Pulsade mätningar en del av Fortums nya mindset: ”Mycket mer här och nu”

När Fortum rullade ut sin ledarskapsfilosofi, ”Open Leadership”, blev pulsade mätningar och &frankly en viktig del av chefernas nya verktygslåda. "Eftersom allt är så dynamiskt, vårt sätt att jobba, våra medarbetare, så funkade det inte längre att mäta vartannat år. Därför valde vi att jobba pulsat", säger Ann Boije af Gennäs, Strategy Manager.
Kristofer SandbergContent och PR-manager på Simployer
tisdag 14 augusti 2018
Lästid: 2 Minuter

Hur håller man ihop 10 000 medarbetare, spridda över flera länder och som hela tiden jobbar i tvärfunktionella team?

Man förnyar sig. Från att vara en gigant till att bli en hypermodern gigant. Det gjorde Fortum och passade samtidigt på att skruva om synen på ledarskapet och sin medarbetarfilosofi.

– Vi håller på att transformera ett energibolag som jobbar för en renare värld. &frankly är en del av den omställningen där vi vill göra medarbetarna mer nöjda och få talanger att välja oss för att vi jobbar modernt, säger Ann Boije af Gennäs.

Att lön och titel inte längre är det viktigaste blir tydligt när unga spanar efter jobb. Istället är det en kombination av bra ledarskap, lön (som såklart ska vara skälig) och att det finns ett syfte och en mening med det man gör. Det skapar attraktionskraft. Och det har Fortum tagit fasta på och skriver så här på sin webb:

  • We believe in the power of the group
  • We put our people first
  • We act responsibly

En färsk indikation på vad det betyder och vilka effekter det har gett är kartläggning Attraktiv Arbetsgivarindex 2018. I den placerar sig Fortum på en snygg tredjeplats när de jämförs med andra arbetsgivare från andra branscher.

– Att jobba med pulsade mätningar har inneburit att vi ändrat ganska mycket i hur vi såg på medarbetarengagemang. Det är mycket mer ”här och nu” än tidigare då vi gjorde traditionell medarbetarundersökning vartannat år, säger Ann Boije af Gennäs.

Att jobba ”här och nu” innebär bland annat att det i huvudsak är teamcheferna själva som skickar ut frågor och följer upp resultaten. Det skapar en snabbhet i framför allt feedbacken till cheferna och gör teamen än mer agila. Varje halvår skickar också ledningen ut tio frågor som bildar ett index från den tidigare medarbetarundersökningen.

Verktyget har inte bara landat väl i Norden. Även i Ryssland har &frankly mottagits positivt.

– De är nöjda och positiva till att vi valde det här arbetssättet och det känns extra kul att vi kan vara med och bidra till en förändring på hur man ser på ledarskapet, säger Ann Boije af Gennäs.

Hur har det gått då, är ni nöjda med resultaten?
– Det går i rätt riktning och vi är hittills nöjda! Vi har implementerat ett helt nytt sätt att jobba och ändrat mindsetet kring feedback och hur man använder den. Det här går helt i linje med våra ledarskapsprinciper. Det känns extra roligt!Dela sidan: