Affärspsykologen: "Dags för en ledarskapsrevolution"

Det nya kunskapssamhället förändrar ledarskapet. Dagens utmaningar kan inte lösas med 100 år gamla sanningar. Men med tydliga arenor, medskapande team och roterande ledningsgrupper så kan vi möta arbetslivet på ett uppdaterat sätt. Det menar affärspsykologen Jan Blomström.
Sandra DanielssonCreative copywriter i Simployer &frankly
tisdag 7 mars 2023
Lästid: 3 Minuter

Vi pratar gärna om kraften hos medarbetarna. Och om delaktighet och viljan att arbeta med tillit. Men vi uppnår sällan önskad effekt. Varför? Orsaken är att vi löser dagens utmaningar med förklaringsmodeller som har rötterna i 100 år gamla sanningar.

Det behövs en revolution i dagens ledarskap, där förklaringsmodellerna hämtar kraft utifrån dagens förutsättningar.

Steg 1: Skapa 'verksamhetsnära arenor'

Delaktighet vill vi gärna få till, men ofta stannar frågorna kvar hos ledningen. Som medarbetare bjuds man in till att vara delaktiga.

Se därför över organisationen och lägga ut diverse frågor till mer verksamhetsnära arenor. När man som medarbetare redan äger frågorna så blir man inte delaktig, man blir i stället en stolt bärare av frågorna.

Inventera de frågor som dyker upp i er verksamhet. Sortera frågorna till rätt "postfack" i organisationen. Det kan med fördel vara ett team eller ett möte som ansvarar för att frågan hanteras. 

Med team som bärare av sina frågan skapas en arbetsyta inom vilket teamet kan släppa sin resurser fria i att göra varandra starka och hjälpas åt att nå sina mål och därmed bidra till verksamhetens övergripande mål.

Som ledare styr man genom att initiera förväntade leveranser, viljeinriktningar och strävansmål. Man förhandlar med sina team om önskvärda tillstånd och backar tillbaka för att skapa arbetsro.

Man leder genom att ha koll på att teamen har kontroll, får mer luft i systemet och tid för eftertanke och reflektion. Samarbetet blir starkt när ledaren gör sig relevant för sina team.

Steg 2: Som chef – involvera teamen med 'underlag till beslut' 

När ledaren fattar beslut sker det baserat på underlag till beslut från teamen. Tänk dig budskapet: ”Jag har ett beslut att fatta och jag behöver ert underlag i frågan”. Ett underlag som förenklar implementeringen då teamen redan är involverad i beslutet som kommer.

Steg 3: Rotera ledningsgruppen – öka kunskapsintaget

Traditionellt väljer ledaren ut vilka som ingår i ledningsgruppen. I dagens komplexa och föränderliga tillvaro har ledningsgruppen fått en mer rådgivande roll till sin ledare. Det finns inga gruppbeslut att gömma sig bakom. Gruppen bidrar med underlag till beslut, men det är alltid ledarens beslut i vart man är på väg.

Låt teamen ansvara för att utse sina representanter till ledningsgruppen. Låt representanten rotera växelvis var 6:e månad så en person byts ut varannan månad. Med tiden ger det en god kunskapsspridning av verksamhetens större penseldrag, men också en bred och verksamhetsnära input till verksamhetens utveckling framåt. Tiden för implementering minskas då teamen redan har en kollega som varit med i försnacket.

För att ännu smidigare toppa ledningsgruppen med rätt kunskaper för era olika typer av frågor, kan en av platserna ha karaktären andels-plats, som flertalet kompetenser har en andel i. Ska IT-frågor hanteras, så deltar exempelvis en IT-kompetensen. Att redan från början ha en uttalad andel eller tillhörighet till gruppen skapar en inkludering till uppdraget, till skillnad från när ledningsgruppen får en gäst på besök.

Genom att bygga strukturer och arbetssätt som från början utgår från att verksamhetens kompetens finns hos medarbetarna, skapas en hållbar tillvaro där ledare gör sig relevanta genom att lossa och lotsa en brett förankrad kraft som tar sin organisation framåt.

För mig är det grunden i en ledarrevolution.

5 viktigaste steg för att skapa en ledarrevolution:

  1. Flytta frågor till verksamhetsnära arenor
  2. Skapa luft i tillvaron för reflektion
  3. Utgå från team och möten som organisatoriska arenor
  4. Agera utifrån underlag till beslut
  5. Involvera genom roterande ledningsgrupper

Denna artikel publicerades först på &frankly.

Bra ledarskap - avgörande för verksamheten!
Chefer ställs ständigt inför stora utmaningar och förändringar. För att kunna hantera dessa förändringar och leda ditt team på rätt sätt gäller det att du har kompetensen för det. Med Simployer Learning Library säkerställer vi att du får kontinuerlig uppdatering av regelverk och trender inom ledarskap.

Spännande, jag vill veta mer!

Temasida: Distansarbete och hemarbete

När allt fler medarbetare arbetar hemifrån ställs verksamheter inför helt nya frågor: Vem ansvarar för arbetsmiljön? Vilka arbetsredskap kan vi få avdrag för? Vi har samlat innehåll som hjälper dig på vägen!
Gå till temasidan

 

Dela sidan: