Artiklar, nyheter och insikter


Håll dig uppdaterad med det senaste från Simployer. Du kan också följa oss på
LinkedIn, Facebook och Instagram.

today 2020-09-30
Checklista – 6 punkter för bättre medarbetarsamtal - Få ut mer av era medarbetarsamtal! Vi har samlat våra bästa tips och trix för att era samtal ska bli mer kvalitativa och effektiva (och med ett digitalt samtalsstöd blir det dessutom enklare att lyckas med samtalen).
today 2020-09-25
Förstärkt skydd för visselblåsare - I oktober 2019 antog EU ett direktiv med syftet att öka skyddet för visselblåsare. Direktivet gäller för alla EU- länder och ska implementeras i svensk lag senast 17 december 2021.
today 2020-09-23
Digitala arbetssamtal ger bättre planering, genomförande & uppföljning - Få effektivare jobbsamtal med Simployer Dialog – ett digitalt samtalsstöd som ger fördelar för såväl chefen som HR och medarbetare. Alla i verksamheten kan planera och följa upp sina samtal på ett smidigt, säkert och effektivt sätt och känna sig tryggare både inför, under och vid uppföljning av samtalet.
today 2020-09-22
Regeringens budgetproposition för 2021 – skatteförslagen - Regeringen har lagt fram en historiskt omfattande budgetproposition för nästa år. Allt för att bl a öka takten i klimatomställningen, förbättra företagens villkor och konkurrenskraft, se till att människor ska få mer kvar i plånboken och – inte minst – stärka välfärden. Coronapandemin har satt djupa avtryck i svensk ekonomi ett bra tag framöver.
today 2020-09-21
Företrädesrätt till återanställning – Vad gäller? - Reglerna om företrädesrätt till återanställning innehåller ett antal kriterier. I den här artikeln kan du läsa mer om vad som gäller för respektive del.
today 2020-09-15
När ska du förhandla på arbetsplatsen? - Står företaget inför stora förändringar? Ska ni organisera om, anställa ny chef, byta lokaler eller kanske dra ner på personal? Tänk på att företag med kollektivavtal måste förhandla med fackföreningen innan man tar beslut om viktiga förändringar i verksamheten.
today 2020-09-15
Bruttolöneavdrag eller nettolöneavdrag för förmåner? - Om löneväxling ska ske mot brutto- eller nettolöneavdrag är något som arbetsgivaren och den anställde får komma överens om. Det finns inga regler om löneväxling, men vilken växling man väljer kan få konsekvenser för den anställde – både skattemässigt och för olika framtida ersättningar.
today 2020-09-14
Ta fram era arbetsmiljömål – en enkel guide - Enligt lagen är arbetsgivare skyldiga att bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Här kan du läsa om processen för att ta fram arbetsmiljömål.
today 2020-09-11
Olika ersättningar under VM inte diskriminering - Ojämlika ersättningar till män och kvinnor under fotbolls-VM är inte diskriminerande enligt Diskrimineringsombudsmannens (DO:s) bedömning. Det framkommer i ett nytt tillsynsbeslut.
today 2020-09-11
Ordlista för HR - Vi förklarar 50 begrepp du som jobbar med HR bör känna till. Vilka kan du redan?
today 2020-09-11
Leasingmoms äventyras i corona-tider - Se över tjänstekörningen för att inte missa halva momsavdraget!
today 2020-09-09
Så kan du lösa konflikter på arbetsplatsen - När behöver du som arbetsgivare lösa konflikter? Som arbetsgivare har du ett ansvar för att förebygga och hantera konflikter. Läs våra 6 tips på hur!
today 2020-09-09
Arbeta strategiskt med HR – upprätta en HR-strategi - En HR-strategi ska vara en del av den övergripande affärsstrategin för att säkerställa att HR skapar mervärde för verksamheten. Få koll på hur du gör här!
today 2020-09-09
Är du ledare eller chef? - Är du ledare, chef eller kanske en av dem som är båda delarna? Warren Bennis, amerikansk ledarskapsforskare, uttrycker skillnaden mellan ledare och chefer så här; Chefer är människor som gör saker rätt medan ledare är människor som gör rätt saker.
today 2020-09-07
Rekryteringsprocessen – få koll steg för steg - Rekryteringsprocessen kan ta tid och kräva mycket fokus. Men blir det rätt, så är det en värd investering för organisationen. Ta reda på mer här!