Kan vi byta semesterår?

Enligt semesterlagen löper ett intjänandeår fr o m den 1 april ett år t o m den 31 mars året därpå. Semesteråret är den efterföljande tolvmånadersperiod under vilken semesterledigheten tas ut. Men kan det bytas?
Mirja Lenes, HR- och löneexpert
schedule den 3 mars 2020
Lästid: 2 Minuter

Det är möjligt att avtala om en annan förläggning av semester- och intjänandeår än den som semesterlagen anger, t ex kan intjänandeåret och semesteråret vara lika med kalenderår. Det innebär att de anställda kan ta ut sin semester samtidigt som den tjänas in.

Att byta semesterår

En vanlig fråga är om det är möjligt för arbetsgivaren att byta från semesterlagens intjänande- och semesterår till sammanfallande intjänande- och semesterår.

Det är möjligt, dock är det en betydande förändring för de anställda och ska därför förhandlas med facket. Finns det kollektivavtal på arbetsplatsen behöver arbetsgivaren se vilka regler som finns där. 

Det kan betraktas som förmånligt för den anställda att byta från föregående intjänandeår till sammanfallande eftersom det ger möjlighet att direkt få betald semester. Att byta från sammanfallande intjänandeår till föregående kan betraktas som negativt för de anställda eftersom de då inte blir berättigade betalda semesterdagar i samband med förändringen.

Det är viktigt att de anställda informeras om förändringen och vad den innebär innan den träder i kraft.

Vad händer med de redan intjänade semesterdagarna vid bytet till sammanfallande år?

Det framgår av semesterlagen hur tidigare intjänade semesterdagar ska hanteras vid byte av semesterår från lagens regler till sammanfallande. Då ska den anställdas intjänande semesterdagar betalas ut i samband med att de nya intjänandevillkoren börjar gälla.

Om verksamheten beslutar att byta semesterår från semesterlagens intjänande- och uttagsår den 1 januari ska de betalda semesterdagarna för intjänandeåret från och med den 1 april till den 31 december betalas ut i pengar. De dagarna får inte sparas eller flyttas över till det nya semesteråret.

Samtidigt ska den anställda i samband med att de nya intjänandevillkoren träder i kraft få sina 25 betalda semesterdagar för intjänandeåret som påbörjas i samband med bytet den 1 januari och löper till och med den 31 december.

Förskottssemesterdagar

Det går inte att kvitta förskottssemesterskulden mot de semesterdagar som betalas ut i samband med bytet av semesterår.

Om anställda har en skuld för förskottsdagar kvarstår skulden till det gått fem år från det att den anställda plockade ut sina förskottssemesterdagar. Om ni har kollektivavtal kan det där finnas andra regler, kontrollera vad som gäller i ert avtal.

Gratis webinar: Hur mår dina medarbetare?

Som chef kan det vara svårt att följa upp hur dina medarbetare mår när ni inte kan träffas fysiskt. Att dessutom se till att de känner sig motiverade att jobba även på hemmaplan kan vara en svår nöt att knäcka.  Få koll på verktygen framåt!

 

email

Nyhetsbrev

Dela sidan: LinkedIn twitter