Artiklar, nyheter och insikter


Håll dig uppdaterad med det senaste från Simployer. Du kan också följa oss på
LinkedIn, Facebook och Instagram.

today 2018-01-15
Osäker på avdraget? – Gör ett öppet yrkande - Om man står inför en svårbedömd fråga eller är tveksam till om Skatteverket delar den uppfattning man själv har, är det lämpligt att lämna ett öppet yrkande i samband med att deklarationen lämnas in. Vad innebär då ett öppet yrkande? Hur utförlig behöver man vara och hur bör det lämnas in?
today 2018-01-15
När har du rätt att vara ledig från arbetet? - Barnen ska börja i skolan, du ska flytta in i en ny lägenhet, besöka tandläkaren eller delta på en begravning. Har du rätt att vara ledig från arbetet – och kommer du få löneavdrag? Kolla om du kan lagstiftningen!
today 2018-01-04
HR - Frigör tid med en webbaserad personalhandbok - Det finns mycket tid att spara när en verksamhet har bra verktyg som samlar information om de anställdas rättigheter och skyldigheter. Det framgår av en rapport från det amerikanska forsknings- och konsultföretaget Gartner. Trots det saknar fortfarande många verksamheter en bra lösning för sin personalinformation, det visar en undersökning gjord av Norstat, på uppdrag av Infotjenester.
today 2018-01-03
Personalhandbok – en del i det organisatoriska arbetsmiljöarbetet - Ibland råder delade meningar om nyttan med en personalhandbok. Tveklöst har argumenten för en personalhandbok blivit större sedan föreskrifterna om det organisatoriska och sociala arbetsmiljöarbetet har trätt i kraft. Tveklöst är också att en personalhandbok är lönsam, vilket borde innebära att alla företag skulle ha en.
today 2017-12-20
Flera nyheter inom sjukfrånvaroområdet - Nytt karensdagsavdrag och obligatoriska rehabiliteringsutredningar är några av de förslag som regeringen har presenterat i syfte att minska ohälsan i arbetslivet. Flera av dessa ändringar börjar gälla 2018.
today 2017-12-13
Försäljning av dotterbolag – när är momsen avdragsgill? - Äntligen – efter många års diskussioner och processer – får man numera avdrag för moms vid försäljning av dotterbolag. Det gäller kostnader som ett moderbolag tar på sig, t.ex. kostnader för konsulter, värderingar, advokater, due diligence med mera. Det kom Högsta förvaltningsdomstolen fram till i en dom i våras (den s.k. Sveaskogsdomen).
today 2017-12-08
Framtidens digitala HR - I Deloittes globala undersökning, 2017 Deloitte Global Human Capital Trends, listas digitaliseringen inom HR som en av de viktigaste HR-trenderna. Men vad innebär egentligen digitalisering av HR och vad får det för effekter?
today 2017-12-07
Mångfald och likabehandling – bara tomma löften? - Det talas ofta om ett aktivt arbete för likabehandling, integration och mångfald och länge har det varit en högt prioriterad fråga inom organisationer. Men undersökningar visar att det går långsamt framåt. Vi kan inte längre komma med tomma löften, vi måste börja agera och vi måste göra det på ett effektivt sätt!
today 2017-11-20
Rätt att vara ledig för värnpliktstjänstgöring - Under 2018 återinförs skyldigheten att genomföra värnpliktstjänstgöring. Arbetsgivare som har anställda som blir uttagna till att fullgöra grundutbildning med värnplikt är skyldiga att bevilja ledighet för detta.
today 2017-11-14
Så här kan du flytta skattefritt - Att människor flyttar dit jobben finns beskrivs ofta som en avgörande faktor för att arbetsmarknaden ska fungera. För att underlätta både för arbetsgivare och anställda finns därför möjligheter att erbjuda skattefri flytthjälp.
today 2017-11-13
Hur fri är den fria anställningsrätten? - I svensk rätt är utgångspunkten att arbetsgivare fritt får välja vem som ska anställas och vilka krav som måste uppfyllas, men vad innebär det i praktiken? Är det fritt fram att anställa vem jag vill? Nej, begreppet anställningsfrihet kan vara något missvisande och inskränks av vissa tvingande lagbestämmelser som du som rekryterar och anställer måste ha koll på.
today 2017-11-08
Undersökningsplikt och upplysningsplikt – vad gäller egentligen vid rekrytering? - Trots genomtänkta kravspecifikationer, moderna intervjumetoder och test kan det gå fel. Vad händer om du som arbetsgivare till exempel uppgivit krav på bil i annonsen och det sedan visar sig att den arbetssökande som anställts inte ens har körkort? Vem bär ansvaret och vilka lagbestämmelser blir tillämpliga?
today 2017-11-02
Ge bort en gratis julgåva! - Tjocka kataloger med tips på julklappar till anställda dimper så gott som årligen ner på var chefs skrivbord redan under höstkanten. Allt från exklusiva råvaror till tvålar, dekorationsljus och plädar marknadsförs. Vi tipsar om ytterligare förslag på julgåva – en som garanterat kommer att bli uppskattad, och som dessutom är gratis.
today 2017-11-02
Har du koll på fastighetsbegreppet och omvänd byggmoms? - Den 1 januari 2017 ändrades vad som är fastighet i momshänseende. Istället för att utgå ifrån reglerna i Jordabalken gäller nu en EU-förordning.
today 2017-11-02
Hjälp! Har jag ingått ett anställningsavtal utan att veta om det? - I lagen om anställningsskydd finns det inga formkrav för hur ett anställningsavtal ska slutas. Det innebär att ett anställningsavtal kan komma till stånd dels skriftligt och muntligt men också genom konkludent handlande. En arbetsgivare kan alltså ingå ett anställningsavtal utan att ha haft för avsikt att göra det, om denne uppträder på ett sådant sätt att den sökande tror att hen fått anställningen.