Dustin: "Engagerade medarbetare är avgörande för lönsamheten"

IT-återförsäljaren Dustin lägger mycket fokus på utveckling och hållbarhet. Därför märks också en tydlig positiv effekt på medarbetarnas engagemang. "Det lyfts fram i våra undersökningar", säger Sofia Sunder.
Josefine OlaussonContent Producer
onsdag 21 december 2022
Lästid: 2 Minuter

Sofia Sunder är ansvarig för People Experience på Dustin och arbetar strategiskt med personalfrågor. Med runt 2400 medarbetare är det viktigt att veta vad som driver engagemanget. 

– Många trivs bra hos oss för att de får möjlighet att utvecklas. Vi tar stora kliv in på marknaden och medarbetarnas roller utvecklar sig hela tiden. Det kan handla om att få större ansvar eller nya utmaningar. Vi märker att det skapar engagemang, säger Sofia Sunder. 

Det andra fokusområdet som väcker engagemang är Dustins hållbarhetsarbete. Innan 2030 ska företaget exempelvis ha noll klimatpåverkan genom värdekedjan och ha genomfört hundratals aktiviteter för att främja jämlikhet.  

– Vi har verkligen hållbarhet på agendan och jobbar med det genom hela produktionen. Alla avdelningar ska visa hur de bidrar, så det är inte bara tomma ord. Många medarbetare uppskattar det här fokuset och uttrycker i våra undersökningar att de är stolta över att arbeta på Dustin.  

Sofia Sunder är också övertygad om att engagerade medarbetare är avgörande för ökad lönsamhet. 

– Vi brukar prata om ”Happy people, happy results”. Om vi ska nå vara mål måste vi se människor och resultatet i ett sammanhang. 

För ungefär ett halvår sedan inledde Dustin ett samarbete med Simployer och &frankly. Från att ha genomfört stora, årliga undersökningar – som ibland blev krångliga – genomför de i dag snabba och effektiva pulsmätningar. 

– Tidigare lade vi mycket tid på administration kring våra medarbetarundersökningar. Nu kan vi i stället koncentrera oss på att använda resultaten genom diskussioner och aktiviteter. 

Mäter medarbetarens engagemang 

Varje kvartal mäter de engagemang, ledarskap och e-NPS (Employee Net Promoter Score). Det sistnämnda mäter anställdas vilja att rekommendera Dustin som arbetsgivare. Dessutom genomför de månatliga undersökningar, till exempel hur samarbetet mellan olika avdelningar fungerar. 

– På teamnivå blir det konkret vilka områden de lokala cheferna ska jobba med. Strategiskt blir det lätt att se vilka strukturer vi har att arbeta med övergripande i hela företaget.  

Sofia Sunder upplever att mätningarna hjälper henne och hennes kollegor att nå avdelningens övergripande mål: att medarbetarna ska vara nöjda med Dustin under hela medarbetarresan.  

– Vi kommer att uppfylla det löfte vi ger till de anställda: ”You keep us moving, we keep you moving.” Det gör vi genom vårt arbete med engagemang och ledarskap, avslutar hon. 

Denna artikel publicerades först på &frankly.

Dela sidan: