Simployer Dialog

Få bättre kommunikation mellan ledare och medarbetare! Samtal som är ordentligt förberedda, till exempel medarbetarsamtal, skapar förtroende och ökar kvaliteten på samtal och uppföljning. Tydliga processer ger smidigare och mer tidseffektiv administration och leder till större värde för alla i organisationen.

 • Vill du kunna fokusera mer på medarbetaren och samtalet, än det praktiska runt om?
 • Behöver du ha överblick över historik och uppföljning på samtalen för att tydligare kunna se medarbetarnas utveckling?
 • Vill du ha ett smidigare sätt att planera och se till att arbetssamtal verkligen genomförs?

 

Boka demo 

Start / Professional / Enterprise

 Är du osäker på vad du ska välja eller vad ditt företag behöver? Vi har gjort det enkelt för dig och satt ihop prisvärda paketlösningar baserat på verksamhetens storlek och behov.

Ta mig till paketen

Få mer tid för värdeskapande samtal

Vårt digitala verktyg ger stöd till ledare och medarbetare att förbereda, genomföra och följa upp sina samtal. På så sätt frigörs tid för det viktigaste - dialogen.

Medarbetarsamtal innebär ofta att personliga och ibland känsliga uppgifter är nödvändiga att dokumentera för att kunna följa upp. Med digitaliserade medarbetarsamtal har rätt personer i verksamheten full kontroll samtidigt som informationen är åtkomstsäkrad. Simployer Dialog ser till att personuppgifter hanteras GDPR-säkert.

Förberedelse med tillgång till diskussionspunkter och frågor skapar trygghet för medarbetare, ger riktlinjer och bidrar till att höja kvaliteten på samtalet för alla parter. Via historik får nya ledare en bra överblick över vad som tidigare bestämts, HR följer att samtal genomförs och ledningen får en kanal för att förmedla strategier och mål.

Simployer Dialog fungerar till exempel med:

Simployer Personalregister, en av grundstenarna i HRM-systemet som samlar, strukturerar och säkrar information om medarbetarna.  

Simployer Mål, hjälper dig att både förenkla och effektivisera målstyrningen.

Simployer Kompetens, strukturerar arbetet med kompetensutveckling i verksamheten.

Öka kvaliteten på dialogen mellan ledare och medarbetare.

Något för dig och ditt företag?   

Simployer Dialog passar företag som vill förenkla och kvalitetssäkra sitt arbetssätt vid olika typer av samtal som: medarbetar-, löne-,  mål- , evaluerings-, projekt- och uppföljningssamtal, oavsett bransch.    

Vässa medarbetarsamtalen

Simployer Dialog ger många fördelar för flera

Ledare

Har kontroll över att planerade insatser genomförs

 • Bättre förberedelse genom samtalsmallar
 • Tydlig överblick över tidigare samtal och kommande samtal
 • Ser till att medarbetarna är förberedda inför samtalet
 • Säkerställer att det som planeras under utvecklingssamtalet blir genomfört på sikt
 • Får dokumentation som kan användas som stöd för att fatta beslut

HR och ledningsgrupp

Säkrar att utvecklingssamtal genomförs 

 • Enkel uppföljning genom statusrapporter på samtal på olika nivåer i organisationen
 • Tydlig överblick över tidigare och kommande samtal
 • Ser till att medarbetarna är förberedda inför samtalet
 • Säkerställer att det som planeras under utvecklingssamtalet blir genomfört på sikt
 • Minskade kostnader tack vare smidigare administration

Medarbetare

Blir ordentligt förberedda

 • Får en bättre grund för samtalet genom tillgång till frågor i förväg
 • Enkelt att hitta vad som överenskommits i tidigare samtal
 • Tydlig överblick över utvecklingsaktiviteter

Vad är Simployer HRM?

Simployer HRM-system gör det enklare att vara en god arbetsgivare så att du kan lägga din tid på rätt saker: utveckla och skapa värde för din kärnverksamhet.

Vårt flexibla och modulbaserade HRM-system digitaliserar, effektiviserar och säkerställer interna rutiner och processer mellan medarbetare, ledare och HR. Praktiska verktyg ger en mer effektiv arbetsvardag som sparar tid och ser till att ni har enhetliga processer i verksamheten.
Läs mer

Varför välja Simployer HRM?

security

check_box

vpn_key

person

Få en enklare arbetsvardag!

Härligt att du är intresserad av hur Simployer Dialog kan förenkla arbetsvardagen.

Fyll i formuläret så hör vi snart av oss för att berätta mer om hur lösningen kan passa in i er verksamhet.

Jag godkänner Simployers integritetspolicy genom att skicka in detta formulär.