Öppna frågor i &frankly underlättar förbättringsarbetet

BabyBjörn prisades som "Årets Engagemangsraket" på &franklys Engagement Award 2022. De har drivit engagemangsfrågan med både nyfikenhet och tydlig riktning – och bevisligen lyckats väl. "Målet är att alla är delaktiga och känner ett driv av nytänk och innovation, varje dag, tillsammans", säger Eva Andersson, Global Human Resources Director på BabyBjörn
Sandra DanielssonCreative copywriter i Simployer &frankly
torsdag 12 januari 2023
Lästid: 2 Minuter

Svenska familjeföretaget BabyBjörn har blivit en internationell succé, näst intill lika välkända som Ikea. De har slagit igenom på hela 55 marknader, där USA är den enskilt största. I samband med att varumärket växer har de fokuserat extra på att skapa en stark känsla av gemenskap inom organisationen.

– Vi vill bibehålla vår känsla av ett familjeföretag samtidigt som vi blir större med kollegor runt om i världen, säger Eva Andersson, Global Human Resources Director på BabyBjörn. För oss är det viktigt att alla medarbetare känner starkt för vårt varumärke och våra värderingar

BabyBjörn tog priset som "Årets Engagemangsraket". Ett pris som går till en organisation som under året har implementerat &frankly på ett sätt som inte bara har satt engagemang högt på agendan utan som också fått en tydlig aktivitetsnivå. 

– Under vårt första år med &frankly har vi sett att vi har mycket hög grad av svarsfrekvens, vilket är ett tecken på högt engagemang, säger Eva Andersson. Våra ledare jobbar aktivt med sina team för att diskutera resultatet och sätta egna actions och mål. Vi har absolut mer jobb att göra kring detta men vi ser en fin utveckling. 

– Vi har också ett högt intresse och engagemang kring våra öppna frågor som vi ställer, där alla kan skriva in fritext. Det är jättekul att se all input vi får kring ledarskap, självledarskap, vår kultur och andra viktiga områden. Det ger en bra grund till att driva vårt förbättringsarbete. 

Tips till andra som vill öka engagemanget med hjälp av &frankly

&frankly erbjuder standardlösningar men även full flexibilitet, vilket gör det enkelt att vara kreativ med individuella lösningar. På Babybjörn har de valt att arbeta med verktyget genom att blanda &franklyfrågor med sina egna. 

–  Man behöver inte göra det för komplicerat, gör &frankly till en del av det dagliga arbetet inom teamen, på veckomöten, i internkommunikation och genom målarbete, säger Eva Andersson. Onboarda alla ledare innan ni kör igång så att de känner sig trygga med systemet och med att driva arbetet i teamen. Dela sidan: