Ledarskapsutveckling i oroliga tider

Turbulenta tider innebär stora förändringar, omprioriteringar och besparingar för många verksamheter. För chefer och ledare är det viktigt att de har en verktygslåda som de kan använda sig av för att styra skeppet genom stormen.
Sara GardleniusLead Management Specialist
den 17 februari 2023
Lästid: 2 Minuter

– I en tid som denna är ledarskapsutveckling och kompetenshöjning viktigare än någonsin, säger Karoline Dystebakken, HR- och ledarskapsexpert på Simployer. 

De ökade kostnaderna, räntehöjningar och inflation har redan börjat visa sina spår, där många branscher upplevt en våg av uppsägningar och neddragningar.

Som chef står man i centrum vid en omstruktureringsprocess. Dels ingår man i en ledningsgrupp och ska vara medlare och eventuellt beslutsfattare av förändringsbehov. Samtidigt ska chefen se till att vardagen fortlöper med personaluppföljning, verksamhet och arbetsmiljö. 

– En bra chef ser till arbetsmiljön även om man är mitt uppe i en omorganisation, neddragning eller nedläggning. Det kräver verktyg och expertis om vilka beslut som kan tas och hur man kan ordna så att medarbetarna tas om hand. Även om ledningen alltid tar det slutgiltiga beslutet handlar det om att underlätta medarbetarnas delaktighet, säger Dystebakken. 

Kompetens ger trygga ledare 

Vi vet att kompetens ger trygga ledare, och trygga ledare klarar av att hantera olika situationer även när det stormar. I osäkra tider kommer de anställda i ännu större utsträckning behöva information och svar på frågor om verksamheten, vilket ställer ytterligare krav på cheferna. 

– En chef ska i en osäker tid ha grundläggande kunskaper om arbetsuppgifter, lagar och regler, samt kompetens i hur man kommunicerar på ett ändamålsenligt sätt. Man behöver också veta hur man tar hand om medarbetarna som ett team och som individer, säger Dystebakken. 

Bara under loppet av en vecka har Simployers experter, efter samtal med många chefer, sett vad osäkerhet och oklarhet kan leda till. 

– Osäkra chefer får oftast lägre förtroende, vilket lätt skapar onödig oro i arbetsmiljön. Osäkerhet gör det svårt att vara tydlig och det kan i sin tur få konsekvenser för individerna, teamet och pågående verksamhet under en omstruktureringsprocess, säger hon. 

Kompetenta ledare gör verksamheten attraktiv 

Även om det finns behov av förändringar vill alla ändå vara en attraktiv arbetsgivare. Kompetenta chefer och ledare som har lyckats skapa en arbetskultur som tar hand om och inspirerar sina medarbetare kommer att ha större chans att behålla sitt rykte även efter en svår period. 

– Dessutom ska man inte glömma att kompetenta chefer utan tvekan är en konkurrensfördel på dagens svåra arbetsmarknad. Medarbetarna vill ha trygga och tydligare ledare, som ser till individen och arbetsmiljön, avslutar Dystebakken. 

Gratis webinar: Ledarskapsutveckling – behåll talangerna och öka produktiviteten!
Alla typer av förändringar ställer höga krav på ledare. Här är tillit och kommunikation A och O. Med rätt kompetens och bra verktyg kommer man en bra bit på vägen, speciellt i oroliga tider. Häng med när vi pratar om vikten av ledarskapsutveckling och hur HR och ledare ska prioritera lärande i organisationen.

Jag vill gå på webinaret!

Temasida: Distansarbete och hemarbete

När allt fler medarbetare arbetar hemifrån ställs verksamheter inför helt nya frågor: Vem ansvarar för arbetsmiljön? Vilka arbetsredskap kan vi få avdrag för? Vi har samlat innehåll som hjälper dig på vägen!
Gå till temasidan

 

Dela sidan: