Ta ditt ledarskap till nästa nivå med ledarskapsutveckling

Ökade krav från medarbetarna, hög personalomsättning och hård kamp om arbetskraften ställer nya krav på alla typer av chefer. För att möta sådana utmaningar är det viktigt med ett bra ledarskap. I denna artikel delar Eilin Kaaby Gillesen, HR-direktör på Simployer, med sig av hennes bästa tips och verktyg för ett bättre ledarskap.
Josefine Johansson, Content Manager
schedule den 14 juni 2022
Lästid: 3 Minuter
Eilin Kaaby Gillesen från Simployer

Hur säkerställer vi ett bra ledarskap på arbetsplatsen?

– En tydlig riktning och bra ledning är två viktiga framgångsfaktorer för att uppnå ett bra ledarskap. För att säkerställa att vi lyckas med detta behöver vi förstå vilken kompetens vi har och vad vi behöver i framtiden. Genom att kartlägga behoven av ledarskapsutveckling i hela organisationen får vi en bra bild av vad våra ledare behöver för att lyckas, vilka utmaningar de brottas med och vilka ledarskapsförmågor som behöver stärkas. På Simployer genomför vi kvartalsvisa pulsmätningar för att kartlägga vad som kan utvecklas och bli bättre. Utifrån dessa mätningar utvecklar vi innehåll till ett ledarskapsprogram med målet att förbättra medarbetarupplevelsen och bli bättre på att nå företagets uppsatta mål.

Gillesen berättar att ledarna kommer att få individuella utvecklingsplaner och att de kommer att följas upp under hela ledarskapsprogrammet.

– Vi överväger att börja med en s k 360-ledarutvärdering, en metod som består av digitala verktyg som kartlägger utvärderingar från ledare, kollegor, och andra intressenter. Ett sådant verktyg ger ledaren möjlighet att få feedback på vad de är bra på och vad de eventuellt kan stärka i sitt ledarskap. Genom att kontinuerligt genomföra en sådan utvärdering kommer ledaren dessutom kunna följa sin egen utveckling över tid, säger hon.

Fördelar för HR

Ur ett HR-perspektiv pekar hon på flera viktiga aspekter med att utveckla ett ledarskapsprogram.

– När man skapar innehåll till ett HR-Managementprogram måste man känna till företagets strategi och vad man ska lyckas med. För att förstå om du har det du behöver måste du då titta på strukturer, arbetssätt och om du faktiskt har den kompetens som behövs för att nå målen. Vi måste identifiera om det finns ett gap mellan vad vi har och vad vi behöver. Om det finns ett gap måste vi klargöra vad det är och hur vi kan täppa till det gapet.

Hon rekommenderar att involvera olika intressenter för att förstå vad företagets kompetensbehov är.

– HR ska vara försiktiga med att göra antaganden. På Simployer har vi valt att genomföra workshops där både koncernledning, mellanchefer och HR är involverade. Tillsammans med pulsmätningar kan vi bilda oss en bild hur behovet ser ut och vad som måste stärkas av ledarkompetensen i företaget, säger hon.

Utvecklar plattform för "learning-on-demand"

Gillesen berättar att ledarskapsprogrammet kommer att ha olika teman och moduler som den enskilde ledaren kommer träna på. Utvecklingen av lärplattformen Learning Library kommer vara central i detta program.

– För att underlätta lärandet kommer vi att använda korta videoklipp över olika utmaningar ledare kan tänkas stå inför. Ett sådant verktyg kommer att vara användbart för nya ledare som behöver sätta sig in i vad som förväntas. Videoklipp inom olika ämnen kommer också att vara en bra introduktion till hur vi arbetar med ledarskap.

Simployer har idag regelbundna fysiska möten, "Lunch and learn", med utvalda ämnen inom ledarskap, men snart kommer mycket av samma innehåll att finnas tillgängligt digitalt istället.

– Eftersom alla har olika behov av lärande måste Learning Library kunna möta dessa. På så sätt kan varje ledare bestämma vad de vill lära sig om de olika ämnena. Vi vill komplettera fysiska möten med digitala plattformar för kunskapsdelning och "learning-on-demand", säger hon.

Måste täppa till kunskapsklyftan

Hon råder alla företag att hitta en koppling mellan strategi och behovet av lärande.

– Ledningen ska kunna identifiera vilka de största utmaningarna är i verksamheten. De måste veta hur man täpper till klyftan mellan vad företaget har och vilken kompetens som behövs. Om du ska skapa ett ledningsprogram eller använda uppföljningsverktyg är det viktigt att det finns något som är relevant och täcker de verkliga behoven. Kort sagt kommer ett bra ledarskapsprogram ge svar på utmaningarna och hjälpa oss att förverkliga mål och strategi, avslutar Gillesen.

Läroplattformen för dig som vill ta ledarskapet till nästa nivå
I höst släpper vi Learning Library – lärplattformen som ger dig obegränsad tillgång till över 200 kurser inom ledarskapsutveckling. Ta del av en serie med korta digitala kurser som effektivt ger dina ledare den kompetens det behöver. När du vill, var du vill. Vill du ta ledarskapet till nästa nivå? Anmäl ditt intresse här.

Temasida: Distansarbete och hemarbete

När allt fler medarbetare arbetar hemifrån ställs verksamheter inför helt nya frågor: Vem ansvarar för arbetsmiljön? Vilka arbetsredskap kan vi få avdrag för? Vi har samlat innehåll som hjälper dig på vägen!
Gå till temasidan

 Dela sidan: