Nya LAS – anställningsavtal och skriftlig information

Redan den 29 juni 2022 kommer flera nya regler i lagen om anställningsskydd (LAS) börja gälla med anledning av EU:s arbetsvillkorsdirektiv. Vet du vad som gäller för anställningsavtal och skriftlig information? Vi ser till att du blir förberedd.
Ida Ljungberg, HR- och arbetsrättsexpert
schedule den 20 juni 2022
Lästid: 3 Minuter

Förändringar från 29 juni 

Arbetsgivarens skyldighet att ge skriftlig information om anställningsvillkor ökar från och med den 29 juni. Mer information ska ges, den ska lämnas snabbare och den ska lämnas till alla som anställs från och med den 29 juni och därefter.  

Det innebär inte att tidigare ingångna anställningsavtal måste skrivas om. De som redan är anställda - eller har fått ett anställningsavtal innan ikraftträdandet - kan däremot begära kompletterande information enligt de nya reglerna. Om en arbetstagare gör en sådan begäran är arbetsgivaren skyldig att skriftligen förse arbetstagaren med informationen. 

Nya regler om skriftlig information 

Alla anställda ska i samband med anställningen få skriftlig information om anställningsvillkoren. De nya reglerna innebär bland annat att mer information än tidigare ska lämnas. Stor del av informationen ska lämnas senast den sjunde kalenderdagen från den dagen den anställde har börjat arbeta. Syftet är att öka tydligheten för arbetstagaren om vilka villkor som gäller för anställningen.  

Idag är vissa kategorier av anställda undantagna från reglerna i LAS. Detta undantag kommer att slopas, när det gäller rätten till skriftlig information om anställningsvillkoren. Det innebär att även företagsledare, personer som tillhör arbetsgivarens familj samt de som är anställda med särskilt anställningsstöd, i skyddat arbete eller med lönebidrag för utveckling i anställningen också ska få skriftlig information om anställningsvillkoren. Även de som är anställda för korta tidsperioder ska få all information, oavsett anställningsform och längd på anställningen. Det undantag som finns i dag om att skriftlig information inte måste lämnas till den som är anställd kortare tid än tre veckor kommer att slopas.  

När anställningsvillkor ändras under pågående anställning, exempelvis ny lön, ska arbetstagaren få information skriftligen. Detta är regler som gäller redan i dag. Det som är nytt är att tidsfristen förkortas, från dagens regler om en 1 månad (räknat från dagen då förändringen börjat gälla) till att det nu ska ske så snart som möjligt, senast samma dag som förändringen gäller ifrån.  

Skillnad på anställningsavtal och skriftlig information? 

Det finns inga krav på hur ett anställningsavtal ska se ut eller vad det måste innehålla för att vara giltigt. Ett anställningsavtal kan i praktiken vara ett muntligt avtal. I LAS finns däremot bestämmelser om att arbetsgivaren är skyldig att lämna skriftlig information om anställningsvillkoren i samband med att anställning ingås. Det är dessa regler som nu utökas. 

Vanligtvis finns denna skriftliga information med på anställningsavtalet. Om så är fallet – behövs inte både ett anställningsavtal och skriftlig information lämnas. Saknas däremot denna information i anställningsavtalet, behöver det kompletteras. Mest praktiskt är alltså att se till att all den skriftliga information som arbetsgivaren är skyldig att ge finns med i anställningsavtalet.  

Hur ska ni förbereda er? 

Som arbetsgivare är det viktigt att se över mallarna för anställningsavtal och säkerställa att de är anpassade till de nya reglerna. Vidare behöver man också se över sina rutiner för hur en begäran om komplettering av information om anställningsvillkoren ska hanteras och av vem.  

  • Säkerställ att alla får anställningsavtal när anställningen börjar​ 
  • Säkerställ att anställda får skriftlig information om nya/ändrade villkor under pågående anställning 
  • Se till att chefer och andra som berörs av de nya reglerna vet vad de måste tänka på vid överenskommelse om anställning ​och när anställningsvillkor ändras 

Behöver du stöttning i denna snabba omställning? Missa då inte vår temasida om LAS. Där har vi samlat allt du behöver för de kommande förändringarna.  

Har du koll på nya LAS?

Arbetsrätten genomgår sin största förändringsfas någonsin och nya regler i Lagen om anställningsskydd (LAS) är snart här. Känner du dig osäker på vad som gäller? Besök vår temasida för att få koll!

 Dela sidan: