Vad innebär allmän visstidsanställning?

Allmän visstidsanställning är en anställningsform som kan passa bra för att anställa exempelvis sommarpersonal. Men vad innebär egentligen en allmän visstidsanställning och när övergår anställningen till en tillsvidareanställning?
Victoria Ödlund, HR- och löneexpert
schedule den 20 april 2020
Enligt LAS kan en anställning tidsbegränsas genom att avtala om allmän visstidsanställning, skriver Victoria Ödlund, HR- och löneexpert hos Simployer.

Enligt lagen om anställningsskydd (LAS) kan en anställning tidsbegränsas genom att avtala om allmän visstidsanställning. Denna anställningsform får i princip användas helt fritt av arbetsgivaren. Något skäl till varför anställningen tidsbegränsats behöver alltså inte anges. 

Allmän visstid kan användas exempelvis vid arbetstoppar eller vid anställning för särskilda projekt. Är det däremot fråga om att ersätta en person under frånvaro ska istället anställningsformen vikariat användas. Allmän visstidsanställning övergår till en tillsvidareanställning i två fall.

Högst två år under fem år

Avtal om allmän visstidsanställning kan träffas för högst två år under en femårsperiod. Därefter övergår anställningen automatiskt i en tillsvidareanställning, d v s anställningen blir då fast. Det är då de aktuella lön- och anställningsvillkoren som permanentas att gälla tillsvidare.

Det är enligt LAS endast anställningstid med allmän visstidsanställning som räknas in i de två åren, alltså inga andra anställningsformer. 

Exempel: Karim har varit säsongsanställd i sammanlagt 15 månader. Han har även varit anställd som vikarie i 12 månader. Trots att Karim har varit anställd i mer än två år under den senaste femårsperioden kan arbetsgivaren erbjuda en allmän visstidsanställning utan att den övergår i en tillsvidareanställning.

Högst två år under obegränsad tid

En kompletterande regel, som infördes 2016, innebär att allmän visstidsanställning övergår till en tillsvidareanställning i ytterligare en situation. Regeln gäller för anställda med allmän visstidsanställning som har haft flera olika tidsbegränsade anställningar. Dessa anställningar ska ha följt på varandra utan uppehåll eller med högst sex månaders mellanrum. 

I denna situation gäller inte någon tidsram på fem år, utan avser en obegränsad tid bakåt under kedjan av anställningar. De anställningsformer som räknas in i kedjan är; allmän visstidsanställning, vikariat och säsongsanställning, alltså inte provanställning. Det är dock endast den sammanlagda tiden i en allmän visstidsanställning som är avgörande för om anställningen övergår i en tillsvidareanställning.

Vill du kompetensutvecklas av Sveriges vassaste HR-, lön- och skatteexperter?
Välkommen till Stora Lönedagen 2021 – årets höjdpunkt för alla lönefantaster!

Dela sidan: LinkedIn twitter