Engagemanget bör vara lika intressant som aktiekursen!

Engagerade medarbetare ökar produktiviteten, försäljningen och aktiviteterna. Med andra ord – engagemang bör vara lika intressant som aktiekursen.
Sandra DanielssonCreative copywriter i Simployer &frankly
måndag 15 maj 2023
Lästid: 2 Minuter

– Människor som trivs presterar bättre och mer. Värdena skapas när teamet är enat och man har lyckats skapa trivsel och motivation, säger Ulrika Rosén, HR Business Partner på Simployer. 

Siffror från analysbyrån Gallups globala rapport visar att engagerade och motiverade medarbetare ger 17% ökad produktivitet, 20% ökning av försäljning och 21% ökning av aktiviteter. Något som Simployers egna siffror också visar. En bra anledning till att vara minst lika intresserad av att mäta engagemang som att följa aktiekursen. 

HR – en affärskritisk resurs 

– Du kan mäta resultatet av motiverade medarbetare på nedersta raden. Arbetet för att minska personalomsättningen och maximera engagemanget är ett linje- och ledningsansvar, men HR spelar en avgörande roll för att skapa förutsättningar för att lyckas med detta, säger Ulrika Rosén. 

I samma undersökning uppger mer än 85% av de tillfrågade arbetstagarna att de inte är tillräckligt motiverade att göra sitt bästa på jobbet. De negativa konsekvenserna av detta påverkar inte bara arbetstagarna och arbetsgivarna, den låga motivationen ger också utslag i den ekonomiska tillväxten för bolaget.  

Detta understryker hur viktigt det är att både högre chefer och ledning fokuserar mer på att bygga engagemang och motivation. Idag är de allra flesta företag helt beroende av medarbetarna; företagets viktigaste tillgång. Det betyder att de som investerar i företag, investerar i människorna.  

Mäta engagemang regelbundet är nyckeln  

Engagemang på arbetsplatsen bidrar till lägre personalomsättning, minskad sjukfrånvaro och ökad produktivitet. Men vi motiveras av olika saker. Därför måste mätningarna av engagemang vara så konkreta som möjligt och genomföras regelbundet. 

– Du ska inte bombardera de anställda med undersökningar, men en stor kartläggning en gång per år är alldeles för passivt. En bra modell kan vara en mindre omfattande undersökning varje månad utöver den årliga medarbetarundersökningen, säger Ulrika Rosén. 

– Resultatrapporter ska inte vara den enda metoden för att mäta anställdas prestationer. Fokusera istället på att skapa en motiverande och engagerande arbetsmiljö där medarbetare kan nå sin fulla potential och med det bättre resultat. Att fokusera på medarbetarupplevelsen är minst lika viktigt som att fokusera på kundupplevelsen för att nå våra resultatmål, inte minst för att inte tappa medarbetare till konkurrenter, avslutar Ulrika Rosén.  

Det är tydligt att medarbetarnas engagemang väger tungt på sista raden. Få verktygen för att behålla och utveckla Ladda ner Simployers rapport Kampen om talangerna för att ta nästa steg mot att behålla och utveckla era medarbetare. 

Ladda ner Kampen om talangerna

Gratis webinar: Kompetensutveckling – nyckeln till ett bra ledarskap

Ett av de viktigaste uppdragen en ledare har är att påverka andra genom utveckling, kulturbyggande och engagemang. Om du som ledare inte finns där för att påverka dina medarbetare, så finns det inget ledarskap. Men hur gör du då för att påverka andra? Och hur hänger det ihop med att bygga en lärande organisation?

Titta på webinaret!

 Dela sidan: