Artiklar, nyheter och insikter


Håll dig uppdaterad med det senaste från Simployer. Du kan också följa oss på
LinkedIn, Facebook och Instagram.

2019-12-20
Kritiska tiden – då kan ni tappa talangerna - Äntligen påskrivet med rätt person! En lång och dyr rekryteringsprocess är över. Men se upp så att allt arbete inte varit förgäves. ”Det här är en farlig fas”, varnar Victoria Ödlund, HR-expert hos Simployer.
2019-12-18
Hur hanterar du personuppgifter i anställdas datorer? - Med stor sannolikhet förekommer det personuppgifter i anställdas arbetsdatorer, eller i anställdas dokument i molntjänster. Det är alltid den personuppgiftsansvarige som är ansvarig för att företaget följer dataskyddsförordningen, inte den enskilda personen som är anställd.
2019-12-17
Nu kan man få tillbaka moms på solceller - Äntligen! En dom som ligger i linje både med EU:s regler om rätt till momsavdrag och strävan mot klimatförbättringar. Om man även kunde förbättra reglerna om energiskatt hade det varit riktigt bra, skriver Håkan Larsson, momsexpert på Simployer.
2019-12-16
Bil i handelsbolag – börja med körjournal - Är du delägare i ett handels- eller kommanditbolag och redovisar bilförmån? Då kan det vara en god idé att börja det nya året med att föra körjournal, för att ta reda på marknadsvärdet av din förmån. Om marknadsvärdet av bilförmånen understiger den schablonmässigt värderade förmånen kan det nämligen finnas stora värden att räkna hem.
2019-12-12
Så säkerställer du att alla strävar mot samma mål - 9 av 10 medarbetare anser att det finns ett tydligt syfte på deras arbetsplats. Majoriteten vet också hur de själva kan bidra till att nå målen. Det visar data från &frankly. Är din arbetsplats en av dessa?
2019-12-12
7 frågor du ska ställa till dina medarbetare - Gör enkla frågor om engagemang till en framgångsfaktor i ditt ledarskap. "Då kommer du åt en hävstångseffekt", säger Viktoria Lindhé på &frankly. Här tipsar hon om konkreta actions för chefer ­– när medarbetarnas engagemang sviktar.
2019-12-09
Kompetens är för viktigt för att överlåtas åt en ledare - Det blir allt svårare att få jobb utan att ha en utbildning eller dokumenterad erfarenhet – och det går allt snabbare för kunskaperna att kännas förlegade. Det ställer helt nya krav på hur vi jobbar med kompetensutveckling.
2019-12-09
Så blir skatten 2020 – en översikt - Skatteförslagen i budgetpropositionen för 2020 har nu antagits av riksdagen. Det innebär till exempel slopad värnskatt, sänkt skatt för pensionärer och krav på elektronisk betalning av ROT och RUT. Här får du en sammanställning av de förändringar som kommer att gälla 2020.
2019-12-09
Rättsfall om beräkning av sammanlagd anställningstid - I en ny AD-dom tvistades om en allmän visstidsanställning övergått i en tillsvidareanställning eller inte. Tvisten avsåg hur kvalifikationstiden ”sammanlagt mer än två år” ska beräknas. Arbetsdomstolen meddelade i denna dom att det är faktiska dagar som gäller.
2019-12-06
Agil HR – 6 tips för att komma igång - Agil HR är på allas läppar. Men hur arbetar man agilt med HR på bästa sätt? Läs artikeln och få 6 tips för att komma igång redan idag!
2019-12-02
3 steg – så gör du medarbetarna till ambassadörer - Alla företag trånar efter stolta medarbetare som berättar för andra om sin arbetsplats. Stoltheten bygger nämligen engagemang och skapar högre kundnöjdhet. Så här gör du för att skapa ambassadörer av dina medarbetare.
2019-12-02
Vad behövs för en säker och effektiv lönehantering? - Jo, struktur! Där ska det tydligt framgå vilka intressenter som finns i löneprocessen och deras ansvarsområden. Det bör finnas rutiner för de arbetsmoment som ingår under månaden, kopplade till de system/verktyg/dokument som används, och tydliga tidpunkter för när respektive moment ska vara färdigt.
2019-11-29
Hertz – vägen mot en lägre personalomsättning - En hög personalomsättning är sällan bra för verksamheten. Men hur gör man egentligen för att behålla medarbetarna under en längre tid? Jag heter Mimie Buskas och arbetar som utbildningsansvarig på Hertz i Sverige och har lagt mycket tid på just den här frågan.
2019-11-28
Vad innebär lojalitetsplikten? - Ett påskrivet anställningsavtal betyder inte bara att arbetsgivaren ger arbetstagaren jobb. Det innebär också att en ömsesidig lojalitet och respekt ska finnas mellan chef och anställd. Båda parterna ska vara försiktiga med att informera utomstående om förhållanden på företaget exempelvis. Kritik ska även riktas åt rätt håll – direkt till de berörda parterna alltså.
2019-11-28
Byta lönesystem - så här gör du - Om ni funderar på att byta lönesystem bör ni börja med att göra en förstudie. Den kan bestå av nulägesanalys, intresseanalys, kravspecifikation, lösningsförslag och en lönsamhetsanalys. Nedan lotsar vi er genom beskrivningar och exempel på de olika delarna