LK Group om värdet av att digitalisera medarbetarsamtalen

Att medarbetarna är företagets viktigaste tillgång är det många som kan slå ett slag för. Har du inte systemstöd för att ta hand om den tillgången kan det bli svårt att få det att fungera i längden. Speciellt när organisationen växer och det blir fler anställda att hålla koll på. Jag satte mig ner tillsammans med Helena Lillienberg, HR Manager på LK Group för att prata om hur de har gjort för att digitalisera sina medarbetarsamtal.
Josefine JohanssonContent Manager
fredag 27 januari 2023
Lästid: 2 Minuter

Det är med ett leende på läpparna som Helena beskriver den digitala HR-resa de har gjort på LK Group sedan hon började för 4 år sedan.  

“Vi har använt Simployer för medarbetarsamtal sedan 3-4 år tillbaka. Dessa genomför vi minst en gång per år. En av fördelarna att använda ett sådant verktyg är att både chefen och medarbetaren blir förberedda inför samtalet på ett helt annat sätt.” säger hon. 

Med Simployer Dialog är det enkelt att förbereda, genomföra och följa upp medarbetarsamtalen. Samtal som är ordentligt förberedda med diskussionspunkter och frågor skapar trygghet för medarbetare, ger riktlinjer och bidrar till att höja kvaliteten på samtalet för alla parter. Via historik får dessutom nya ledare en bra överblick över vad som tidigare bestämts, HR följer att samtal genomförs och ledningen får en kanal för att förmedla strategier och mål. Tydliga processer ger smidigare och mer tidseffektiv administration och leder till större värde för alla i organisationen. 

“Att medarbetaren och chefen var för sig får svara på alla frågor utifrån sitt perspektiv gör att det blir väldigt tydligt kring förväntningar, prestation och var man inte är i synk. Det är den absolut bästa funktionen med Simployers verktyg, för då blir medarbetarsamtalet så transparent som möjligt” fortsätter hon. 

Helena Lillienberg | HR-manager | LK Group

Skapar samförstånd 

Det finns flera fördelar med att digitalisera medarbetarsamtalen. Ledare får kontroll över att planerade insatser genomförs, HR och ledningsgrupp säkrar att utvecklingssamtal faktiskt genomförs och medarbetarna får bättre blir bättre förberedda. Helena poängterar framförallt den tydliga överblick som alla parter får av att använda ett systemstöd. 

“Genom att använda ett system blir det tydligt och överskådligt både för chefen som för medarbetaren över läget idag, vad det finns för förväntningar och hur planen ser ut framåt. Om man vill att medarbetare ska prestera och uppnå till sin fulla potential så är det därför viktigt att använda de mallar och planer som finns i verktyget. Det blir tydligare och skapar ett samförstånd mellan medarbetare och chef.” säger hon.  

Gratis webinar: Medarbetarsamtalet – en förlegad process!
Det går inte att sätta mål i januari och tror att de ska vara detsamma i december. Mål behöver uppdateras och förändras i takt med förändringar i organisationens omvärld. Därför behöver ni ha ett agilt arbetssätt på plats när det kommer till att utveckla och engagera era medarbetare. Hur håller ni era medarbetarsamtal? Och för vems skull har ni dem? Missa inte detta!

Under webinaret tar vi upp:
‣ Syftet med medarbetarsamtalet
‣ Är medarbetarsamtalet ett nödvändigt ont eller ett viktigt verktyg?
‣ "Do’s and don’ts“ för dig som ledare
‣ Tips på hur ni får till en bättre dialog på ett modernt, effektivt och nytt sätt! 

Jag vill se webinaret!

 

Dela sidan: