Vad händer inom arbetsrätten 2021?

2021 har precis börjat och många kommer nu tillbaka efter en välbehövlig jul- och nyårsledighet. Ett nytt år innebär också nya lagar och regler. Även 2021 kommer att bli ett händelserikt år när det gäller nya bestämmelser inom det arbetsrättsliga området.
Anna SchönfelderHR- och löneexpert
måndag 11 januari 2021
Lästid: 2 Minuter

Det är främst corona-relaterade ändringar som förlängs men det är också det pågående lagstiftningsarbetet som påverkar. Här har vi samlat flera av de arbetsrättsliga nyheter som gäller för 2021.

Reglerna om korttidsarbete förlängs

Korttidsarbete är ett sätt att undvika uppsägningar på grund av arbetsbrist genom att arbetstagare tillfälligt går ner i arbetstid och lön. Kostnaden fördelas mellan arbetstagaren, arbetsgivaren och staten. De regler om korttidsarbete som har gällt under 2020 föreslås förlängas t o m den 30 juni 2021. Till viss del föreslås även vissa ändringar i bestämmelserna. Beslut om förlängning och vissa ändringar ska tas i mitten av februari 2021 och reglerna ska då gälla retroaktivt fr o m den 1 december 2020.

Tidsgränser för läkarintyg

Det slopade kravet på läkarintyg fr o m dag 8 i sjuklöneperioden har förlängts och gäller t o m den 30 april 2021. Försäkringskassan har även beslutat att det normalt behövs läkarintyg fr o m dag 22 vid ansökan om sjukpenning. Det gäller t o m den 31 januari 2021.

För den som söker smittbärarpenning gäller oförändrat att läkarintyg ska lämnas fr o m den första dagen.

Ersättning för karensavdraget

Den ersättning som en anställd kan få för ett karensavdrag höjdes den 1 januari 2021 från 804 kr till 810 kr. Ersättningen har också förlängts och gäller t o m den 28 februari 2021.

Viss kompensation för sjuklönekostnader

Arbetsgivare kan få viss kompensation för höga sjuklönekostnader. De mer förmånliga reglerna med anledning av corona har förlängts och gäller t o m februari 2021.

Aktuella prisbasbelopp

Prisbasbeloppet för 2021 är fastställt till 47 600 kr vilket är en höjning med 300 kr jämfört med 2020. Prisbasbeloppet används bland annat för vissa kollektivavtalade ersättningar som sjuklön fr om dag 15 och utfyllnad vid föräldraledighet.

Nya föreskrifter om arbetsplatsen utformning

Den 1 januari 2021 började Arbetsmiljöverkets föreskrift om arbetsplatsens utformning att gälla. Bestämmelserna gäller på alla arbetsplatser där arbetsgivaren kan påverka utformningen av lokalerna och innehåller bland annat regler om luftkvalité, belysning, personalutrymmen och tillgänglighet. Reglerna har till stor del funnits tidigare i andra föreskrifter.

Nya föreskrifter om arbetsanpassning

Den 1 juni 2021 träder nya föreskrifter om arbetsanpassning i kraft. Dessa ersätter dagens bestämmelser och syftar bland annat till att förtydliga arbetsgivarens ansvar.

Datainspektionen byter namn

Den 1 januari 2021 bytte Datainspektionen namn till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY). Namnbytet är en del av det förändringsarbete som pågår sedan införandet av dataskyddsförordningen.

Gratis webinar: Kompetensutveckling – nyckeln till ett bra ledarskap

Ett av de viktigaste uppdragen en ledare har är att påverka andra genom utveckling, kulturbyggande och engagemang. Om du som ledare inte finns där för att påverka dina medarbetare, så finns det inget ledarskap. Men hur gör du då för att påverka andra? Och hur hänger det ihop med att bygga en lärande organisation?

Titta på webinaret!

 

Dela sidan: