Dödligaste arbetsåret på 15 år – expertens uppmaning till arbetsgivare

År 2023 blev ett dystert år sett till antalet arbetsplatsolyckor med dödlig utgång. 65 människor miste livet, vilket gör 2023 till det dödligaste arbetsåret på 15 år.
Josefine JohanssonContent Manager
torsdag 18 januari 2024
Lästid: 2 Minuter

”Att man dör på grund av sitt jobb är något som bara inte får hända. Flera olyckor hade troligen kunnat förebyggas – om arbetsgivaren följt reglerna om arbetsmiljöarbete, däribland följt upp arbetet, säger Ida Ljungberg, HR-och arbetsrättsexpert.

Arbetsgivares ansvar för att förebygga olyckor

“Arbetsgivaren är ansvarig för arbetsmiljöarbetet på arbetsplatsen och ska vidta alla åtgärder som krävs för att förebygga att någon skadas eller dör på sitt arbete. Om en allvarlig olycka ändå inträffar är det domstol som avgör vem som ska dömas för arbetsmiljöbrott”, förklarar experten.

Vad är ett arbetsmiljöbrott?

Arbetsmiljöbrott är beteckningen på vissa brott enligt arbetsmiljölagen och brottsbalken. Med stöd av brottsbalken kan en fysisk person pekas ut som ansvarig och därmed skyldig till brott. Den som av oaktsamhet orsakar någons död, kroppsskada eller sjukdom (som inte är ringa) döms till fängelse eller böter. Med rubriceringen arbetsmiljöbrott betonas de särskilda krav i arbetsmiljölagstiftningen som syftar till att förebygga ohälsa och olycksfall.

Årlig uppföljning av arbetsmiljöarbetet kan minska risken för olyckor

“Hur arbetsmiljöarbetet på arbetsplatsen fungerar påverkar risken för olyckor. Varje arbetsgivare ska minst en gång årligen följa upp arbetsmiljöarbetet - det innebär att följa upp hur organisationen arbetar med arbetsmiljön, inte hur arbetsmiljön är. Det är ett viktigt arbete, inte minst för att förebygga att olyckor inträffar”, fortsätter hon.

Så följer ni upp arbetsmiljöarbetet:

  1. Vem eller vilka ska göra uppföljningen? Det bestämmer arbetsgivaren, men att uppföljning måste göras. Skyddsombud ska inkluderas och representation från olika delar av organisationen kan vara lämpligt.
  2. Vilken arbetsmiljödokumentation finns i verksamheten? Kolla att dokumentationen som krävs enligt reglerna i föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete finns på plats hos er. Använda gärna Prevents checklista som stöd.
  3. Hur upplevs arbetsmiljöarbetet? Ansvariga för att genomföra uppföljningen bör ta reda på vad chefer, arbetstagare och skyddsombud tycker om det arbetsmiljöarbete som har bedrivits under året och vad som kan förbättras. Ställ frågor direkt till medarbetarna eller använd ett pulsmätningsverktyg.
  4. Rapportera och kommunicera – Skriv en rapport som sammanfattar vad ni gjort i uppföljningen, och vad ni kommit fram till. Kommunicera resultatet till högsta ledningen och resten av organisationen.
  5. Åtgärda – Under uppföljningens gång kommer det troligen komma fram förslag på åtgärder för hur arbetsmiljöarbetet kan bli bättre. Prioritera bland förslagen utifrån er egen riskbedömning och börja vidta åtgärder.Dela sidan: