Omställningsstudiestödet i praktiken

Arbetsmarknaden förändras i rask takt vilket ställer helt nya kunskapskrav på medarbetarna. Att göra ett kompetenslyft mitt i arbetslivet kan kännas som en hög tröskel ekonomiskt. Men med det så kallade omställningsstudiestödet finns det äntligen förbättrade förutsättningar att finansiera studier för de som redan är etablerade på arbetsmarknaden. Så hur fungerar det i praktiken?
Mirja LenesHR- och löneexpert
tisdag 10 januari 2023
Lästid: 2 Minuter

Den 1 oktober 2022 öppnade CSN ansökan till omställningsstudiestödet. Stödet ger medarbetare möjlighet att satsa på kompetensutveckling, samtidigt som de kan få upp till 80% av lönen i upp till ett år. Syftet med omställningsstudiestödet är att stärka arbetstagares ställning på arbetsmarknaden. 

Vilka kan ansöka om stödet?

För att ha rätt att ansöka om stödet ska den studerande vara mellan 27 och 62 år gammal, samt uppfylla ett etableringskrav och ett aktualitetskrav vad gäller arbete. Den studerande ska ha arbetat 8 av de senaste 14 åren, samt 12 av de senaste 24 månaderna. Stödet är uppdelat på en lånedel och en bidragsdel, där bidragsdelen har en åldersgräns på 62 år medan lånet går att få till och med 60 års ålder.  

Måste stärka individens ställning på arbetsmarknaden

För att ha rätt till stödet krävs också att utbildningen stärker individens ställning på arbetsmarknaden. Normalt sett innebär det att utbildningar där det är stor konkurrens för att få arbete inte ger rätt till omställningsstudiestödet. I sådana fall måste det finnas särskilda skäl för att få rätt till stödet, till exempel att det i regionen där en person bor råder brist på kompetensen. Utbildningar som ger rätt till studiemedel ger också rätt till omställningsstudiestöd förutsatt att det stärker individens ställning på arbetsmarknaden. Det kan till exempel vara utbildningar på yrkeshögskola, universitet, högskola eller Komvux. CSN godkänner om utbildningen ger rätt till omställningsstudiestöd.   

Hur många kan studera med omställningsstudiestödet?

Varje år bestämmer riksdagen vilken summa pengar som ska finnas för omställningsstudiestödet. Ansökningarna beviljas i den ordning de kommer in och ansökningsperioderna öppnar den 1 oktober för studier som startar under perioden 1 januari till 30 juni och den 1 april för studieperioder som startar någon gång under perioden 1 juli till 31 december. De som redan studerar med omställningsstudiestöd har förtur i sin ansökan för nytt stöd om de ansöker om ytterligare perioder för samma utbildning som redan gett rätt till stödet.

“Jag skulle absolut rekommendera Simployer. Ni är en fantastisk informationskälla inom våra olika områden. Det är så skönt att veta att man kan ringa eller mejla om man har en fråga! Eller ta del av det fantastiska utbudet av artiklar och kurser!” 
Yvonne Crafoord, Löneadministratör | Konserthuset   

Upp till 80% av lönen?

Stödet omfattas av en bidragsdel och en lånedel. Bidraget är tänkt att motsvara 80% av den anställdas lön, men som mest 21 298 kronor per månad (före skatt) vid heltidsstudier beräknat utifrån 2022 års maxbelopp. En anställd som tjänar 26 625 kronor i bruttolön per månad kommer upp i maxbeloppet. Lånedelen har ett maxbelopp på 12 514 kronor per månad år 2022. Lånets storlek beräknas utifrån storleken på bidraget, och eventuellt bidrag från den anställdas omställningsorganisation. Anställda med högre lön kan i vissa fall få högre ersättning genom sina kollektivavtal. 

Omställningsstudiestöd i kombination med arbete

Omställningsstudiestödet kan ges i kombination med arbete. Dock kan omställningsstudiestödet endast ges för tid man inte arbetar. Det innebär att den som arbetar på 50 procent bara kan få omställningsstudiestöd på 50 procent av heltid, även om studietakten är på heltid (100 procent). Den som har helt stöd får inte arbeta alls under studietiden. 

Dela sidan: