Tillitsbaserat ledarskap – fem tips för att lyckas

En föränderlig värld kräver kvickfotade organisationer och allt fler lyfter fram tillitsbaserat ledarskap som lösningen. Men handen på hjärtat, undrar du också vad det egentligen betyder? Här får du svar – så funkar tillitsbaserat ledarskap:
den 16 oktober 2023
Lästid: 3 Minuter

Vad är ett tillitsbaserat ledarskap?

Definitionen av ett tillitsbaserat ledarskap varierar, men det kan sägas vara en ledningsfilosofi som syftar till att öka handlingsutrymmet för den enskilde medarbetaren, för att i samverkan med andra kunna uppnå gemensamma mål.

Louise Bringselius, forskare vid Lunds universitet, lyfter fram tre ledord för den som vill leda tillitsbaserat:

  • kompass (för att tydliggöra uppdraget),
  • coach (för att skapa relationella förutsättningar)
  • vägröjare (för att skapa strukturella förutsättningar).

Har chefen spelat ut sin roll i framtidens organisation?

Nej, tvärt om! Organisationskonsulten Charlotta Lundgren, författare till boken ”Tillitsbaserat ledarskap – handbok för chefer och medarbetare”, menar att det i stället handlar att skifta tyngdvikten i ledarskapet, från detaljstyrning och kontroll, till vägledning och möjliggörande.

Varför tillitsbaserad styrning, vilka fördelar har ett tillitsbaserat ledarskap? 

Ökad delaktighet är en av de stora fördelarna med att gå från en organisation som präglas av detaljstyrning och byråkrati, till en verksamhet med ökat handlingsutrymme för fler medarbetare. Delaktighet ökar i sin tur motivationen till utveckling, både för den enskilde individen och organisationen som helhet.

Vad innebär ett tydligt ledarskap i praktiken? Det innebär till exempel att chefen i stället för att ägna sig åt tidsödande toppstyrning, kan lägga tid och resurser på motivationsarbete och strukturella förutsättningar som hjälper medarbetarna att kunna utföra sitt kärnuppdrag.

Att arbeta med övergripande mål och regelbunden återkoppling är också ett sätt att attrahera nya medarbetare. Många efterfrågar en tillitsbaserad arbetsplatskultur.

Vad talar för eller emot ett tillitsbaserat ledarskap? Finns det nackdelar? 

Det finns kritik mot tillitsbaserat ledarskap. Forskare har pekat ut en stor fallgrop: Tillit är inget som kan beordras fram, utan måste skapas och förtjänas.

Det är alltså viktigt att inte ha för bråttom med organisationsförändringar. Det tar tid att skapa en tillitsfull arbetsmiljö. Det innebär att en chef som vill arbeta med tillitsbaserat ledarskap måste lägga stor vikt vid de relationella aspekterna.

Även om medarbetarna får mer ansvar för att driva egna frågor, måste chefen ta ett övergripande ansvar för att skapa motivation och dialog. Det handlar också om att chefen ska skapa förutsättningar för att kunna möta medarbetaren i det dagliga arbetet.

Se upp för risken att tillitsbaserat ledarskapet blir en ursäkt för att lämpa över frågor på enskilda individer, när de egentligen är chefens ansvar.

Som chef måste du också arbeta med strukturella aspekter, som IT-system och strukturer för styrning och rapportering.

Fem tips för framgång – så lyckas du med tillitsbaserat ledarskap:

  1. Dialogen är chefens framgångsnyckel. Chefens ledarskap och medarbetarens självledarskap går hand i hand. Därför behövs en tät dialog i teamet, där chefen kan fånga upp signaler på att någon behöver mer stöttning i en specifik fråga eller bekräfta att gruppen är på rätt väg, mot det gemensamma målet.
  2. Inse att du som chef inte längre är helt oumbärlig. Genom att se chefsrollen som mer av servande och stöttande än styrande och ställande, blir det lättare att leda med tillit.

  3. Vad innebär tillit? Det är en fråga som varje chef behöver återvända till regelbundet och även reflektera kring tillsammans med medarbetare. Genom att tala om tillit och vad som ryms i begreppet, kan arbetsprocessen formas gemensamt och verka motivationshöjande.

  4. Ducka inte svåra samtal. Det tillitsbaserade ledarskapet innebär inte att du som chef kan vänta med att hantera svåra frågor. Chefen måste skapa en kultur där man även lyfter små saker som skaver, innan de hinner växa till stora problem.

  5. Sätt gränser! I det tillitsbaserade ledarskapet ökar den enskildes handlingsutrymme och mindre misstag kan chefen ha överseende med, men allvarliga fel måste hanteras. Det är viktigt att det finns ett tydligt ramverk för verksamheten som alla känner till.

Svårt att hitta tid för ledarskapsutveckling?
Med Simployer Learning Library får du obegränsad tillgång till mer än 50 specialutvecklade kurser inom ledarskap, arbetsrätt och rekrytering till dig som chef. Var du vill när du vill.

Jag vill veta mer om Learning Library!

Gratis webinar: Kompetensutveckling – nyckeln till ett bra ledarskap

Ett av de viktigaste uppdragen en ledare har är att påverka andra genom utveckling, kulturbyggande och engagemang. Om du som ledare inte finns där för att påverka dina medarbetare, så finns det inget ledarskap. Men hur gör du då för att påverka andra? Och hur hänger det ihop med att bygga en lärande organisation?

Titta på webinaret!

 Dela sidan: