"Vad gör de på HR egentligen? Bidrar de ens till affären?”

En fråga som fortfarande inte är helt ovanlig att höra i styrelserummet. Men de företag som inte inser HR:s värde kommer gå miste om en mycket viktig nyckelspelare för bolagets tillväxt, menar Cecilia Fredriksson, HR-expert på Simployer.
Josefine JohanssonContent Manager
den 7 september 2023
Lästid: 1 Minut

“De senaste åren har HR har gått från att vara en personalavdelning som enbart hanterar arbetsrättsliga ärenden och löner till att spela en avgörande roll för organisationens framgång. Den avdelning som tidigare associerats med fika och administrativt arbete har numera blivit en strategisk partner som har stor påverkan på hela företaget och dess tillväxt. Det kan förklara varför fler medarbetare efterfrågas inom HR, en yrkeskategori som växt i tusental de senaste åren”, säger Cecilia Fredriksson. 

5 anledningar till varför HR är affärskritiskt: 

  • Attrahera och behålla talang: I en värld där kompetens är eftertraktad måste företag kunna locka och behålla de bästa medarbetarna. HR spelar en nyckelroll genom att identifiera rätt talanger och se till att de trivs och växer inom företaget. 
  • Utveckla kompetenser: Genom att erbjuda träning och utvecklingsmöjligheter kan HR förbättra personalens prestation och lojalitet. Motiverade medarbetare som känner att de kan växa inom företaget är en tillgång. 
  • Skapa en positiv arbetsmiljö: En stödjande arbetsmiljö främjar samarbete och kreativitet. HR hanterar relationer, löser konflikter och främjar mångfald och inkludering för att förbättra medarbetarnas välbefinnande. 
  • Effektiva belöningssystem: HR stöder cheferna i att tydligt definiera förväntningar, ge feedback och belöna prestationer. Det skapar en kultur av målinriktat arbete som stödjer företagets mål. 
  • Arbetsrättslig kompetens: HR är ansvariga för att hålla sig uppdaterade om lagar och regler, inklusive arbetsrättsliga bestämmelser, diskrimineringslagar och GDPR. De delar sin kunskap och hanterar juridiska frågor. 

“HR är inte ansvariga för att köpa tårta till jubilaren eller planera julfesten. De är strategiska partners som påverkar företagets utveckling. Företag som inser HR:s värde kommer att trivas och växa i den konkurrensutsatta omvärlden. Så nästa gång du tänker på HR, tänk på dem som företagets tillväxtmotorer, avslutar Cecilia Fredriksson. 

Gratis webinar: Kompetensutveckling – nyckeln till ett bra ledarskap

Ett av de viktigaste uppdragen en ledare har är att påverka andra genom utveckling, kulturbyggande och engagemang. Om du som ledare inte finns där för att påverka dina medarbetare, så finns det inget ledarskap. Men hur gör du då för att påverka andra? Och hur hänger det ihop med att bygga en lärande organisation?

Titta på webinaret!

 Dela sidan: