Vad innebär allmän visstidsanställning?

Allmän visstidsanställning är en anställningsform som kan passa bra för att anställa exempelvis sommarpersonal. Men vad innebär egentligen en allmän visstidsanställning i detalj och vad innebär de nya konverteringsreglerna som börjar gälla 1 maj 2016? Här reder vi ut allt.
måndag 20 april 2020
Lästid: 3 Minuter
Enligt LAS kan en anställning tidsbegränsas genom att avtala om allmän visstidsanställning, skriver Victoria Ödlund, HR- och löneexpert hos Simployer.

Enligt lagen om anställningsskydd (LAS) kan en anställning tidsbegränsas genom att avtala om allmän visstidsanställning. Denna anställningsform får i princip användas helt fritt av arbetsgivaren. Något skäl till varför anställningen tidsbegränsats behöver alltså inte anges. 

Allmän visstid kan användas exempelvis vid arbetstoppar eller vid anställning för särskilda projekt. Är det däremot fråga om att ersätta en person under frånvaro ska istället anställningsformen vikariat användas. Allmän visstidsanställning övergår till en tillsvidareanställning i två fall.

1. Högst två år under fem år

Avtal om allmän visstidsanställning kan träffas för högst två år under en femårsperiod. Därefter övergår anställningen automatiskt i en tillsvidareanställning, d v s anställningen blir då fast. Det är då de aktuella lön- och anställningsvillkoren som permanentas att gälla tillsvidare.

Det är enligt LAS endast anställningstid med allmän visstidsanställning som räknas in i de två åren, alltså inga andra anställningsformer. 

Exempel: Karim har varit säsongsanställd i sammanlagt 15 månader. Han har även varit anställd som vikarie i 12 månader. Trots att Karim har varit anställd i mer än två år under den senaste femårsperioden kan arbetsgivaren erbjuda en allmän visstidsanställning utan att den övergår i en tillsvidareanställning.

2. Högst två år under obegränsad tid

En kompletterande regel, som infördes 2016, innebär att allmän visstidsanställning övergår till en tillsvidareanställning i ytterligare en situation. Regeln gäller för anställda med allmän visstidsanställning som har haft flera olika tidsbegränsade anställningar. Dessa anställningar ska ha följt på varandra utan uppehåll eller med högst sex månaders mellanrum. 

I denna situation gäller inte någon tidsram på fem år, utan avser en obegränsad tid bakåt under kedjan av anställningar. De anställningsformer som räknas in i kedjan är; allmän visstidsanställning, vikariat och säsongsanställning, alltså inte provanställning. Det är dock endast den sammanlagda tiden i en allmän visstidsanställning som är avgörande för om anställningen övergår i en tillsvidareanställning.  

Varför den nya regeln tillkom beror på att de dåvarande reglerna i lagen om anställningsskydd (LAS) har kritiserats av EU-kommissionen. Kritiken har framförallt handlat om att den svenska lagstiftningen inte tillräckligt hindrar arbetsgivarnas möjligheter att under lång tid använda på varandra följande tidsbegränsade anställningar. Genom denna regel försvinner möjligheten för arbetsgivare att kombinera (eller ”stapla”) olika former av tidsbegränsade anställningar efter varandra på ett sätt som gör att arbetstagaren aldrig kvalificerar för en tillsvidareanställning

Vissa undantag

Den nya regeln är enbart ett tillägg i lagen om anställningsskydd (LAS). Möjligheten att tillgodoräkna sig två års anställning under en längre period än fem år gäller endast allmän visstidsanställning, inte vikariat.

De nya reglerna gäller dock inte för alla. Reglerna för tidsbegränsade anställningar är dispositiva. Det innebär att det i kollektivavtal kan finnas andra regler som gäller istället för lagens regler om tidsbegränsade anställningar. Den nya regeln gäller inte heller arbetstagare som har fyllt 67 år.

Nya anställningsavtal berörs

Den nya regeln börjar gälla 1 maj 2016. Det innebär att anställningar som påbörjats före det datumet inte kan konverteras enligt de nya reglerna. För allmänna visstidsanställningar från och med den 1:a maj så gäller rätten att beräkna sammanlagd anställningstid på det nya sättet per omgående. Det innebär att de första konverteringarna enligt den nya regeln rent teoretiskt kan ske redan under maj månad.

Ny informationsregel

I samband med införandet av den nya lagen införs också en regel som innebär att en person med tidsbegränsad anställning har rätt att få information av sin arbetsgivare om vilka tidsbegränsade anställningar hen har haft. Från det att arbetstagaren begär ut informationen ska arbetsgivaren lämna den inom tre veckor.

Upprätta en rutin

Som följd av den utökade lagstiftningen kommer arbetstagares anställningshistorik att få allt större vikt vid nya tidsbegränsade anställningar. Det är att rekommendera att det upprättas en väl fungerande rutin för detta, så att både arbetsgivare och arbetstagare vet vad som gäller.

 

Gratis webinar: Kompetensutveckling – nyckeln till ett bra ledarskap

Ett av de viktigaste uppdragen en ledare har är att påverka andra genom utveckling, kulturbyggande och engagemang. Om du som ledare inte finns där för att påverka dina medarbetare, så finns det inget ledarskap. Men hur gör du då för att påverka andra? Och hur hänger det ihop med att bygga en lärande organisation?

Titta på webinaret!

 

Dela sidan: