Öka tryggheten och lojaliteten med en lyckad reboarding

När en medarbetare varit borta från verksamheten en längre tid, efter till exempel tjänst- eller föräldraledighet, sjukskrivning eller permittering, är det viktigt att hen får en god reboarding. En bra och trygg tillbakagångsprocess ger förutsättningarna för att medarbetaren blir mer engagerad – och presterar bättre. Så vad behöver vi tänka på för att lyckas med vår reboarding?
fredag 2 oktober 2020
Lästid: 3 Minuter

Reboarding definierar företagskulturen och skapar tillhörighet

Idag sker förändringar snabbt! Att fort komma igång med sitt arbete och bli en i teamet igen efter en tids frånvaro – oavsett vad den beror på – påverkar hur medarbetaren kommer att trivas och prestera hos er. När någon återvänder till verksamheten, behöver hen hjälp med att få igång nätverk och samarbete med kollegor, och sättas in i nya system. De behöver introduceras till nya ledare och medarbetare, och inte minst återknyta kontakten med nygamla kollegor. Beroende på varför medarbetaren har varit frånvarande, om det är på grund av till exempel föräldra- eller tjänstledighet som är självvalda eller om det är på grund av mindre frivilliga anledningar såsom sjukskrivning eller permittering, kan det behövas lite olika insatser. Är orsaken till frånvaron något medarbetaren själv inte hade planerat för är det extra viktigt att se till så att hen känner sig betydelsefull och välkommen tillbaka.

En lättare reboarding kan också vara nyttigt för befintliga medarbetare efter två–tre år, för att de ska återupptäcka saker de uppskattar hos sin arbetsgivare, och för arbetsgivare att kunna checka av hur saker och ting fungerar i verksamheten. Bjud in medarbetarna till information om förmåner och pågående projekt. Det är bra att påminna om det som man kanske har missat eller kanske glömt sedan sin onboarding!

Tillbaka i det nya normala

Sedan Coronakrisen intog sin plats som en del av vår vardag har verksamheter, individer och samhället på olika sätt utsatts för stor stress och ovisshet. Många har blivit varslade, korttidspermitterade eller har fått andra arbetsuppgifter. Från en dag till en annan införde också många företag distansarbete. Distansarbete är ju något som gradvis har normaliserats redan innan men nu knuffades processen snabbt några år framåt i tiden. Den här situationen har såklart påverkat oss alla på olika sätt. Vi har haft mer tid att fundera över vår arbetssituation. Vad som är bra. Vad som är mindre bra och vad vi skulle vilja förbättra med den?

Efter krisens första månader börjar sakta men säkert många arbetsplatser återigen att skala upp sin verksamhet. Det innebär att flera medarbetare som varit permitterade har fått komma tillbaka – helt eller delvis. Dessutom kommer kollegor som varit frånvarande av andra anledningar som exempelvis föräldraledighet också tillbaka till sina tjänster och behöver återigen komma in i sina arbetsuppgifter. En tydlig plan och goda rutiner för reboarding signalerar till era medarbetare att det finns medvetenhet om hur alla ska kunna komma in i arbetet igen, även med hänsyn till de nya förutsättningarna. Vi har satt samman en lista med fem tips att utgå ifrån.

  1. Få ut information till medarbetarna oavsett var de befinner sig. En bra digital kanal för medarbetarinformation är A och O.
  2. Återskapa lojaliteten. Se till att ge tid till samtal och diskussion. Som personalansvarig är det dessutom viktigt att fundera på hur vi får permitterade eller varslade medarbetare att känna att de är betydelsefulla i verksamheten.
  3. Tydliggör förväntningar på distansarbete. Vad gäller vid distansarbete? Gör en riskbedömning. Vilka kulturella värden behöver vi jobba för att bevara?
  4. Förenkla nätverksbyggande. Gör det enkelt för medarbetarna att bygga nätverk igen genom digitala hjälpmedel och på kontoret, kanske genom sociala ytor eller aktiviteter.
  5. ”Soft opening”. Mjuka värden är viktigare än någonsin. Hur får vi folk att må bra med en mjukare start utan stress?

Till sist. Det är viktigt att vara lyhörd och ha en medvetenhet kring denna nya situation. Låt processen ta sin tid för att skapa förutsättningar för engagerade medarbetare. Att komma tillbaka till sitt arbete och återigen bli en del av gemenskapen är extra utmanande när vi inte ses på samma sätt och kan ta ett spontant snack vid kaffebryggaren.

Vill du lyckas med din reboarding?

Med Simployer kan du själv sätta upp mallar för en effektiv och professionell reboarding. Det ger ledare och HR en god överblick över hela processen så att medarbetarna får samma upplevelse och de bästa förutsättningarna för att trivas och snabbt komma igång och skapa värde igen.

Gratis webinar: Kompetensutveckling – nyckeln till ett bra ledarskap

Ett av de viktigaste uppdragen en ledare har är att påverka andra genom utveckling, kulturbyggande och engagemang. Om du som ledare inte finns där för att påverka dina medarbetare, så finns det inget ledarskap. Men hur gör du då för att påverka andra? Och hur hänger det ihop med att bygga en lärande organisation?

Titta på webinaret!

 

Dela sidan: