Det här ska arbetsgivare ta tag i efter semestern

Simployer/&franklys rapport Employee Engagement 2023 visar att engagemanget i stort har haft en positiv utveckling det senaste året men det går att se en nedåtgående trend i känslan av stolthet för sin arbetsplats och i förståelse för vilken riktning organisationen har. Här är några konkreta tips för att vända denna negativa utveckling i tid och se till att motivationen består!
Sandra DanielssonCreative copywriter i Simployer &frankly
fredag 30 juni 2023
Lästid: 3 Minuter

Vi har alla hört talas om begreppen stolthet och riktning på arbetsplatsen. Dessa är två viktiga faktorer för att medarbetarna ska känna sig engagerade på jobbet, i synnerhet i osäkra tider. Men i Simployers rapport Employee Engagement 2023, går det att se en nedåtgående trend i just medarbetares känsla av stolthet för sin arbetsplats och i förståelse för vilken riktning organisationen har.   
Undersökningen är gjord på Simployers engagemangskunder (verktyget &frankly) via data från deras medarbetarundersökningar under året 2022. Där har 73% svarat att de är stolta över att jobba på sin arbetsplats och 82% att de känner att företaget de arbetar på är på väg åt rätt håll.  

– Resultatet är fortfarande relativt högt men det är en minskning från tidigare år och är därför viktigt att börja förebygga redan nu, säger Lilian Ekelin, HR- och ledarskapsspecialist på Simployer.  

Det senaste året har medfört flera faktorer som kan ha påverkat. Efterdyningar av pandemin har fortsatt att skapa utmaningar och osäkerhet, särskilt för organisationer som fortsatt arbeta på distans eller med hybridmodeller.  

– Det kan vara svårt att känna en stark känsla av tillhörighet till organisationen när man inte arbetar på plats, säger Ekelin. Yngre generationer sätter också alltmer vikt på att känna ett syfte och en mening i sitt arbete, vilket påverkar deras känsla av stolthet för arbetsgivaren.  

Ekonomisk osäkerhet och tider av turbulens kan också skapa en känsla av instabilitet och bristande arbetstrygghet som påverkar medarbetarnas känsla av stolthet och riktning. Men vad kan man då göra för att vända denna negativa utveckling i tid och se till att engagemanget består?  
 
Här är några konkreta tips för att återuppliva riktningen och få medarbetarna att känna sig stolta! 

Återupptäck visionen och dela den med passion 

För att återfå medarbetarnas känsla av stolthet och riktning behöver organisationen ta ett starkt grepp om sin vision och sina värderingar. Ledare behöver ge en inspirerande bild av framtiden och dessutom koppla den till varje anställds insats.  

Gör därför visionen konkret för medarbetarna genom att visa hur deras individuella bidrag formar och förverkligar visionen. Då skapas en stark koppling mellan arbete och en mening vilket ger en starkare känsla av tillhörighet samt ökad stolthet över att vara en del av organisationens resa.  

Skapa en kultur av erkännande och uppskattning 

Det är dags att odla en kultur där feedback och beröm blomstrar. Ta ett ögonblick och reflektera över dina medarbetares eller kollegors prestationer. Ge återkoppling och beröm regelbundet, både i formella och informella sammanhang. Det kan vara en enkel tumme upp, ett personligt tack eller en offentlig hyllning för en bra insats.  

Om medarbetarna känner sig erkända och uppskattade för sitt arbete växer deras stolthet. De blir mer motiverade och strävar efter att leverera ännu bättre resultat.  

Ge utrymme för personlig utveckling 

När de anställda har tydliga mål och en plan för sin personliga utveckling öppnas dörren till ökad motivation samt en klar riktning i deras arbete. Att stötta och erbjuda möjligheter att växa är nyckeln till att väcka stolthet över deras färdigheter och prestationer. Det visar också att ni som organisation är villiga att investera i medarbetarnas framgång.  

Skapa en positiv och inkluderande kultur 

För att arbetsplatsen ska ha en positiv och inkluderande kultur som lyfter medarbetarnas stolthet och engagemang är samarbetet avgörande. Uppmuntra till öppen kommunikation och se till att dina anställda känner sig bekväma med att dela sina idéer och perspektiv. I dialogen med varandra kan ni dra nytta av den samlade kunskapen och erfarenheten hos teamet.  

Temasida: Distansarbete och hemarbete

När allt fler medarbetare arbetar hemifrån ställs verksamheter inför helt nya frågor: Vem ansvarar för arbetsmiljön? Vilka arbetsredskap kan vi få avdrag för? Vi har samlat innehåll som hjälper dig på vägen!
Gå till temasidan

 Dela sidan: