6 frågor som tar tempen på samarbetsförmågan i era team

Hur effektivt samarbetar ni inom er organisation? Om svaret lutar åt det negativa hållet så måste du som chef agera. Här är frågorna som kartlägger er samarbetsförmåga – och åtgärder för chefen.
den 4 mars 2020
Lästid: 2 Minuter

1. Finns det en stark laganda på vår arbetsplats just nu?

Det kan chefen göra: ”Egentligen räcker det ju att en eller två personer inte håller med om det här för att det ska finnas ett problem. Definiera tillsammans i gruppen: hur vill vi ha det, vilka spelregler ska vi ha och hur ska vi förhålla oss till dem, var och en”, säger Viktoria Lindhé, Customer Success Manager på &frankly.

2. Hur fungerar samarbetet inom teamet/gruppen, hela företaget och med externa parter?

Det kan chefen göra: ”Här skulle jag först följa upp med fördjupningsfrågor för att bena ut mer exakt var det inte fungerar. Hur fungerar det på olika avdelningar och i olika konstellationer? Identifiera i vilken gruppering det inte fungerar bra med. Är det inom företaget eller med externa parter?”

3. Hur skulle du beskriva vårt bemötande mot varandra på jobbet?

Det kan chefen göra: ”Visar svaren att det brister i respekt för varandra, så är det en akut varningsflagg. Det kan vara ett arbetsmiljöproblem och göra att du mycket snart förlorar bra medarbetare. Agera direkt som chef. Prata i gruppen om hur ni lyssnar, agerar och hjälps åt att göra varandra säkra i jobbsituationer.”

4. Vi bryr oss om varandra i vårt team

Det kan chefen göra: ”Frågan handlar mycket om att se och bry sig om människan bakom yrkespersonen. Med förståelse visar vi att vi bryr oss om varandra och då skapar vi höjd i att både lyckas och misslyckas. Odla en förståelse för: att om det går bra för dig, så går det bra för mig.”

5. Hur har stämningen varit på jobbet de senaste veckorna?

Det kan chefen göra: ”Här handlar om att kunna prata om känslor. Som chef kan du se svaren på frågan som en sorts varningssystem för tex hög stress. Fundera då: Vad beror det på? Är det tillfälligt eller något som kan stanna kvar? Finns det en tydlig förklaring? Behöver ni agera? Kanske behöver ni omfördela arbetsuppgifter?”

6. I ditt nuvarande team kan du skratta med dina kollegor, vara dig själv och be om hjälp?

Det kan chefen göra: ”De olika underfrågorna här handlar om energier och att vara människa. Sådant som gör att vi vågar ställa en udda eller korkad fråga, som kan visa sig vara smartast av alla. Det här handlar om sådant som får oss att må bra och gör oss mer effektiva på sikt.”Dela sidan: