Felrekrytering eller bara dålig onboarding?

Ibland är det enkelt att vara alltför snabb med att sätta etiketten “felrekrytering” på en nyanställd som inte fungerar i sin nya roll på en gång. Och i dessa tider när distansarbete är regel snarare än undantag är det än viktigare att vi har en plan för hur vi välkomnar nya medarbetare så att de kommer igång med sina arbetsuppgifter och dessutom kan börja knyta kontakter bland kollegorna.
schedule onsdag 28 oktober 2020
Lästid: 3 Minuter

Bättre uppföljning av nyanställda

Många ledare upplever varje år att nyanställda inte levererar som förväntat och anser därför att de har gjort en felrekrytering. Men är det verkligen felrekryteringar det handlar om, alltså att man har anställt någon som inte borde ha anställts från första början? Det kan nog diskuteras med tanke på att en åtgärd mot felrekryteringar ledare själva anger är “bättre uppföljning av den nyanställde den första tiden”.

Och med denna insikt kan de nog faktiskt vara något på spåren. Att ta emot nyanställda ordentligt, och på det sättet ge dem möjlighet att lyckas i den nya rollen, är något många kämpar med. Några ledare är kanske bra på detta, medan det för andra är en utmaning.  Därför blir det ofta tillfälligheter som avgör hur en nyanställd tas emot, men så behöver det inte vara.

Vi vet från undersökningar att det är 69 % troligare att en anställd som deltagit i ett organiserat onboardingprogram stannar i tre år, än en anställd som inte gjort det.

Ta kontakt före uppstart

Hur gör de som lyckas med introduktionen av nyanställda? En av framgångsfaktorerna är att ta kontakt med den nya medarbetaren redan innan hen gör sin första arbetsdag. Det är detta som kallas “preboarding”. Några exempel på preboarding kan vara att den närmsta chefen till den  blivande anställda tar kontakt innan för att se till att hen har all information hen behöver. IT-avdelningen kan höra av sig för att försäkra sig om att all utrustning som behövs finns på plats första dagen  och säkerställa att den fungerar både på kontoret och hemifrån. Att presentera den nyanställda för kollegor hen kommer att jobba tätt tillsammans med är också viktigt. Gör ni detta på distans – var noga med att alla använder kamera i mötet för att ge en så verklig känsla som möjligt.

Motsatsen till ett väl förberett mottagande skulle vara om den nyanställda kommer till jobbet första dagen utan att någon ens kommer ihåg att det börjar en ny medarbetare den dagen.

En annan bra förberedelse är att ge tillgång till personalhandboken så att er nya medarbetare kan förbereda sig. Kanske kan en mindre grupp av de närmsta kollegorna ses för ett fysiskt möte för att ge ytterligare en chans för alla att lära känna varandra.

Strukturerat kompetensbyggande

När det första intrycket har bleknat, är det naturligtvis viktigt att nyckelpersoner på företaget är förberedda på sin roll i kompetensöverföring och upplärning av den nyanställde. Ingen tjänar på att en nyanställd sitter och undrar vad hen ska göra under de första veckorna. Det slutar allt som oftast med att hen hamnar i statistiken över “felrekryteringar”. Se istället till att den nyanställda så fort som möjligt får börja arbeta med sina ordinarie arbetsuppgifter.

En bra ledarhandbok som beskriver rutiner och intern policy vid onboarding är naturligtvis ett viktigt hjälpmedel för att alla ledare ska känna sig trygga och för att garantera enhetlighet inom företaget när det kommer till processer för exempelvis onboarding.

Många roller inblandade i onboardingen

Det är många människor som spelar en roll i ett bra mottagande av en nyanställd. Den närmaste chefen har naturligtvis en viktig roll, men HR-avdelningen, IT-avdelningen och andra kollegor är också involverade. Alla har naturligtvis fullt upp med sitt eget jobb och sitter förmodligen inte och väntar på att ta emot den nyanställde när hen dyker upp.

Därför är det helt avgörande att sätta onboardingen i system. Då vet alla vad de ska göra och får tid att förbereda sig. Samtidigt kan HR och närmaste chefen kolla att uppgifterna utförs.

Gratis webinar: Goda råd för dig som ska genomföra medarbetarsamtal

På väg att genomföra årets medarbetarsamtal? Ta chansen och uppdatera dina kunskaper om hur du bäst använder samtalen för att utveckla och engagera dina medarbetare! Titta på webinaret

 

email

Nyhetsbrev

Dela sidan: