Lyckas med onboarding - på plats eller digitalt

Distansarbete ökar, många chefer känner sig pressade pga tidsbrist och konkurrensen om toppmedarbetare är stenhård. Allt detta gör att en strukturerad och bra introduktion av nya kollegor blir viktigare än någonsin.
Natalia Björkman, Arbetsrätt- och HR-expert
schedule den 25 augusti 2021
Lästid: 3 Minuter

Drömrekryteringen är i hamn och kontraktet påskrivet, men det finns inte utrymme för att slappna av för det. Hur undviker man de vanligaste fällorna i onboardingprocessen i det nya normala?

Även om onboarding givits större fokus på senare år, är det lätt att missa viktiga delar i processen. Ett misstag många gör är att glömma tidsperioden mellan det att kontraktet skrevs på och den dag den anställde faktiskt börjar arbeta. Uppsägningstid och annat gör att den här perioden kan bli lång, inte sällan tre månader eller mer och på den tiden kan mycket hinna hända.

Bygg lojalitet under preboardingperioden

Under själva rekryteringsprocessen har man täta kontakter med den som ska anställas, men när alla papper är påskrivna blir det ofta tystare. Medarbetaren har ännu inte hunnit bygga upp några lojaliteter eller en känsla av tillhörighet gentemot den nya arbetsgivaren. Risken finns att den gamla arbetsplatsen lockar med nya utmaningar eller högre lön för att få behålla personen. Många som söker nytt jobb befinner sig dessutom kanske i flera olika rekryteringsprocesser samtidigt och en annan risk är att det dyker upp andra jobberbjudanden som känns lockande. I värsta fall förlorar man personen.

Använd därför tiden fram till jobbstart, den fas som kallas preboarding, till att börja bygga lojalitet med den nya medarbetaren. Håll kontakten med den anställde.

Preboardingperioden bör även arbetsgivaren använda till att planera den faktiska onboardingen. Passa på att få praktiska saker som skrivbord och arbetsverktyg på plats. Boka gärna upp utbildningar och möten med nyckelpersoner så att starten blir så värdefull som möjligt för den nyanställde.

Många chefer och arbetsgivare underskattar den tid det tar för en nyanställd att bli fullt integrerad i en ny organisation samt hur viktigt detta faktiskt är. En trygg medarbetare börjar prestera och leverera snabbare än en som inte riktigt känner sig hemma.

Viktigt med en genomtänkt onboarding

En bra onboarding ska vara en genomtänkt, medveten och strukturerad process. Det minskar risken för att den nyanställde säger upp sig under det första året. Men det är också ett sätt att bygga varumärke. När någon byter jobb pratar man ofta ganska mycket om det. Omgivningen frågar hur man trivs, om man kommit in i nya jobbet och så vidare. Information sprider sig lätt och en dålig onboarding kan få negativ inverkan på företagets rykte.

Företag är som regel duktiga på att informera nya medarbetare om skriftliga policyer, säkerhetsföreskrifter och rutiner. Däremot glöms företagskulturen ofta bort. Det som tar längst tid att lära sig och förstå är de normer som finns på en arbetsplats. Vad råder för kultur? Hur uttrycker man sig på arbetsplatsen? Är det högt i tak?

Många missar också att säkerställa möjligheten för nya medarbetare att börja bygga egna nätverk, ett sätt att verkligen bli en del av organisationen och företagskulturen på. Ett tips är därför att satsa på relationsfrämjande aktiviteter. Man bör som arbetsgivare se till att den nya medarbetaren får träffa nyckelpersoner inom företaget genom exempelvis möten eller luncher.

Fördel med digital onboarding

Digital onboarding har blivit allt vanligare och den kommer dessutom med många fördelar, speciellt i det som vi kallar det nya normala där allt fler kommer att fortsätta arbeta på distans, även efter att vi tagit oss igenom pandemin.

Genom digital onboarding går det att i detalj planera hela processen och återskapa den i ett digitalt system där det framgår vem som ska göra vad och om det blivit gjort. Det är lätt att få en överblick och skapa trygghet både för den anställde och för arbetsgivaren. Behovet av digital onboarding kommer dessutom troligtvis att öka. När träffarna vid kaffeautomaterna blir färre behövs en systematik och en struktur, framförallt för att introducera nya medarbetare till företagskulturen.

Nyanställda kan med fördel tilldelas en mentor eller fadder, gärna en som inte ingår i den nyanställdas egen arbetsgrupp utan någon på en annan enhet eller avdelning. Det kan kännas tryggt att ha en person som man kan vända sig till med eventuella frågor som kan kännas obekväma att ställa till exempelvis chefen. Det är också är ett bra initiativ för att bredda nätverk och främja relationsbyggandet på företaget.

Denna artikel publicerades först på Chef.se i samarbete med Simployer.

Gratis webinar: Hur mår dina medarbetare?

Som chef kan det vara svårt att följa upp hur dina medarbetare mår när ni inte kan träffas fysiskt. Att dessutom se till att de känner sig motiverade att jobba även på hemmaplan kan vara en svår nöt att knäcka.  Få koll på verktygen framåt!

 

email

Nyhetsbrev

Dela sidan: LinkedIn twitter