Måste man teckna kollektivavtal? – HR-experten svarar

Det har debatterats flitigt kring strejkrätter och kollektivavtal den senaste tiden. Framförallt har konflikten mellan Tesla och fackförbundet IF Metall varit i rampljuset. Konflikten har blivit långdragen och något slut på den verkar inte vara i sikte.
Jimmy SeppäläWeb Editor
måndag 11 mars 2024
Lästid: 2 Minuter

Simployer har i samband med detta fått flera frågor om skyldigheten att teckna kollektivavtal. ”Att dessa frågor dyker upp från våra kunder förvånar mig inte – givet den medierapportering vi ser i sviterna av Tesla och IF Metall konflikten”, säger Simployers HR- och arbetsrättsexpert Natalia Björkman.

Natalia understryker vikten av att som arbetsgivare förstå konsekvenserna av att inte teckna kollektivavtal: "Huruvida man som arbetsgivare kan avstå från att teckna kollektivavtal beror ytterst på hur väl man som företag kan motstå fackets stridsåtgärder. Juridiskt sett finns det inget krav på att teckna kollektivavtal men arbetsrätten ger facket möjligheter att vidta långtgående stridsåtgärder vid vägran. Dessa åtgärder, som strejk och blockad, kan få enorma ekonomiska konsekvenser och kan 'tvinga' arbetsgivare att ingå kollektivavtal. I teorin finns alltså inget tvång, men i praktiken kan det uppfattas annorlunda."

Vilka kan egentligen dras in i en konflikt?

I svensk lag har vi, förutom rätten att vidta stridsåtgärder, också en omfattande rätt till sympatiåtgärder. Kraven för dessa åtgärder är att primärkonflikten är laglig och att varselreglerna följs. Natalia Björkman förklarar:

”Sympatiåtgärder syftar till att öka trycket på arbetsgivare att ingå kollektivavtal. Det finns egentligen ingen begränsning för vilka som kan delta i konflikten. Det är naturligt att företag med viktiga leveranser för de berörda arbetsgivarna engagerar sig. Målet är att påverka arbetsgivarens förmåga att bedriva verksamheten på ett betydande sätt och göra det ekonomiskt kännbart för dem.”

Det är viktigt att notera att även företag utan kollektivavtal kan påverkas av sympatiåtgärder. "Jag kan förstå att man kan ställa sig frågande till detta då arbetsgivare som har tecknat kollektivavtal kan dras in i stridigheter även om kollektivavtalet i sig ska garantera fredsplikt. Men så ser lagen ut, har man tecknat kollektivavtal kan man inte själv bli utsatt för stridsåtgärder, men det utesluter inte att arbetstagarna kan strejka ändå – i sympati.”

Expertens råd till arbetsgivare

Avslutningsvis betonar HR-experten vikten av att hålla sig uppdaterad på arbetsrättsliga frågor och ger konkreta tips för att möta framtidens utmaningar: " Arbetsgivare bör vara medvetna om konsekvensen att inte förhandla om ett kollektivavtal, både med avseende på strejkhot och liknande men också med avseende på branschspecifika villkor som regleras genom kollektivavtal. Att teckna kollektivavtal eller inte bör inte vara en fråga om att ”endast” åstadkomma fredsplikt. Många kollektivavtal har branschanpassade lösningar framförhandlade som inte kan åtnjutas endast genom lagens regler. Det kan tex handla om andra anställningsformer, större flexibilitet i arbetstidsförläggning osv. Som arbetsgivare bör man göra en helhetsanalys av behovet att ingå kollektivavtal eller inte.

Få ett expertteam i ryggen!
Har du frågor om kollektivavtal eller andra arbetsrättliga frågor? Med Simployers expertstöd får du en helt arkiv med svar på svåra frågor, mallar, checklistor och ett team av experter som du kan fråga om råd.

Jag vill veta mer!

Gratis webinar: Kompetensutveckling – nyckeln till ett bra ledarskap

Ett av de viktigaste uppdragen en ledare har är att påverka andra genom utveckling, kulturbyggande och engagemang. Om du som ledare inte finns där för att påverka dina medarbetare, så finns det inget ledarskap. Men hur gör du då för att påverka andra? Och hur hänger det ihop med att bygga en lärande organisation?

Titta på webinaret!

 

Dela sidan: