när man tar särskilt betalt för elen genom individuell mätning (IMD).
today 2020-12-15
5 tips när HR och IT ska samarbeta - Att HR och IT arbetar nära varandra är kanske inte den vanligaste konstellationen i en organisation – och till en början kan det kännas svårt, både vad gäller kommunikation och sättet att arbeta! Vi hjälper er med våra fem bästa tips för att komma vidare på bästa sätt.
today 2020-12-14
Så kan du hantera medarbetare med missbruksproblematik - Det kan uppstå situationer där du som chef behöver hantera missbruksproblematik i arbetslivet. Få koll på hur du bör agera och vad lagen säger.
today 2020-12-13
7 tips för att lyckas med onboarding på distans - Har du nya medarbetare på ingång som arbetar på distans? Vi har samlat 7 tips som underlättar arbetet med att introducera dem till verksamheten! Dessa fungerar såväl i coronatider, som när som helst annars när ledaren och medarbetarna inte befinner sig på samma plats.
today 2020-12-03
Nya föreskrifter om arbetsanpassning på väg - I juni, 2021, ersätts dagens nuvarande regler om arbetsanpassning och rehabilitering av nya föreskrifter, det har Arbetsmiljöverket beslutat. Vad betyder det för dig som arbetsgivare?
today 2020-12-03
Tillfällig lagstiftning om korttidsarbete - Nu ska verksamheter kunna få stöd vid korttidsarbete i ytterligare sju månader, utöver den ordinarie maximala stödperioden. Den tillfälliga lagstiftningen införs genom en ny lag; ”lag om stöd vid korttidsarbete i vissa fall”.
today 2020-12-01
Slå ihop julgåvan och coronagåvan - Den skattefria julgåvan till de anställda kan under 2020 kosta hela 1 450 kronor. Detta om de anställda inte redan har fått en skattefri coronagåva. Det är alltså möjligt att ge en kombinerad jul- och coronagåva till de anställda utan beskattning.
today 2020-11-24
Bilförmånen i AGI – en märklig historia - Korrekta bilförmånsvärden ska redovisas i arbetsgivardeklarationerna varje månad. Om ett förmånsvärde måste räknas om på grund av att en anställd inte kommer över gränsen för omfattande tjänstekörning – 3 000 mil – måste därför samtliga tidigare inlämnade, felaktiga arbetsgivardeklarationer rättas. Någon praktisk lösning finns alltså inte här.
today 2020-11-22
Därför är det viktigt att HR och IT jobbar nära varandra! - För att nå de gemensamma målen om dataintegritet och effektivisering behövs ett nära samarbete mellan HR och IT. Men vad behöver ni göra för att få ut det mesta av ert samarbete och för att nå systemets fulla potential?
today 2020-11-16
5 tips för en bra offboarding - Ett bra avslut när en medarbetare ska lämna organisationen är lika viktigt som när en ny medarbetare ska introduceras. Oavsett om medarbetaren lämnar på grund av att hen själv har sagt upp sig eller på grund av nedskärningar, är ett lyckat avslut viktigt ur ett employer branding-perspektiv. God offboarding gör den som lämnar till en bra ambassadör för verksamheten och det stärker lojaliteten hos de som ska vara kvar i organisationen. Här ger vi 5 tips för en trygg process när en medarbetare lämnar verksamheten.
today 2020-11-15
Flera coronarelaterade regler förlängs t o m december 2020 - Flera av de stödåtgärder som infördes i socialförsäkringen i våras förlängs och gäller nu året ut. Det gäller bland annat ersättningen för karensavdraget och det slopade kravet på läkarintyg.
today 2020-11-13
Bättre medarbetarsamtal med Simployer Dialog - Har du frågor eller funderingar kring hur ett digitalt samtalsstöd kan förenkla era medarbetarsamtal? Våra experter Robert Larsson och Henrik Sandström ger dig tips om hur Simployer Dialog gör samtalen effektivare och mer kvalitativa.
today 2020-11-12
”Det är dags för en ny skattereform" - Betydligt lägre skatt på arbete och mer enhetlig beskattning av kapital och konsumtion. Det är några av de förslag som Klas Eklund, Senior Economist på Mannheimer Swartling Advokatbyrå, lagt fram i en rapport. Hans utredningsuppdrag utgick från Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi (ESO), som är en självständig kommitté under Finansdepartementet.
today 2020-11-09
HR Masterdata blir allt viktigare - Vi går igenom varför masterdata bör vara ett delat ansvar med IT – och hur HR och IT bäst samarbetar kring HR-masterdata.
today 2020-11-06
HR-budget 2021 – posterna ni inte får glömma - HR-expert, Victoria Ödlund, delar med sig av sin budget-strategi för det nya normala.