HR och lön 2023 – detta behöver du veta!

Nytt år innebär också flera nya lagar och regler för arbetsgivare att ha koll på. Vet du vad som gäller för HR och lön under 2023?
Mirja LenesHR- och löneexpert
måndag 16 januari 2023
Lästid: 4 Minuter

LAS-åldern höjs till 69 år 

Den 1 januari 2023 höjs LAS-åldern från 68 år till 69 år. Det innebär att en anställd har rätt att vara kvar i sin anställning fram till och med utgången av den månad hen fyller 69 år. Vid uppnådd LAS-ålder kan anställningen avslutas utan krav på sakliga skäl (arbetsbrist eller personliga skäl). 

Höjd pensionsålder påverkar ersättningar från Försäkringskassan 

Flera åldersrelaterade pensionsregler gäller från och med den 1 januari vilket påverkar vissa ersättningar inom socialförsäkringen. Allmän pension går att ta ut från 63 års ålder från och med 1 januari 2023, andra pensionsförmåner betalas ut från 66 års ålder. 

För anställda som fyllt 63 år och nått dag 180 med sjukpenning ska prövningen av den anställdas arbetsförmåga göras gentemot den anställdas nuvarande arbetsplats. Från och med den månad en medarbetare fyller 71 år kan hen som mest få sjukpenning i 180 dagar. 

Rehabiliteringspenning utbetalas som längst till och med månaden innan en person fyller 66 år. Från och med den månad en medarbetare fyller 71 år kan hen som mest få smittbärarpenning i 180 dagar. Sjukersättning betalas som längst ut till och med månaden innan en medarbetare fyller 66 år.  

Inkomstbasbelopp och prisbasbelopp 

2023 uppgår prisbasbeloppet till 52 500 kr, vilket innebär en höjning på 4 200 kr jämfört med innevarande års belopp. Prisbasbeloppet påverkar bl a beräkningen av sjuklön fr o m dag 15 och föräldralön. Det ligger också till grund för bl a storleken på de skattefria traktamentena och schablonvärdet av kostförmån samt högsta sjukpenninggrundande inkomst (SGI). 

Inkomstbasbeloppet ligger bland annat till grund för beräkning av högsta pensionsgrundande inkomst (PGI). För inkomståret 2023 motsvarar detta en månadsinkomst på ca 49 967 kr (8,07 x 74 300 kr ./. 12) eller en årsinkomst på 599 601 kr.  

”Oavsett om det är dags för lönerevision, nya förändrigar i lagar och regler eller större förändringar i organisationen så vet jag att Simployer finns där. Det är enkelt att kontakta experterna om jag vill ha svar på mina frågor och funderingar. Jag slipper helt enkelt vänta på svar i veckor – med Simployer får jag alltid snabb återkoppling. Vilket känns tryggt och skönt!”
Catarina Eldebro, Finance & People Administator, Stratsys 

Arbetsresor, tjänsteresor och hemresor 

Den skattefria milersättningen arbetsgivaren kan betala ut för körning med privat bil i tjänsten höjs från 18.50 kronor till 25 kr/mil från och med den 1 januari 2023. 

Den skattefria milersättningen för förmånsbilar som drivs med el uppgår till 9,50 kr även under 2023. För övriga förmånsbilar, det vill säga även dieselbilarna, uppgår den skattefria ersättningen till 12 kr per mil.   

Tjänsteställe i AGI:n 

Uppgift om arbetsplatsens adress ska lämnas i individuppgiften i arbetsgivardeklarationen och i förekommande fall i kontrolluppgift om den anställda bara haft ett tjänsteställe under redovisningsperioden. Detta för att förenkla beräkningen av underlaget för arbetsresor och göra det möjligt för Skatteverket att upptäcka orimligt höga yrkanden. 

Risken för fusk och fel bedöms kunna minska om det är arbetsgivaren och inte den anställde som ansvarar för att Skatteverket får tillgång till den anställdes jobbadress. Detta särskilt mot bakgrund av reglerna om reseavdrag länge har kritiserats för att ge upphov till ett stort skattefel. Uppgifterna ska lämnas från och med redovisningsperioden januari 2023. 

Skattefria traktamenten, måltidsavdrag och kostförmån 

Det skattefria traktamentena för tjänsteresor inom Sverige har höjts. Från och med den 1 januari 2023 gäller 260 kr för hel dag samt 130 kr för halv dag respektive natt. Även reduceringsbeloppen, det vill säga måltidsavdragen, har ändrats. Schablonvärdet av fria måltider har också höjts. Från och med den 1 januari 2023 gäller 110 kr för en fri lunch eller middag samt 55 kr för en fri frukost. 

Skatteavdrag för skolungdomar och studerande 

När det gäller ersättningar till studerande och skolungdomar med tillfälliga anställningar under lov m m något skatteavdrag alls om den studerandes sammanlagda årsinkomst beräknas uppgå till högst 22 207 kr. 

Med årsinkomst menas här lön, inklusive semesterersättning, och olika skattepliktiga förmåner. Eventuell barnpension ska också räknas med. 

Arbetsgivaravgifterna 2023 

De fulla, lagstadgade arbetsgivaravgifterna uppgår till 31,42 även under 2023. Från och med 2023 gäller att endast ålderspensionsavgiften (10,21 %) ska betalas för personer som vid årets ingång är 66 år eller äldre, och som är födda efter 1937. Detta är en följd av den höjda riktåldern för pension. 

Riksdagen beslutade under 2021 att arbetsgivaravgifterna skulle sänkas även för 19–23-åringar på ersättningar som betalas ut t o m den 31 mars 2023. Det betyder – under januari–mars 2023 – att de lägre avgifterna betalas för personer som är födda 2000–2004. Avgifterna uppgår här till 19,73 % på de första 25 000 kronorna. På överskjutande belopp betalas fulla avgifter. 

Vad sägs om att få nyheter inom HR direkt till din inkorg?
Inga problem! Med vårt kostnadsfria nyhetsbrev Simployer HR gör vi det enkelt att få koll på läget. Varannan vecka får du ta del av lagförändringar, nyheter och trender inom HR och ledarskap – direkt till din inkorg.
PRENUMERERA HÄR

Få fler intressanta artiklar – direkt till din inkorg

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev Simployer Info. Det bästa från oss inom lön, skatt och moms en gång i månaden – enklare kan det inte bli. 👍Dela sidan: