Ut med omoderna traditioner: ”Skapa ett inkluderande julbord!”

En kollega hetsar den andra om att prova starkvinsglöggen, en annan kollega ifrågasätter varför någon inte äter köttbullar. För de flesta av oss är julbordet en trevlig och social sammankomst, men inte för alla. Även om det i stunden kan kännas som helt oförargliga kommentarer, kan det göra julbordet till en utmanande och inte minst exkluderande upplevelse för vissa.
Josefine JohanssonContent Manager
måndag 4 december 2023
Lästid: 2 Minuter

"Många väljer att hoppa över julbordet på grund av överkonsumtion av alkohol från kollegor eller ett upplevt tryck kring alkoholkonsumtion på jobbet. Därför är det viktigt att skapa ett inkluderande firande”, säger Simployers HR-expert Cecilia Fredriksson.

Vilken attityd ska ledare ha när det kommer till alkohol

HR-experten understryker ledarnas centrala roll som förebilder vid hantering av alkohol på julbord och andra sociala evenemang. "Ledarens attityd till alkohol sänder signaler till teamet om vad som är acceptabelt, vilket kan påverka arbetskulturen. Mitt råd är därför att ta ansvar, agera vid överträdelser och stöd de anställda som väljer att avstå från alkohol", säger Cecilia Fredriksson.

Lägg fokus på mångfald – alla ska känna sig välkomna

Att fokusera på mångfald vid julbordet är avgörande för att säkerställa att alla medarbetare känner sig inkluderade. Det innebär att erkänna och värdesätta de olika perspektiv och erfarenheter som medarbetarna bidrar med. "Julbordet ger möjlighet för anställda med olika bakgrunder, kulturer och livsstilar att samlas och fira tillsammans. För att alla ska känna sig inkluderade och uppskattade är det nödvändigt att beakta denna mångfald", poängterar Cecilia Fredriksson.

Expertens tips för ett inkluderande julbord

  1. Engagera medarbetarna i planeringen genom att låta dem delta i besluten om festen, inklusive datum, plats och aktiviteter för att skapa ägarskapskänsla och inkludering.
  2. Planera inkluderande aktiviteter genom att vara medveten om olika komfortnivåer för traditionella julspel, tävlingar och alkoholkonsumtion. Ta hänsyn till kulturell mångfald bland de anställda.
  3. Skapa förutbestämda regler tillsammans med medarbetarna för en tydlig och inkluderande atmosfär.
  4. Var kreativ med mat och dryck genom att erbjuda olika alternativ som tar hänsyn till olika smaker och kostpreferenser, inklusive vegetarianer, veganer, matallergier och olika kulturer. Se till att erbjuda ett brett utbud av alkoholfria alternativ, som mocktails och läsk, utöver alkohol.
  5. Tänk på bordsplaceringen och placera medarbetarna vid bordet på ett sätt som uppmuntrar samtal mellan alla, oavsett roll, kulturell bakgrund eller livsstil.
  6. Ta hänsyn till tidpunkten för att planera julbordet så att det passar så många som möjligt och ger medarbetarna möjlighet att delta utan att känna att de missar viktiga åtaganden.

"Med dessa tips hoppas jag att arbetsgivare engagerar sig för att göra årets julbord till en tid av glädje, samhörighet och minnen som inkluderar alla på arbetsplatsen – det är dags att lämna bakom sig omoderna traditioner och välkomna en mer inkluderande gemenskap”, avslutar HR-experten.

Få ett team av experter i ryggen!
Känner du dig osäker på lagar och regler? Är det svårt att hänga med i de senaste nyheterna? Vill du diskutera med någon om just din fråga? Våra expertstöd ger dig tryggheten och stödet du behöver för att ta rätt beslut i din arbetsvardag – varje dag!

Jag vill veta mer!

Dela sidan: