Ska ni rekrytera i sommar? LAS förändras så tänk på detta!

Att lagen om anställningsskydd förändras har de flesta vetskap om, samtidigt har många arbetsgivare en stor utmaning med ett rekrytera och hitta rätt personal. Givetvis ställer många sig frågan – vad behöver vi tänka på när vi väl hittar rätt kandidat med tanke på att LAS förändras?
Mirja LenesHR- och löneexpert
den 27 juni 2022
Lästid: 1 Minut

Utökad skriftlig information

Till att börja med sker den första förändringen av LAS den 29 juni 2022. Detta med anledning av att arbetsvillkorsdirektivet införs i svensk lagstiftning. Rent konkret innebär det att ni som arbetsgivare har en ökad skyldighet att tidigare lämna mer skriftlig information i samband med nyanställning och ändrade villkor i anställningen. De nya och utökade kraven gäller för samtliga nyanställningar eller vid förändringar i anställningsvillkor som sker från och med den 29 juni Här kan du läsa mer om detta (länk).

Ny anställningsform införs

Om ni rekryterar personal med en tidsbegränsad anställning kommer anställningsformen allmän visstid försvinna från och med den 30 september 2022. Detta innebär att ni ska använda anställningsformen allmän visstid för anställningar som börjar innan den 1 oktober 2022.

Allmän visstid ersätts med en ny anställningsform: särskild visstid. Alla anställningsavtal som gäller från och med den 1 oktober 2022 där man tidigare skulle ha använt sig av anställningsformen allmän visstid ska från och med då vara särskild visstid. I de fall ni tecknar anställningsavtal med nya medarbetare som börjar från och med den 1 oktober eller senare är det alltså särskild visstidsanställning som används istället för allmän visstidsanställning.

Om ni har pågående allmänna visstidsanställningar som löper över tidsperioden för regeländringarna fortsätter dessa till det avtalade slutdatumet. Exempelvis om ni tecknat avtal om en allmän visstidsanställning från och med den 1 augusti 2022 som löper till och med den 31 maj 2023 fortsätter anställningen precis som tanken var när man ingick avtalet.

Att tänka på – sammanfattning

  • Alla anställningsavtal som tecknas fr om den 29 juni ska innehålla utökad skriftlig information
  • Informationen ska lämnas inom sju kalenderdagar till den nyanställda
  • Vid förändringar i anställningen ska den anställde få skriftlig information om ändringen senast samma dag som den börjar gälla.
  • Allmän visstidsanställning kan användas t o m den 30 september 2022
  • En allmän visstidsanställning som pågår den 1 oktober fortsätter fram tills avtalat slutdatum
  • Särskild visstidsanställning kan användas fr o m den 1 oktober 2022

 

Gratis webinar: Kompetensutveckling – nyckeln till ett bra ledarskap

Ett av de viktigaste uppdragen en ledare har är att påverka andra genom utveckling, kulturbyggande och engagemang. Om du som ledare inte finns där för att påverka dina medarbetare, så finns det inget ledarskap. Men hur gör du då för att påverka andra? Och hur hänger det ihop med att bygga en lärande organisation?

Titta på webinaret!

 Dela sidan: