Simployer Dialog

Få bättre kommunikation mellan ledare och medarbetare! Samtal som är ordentligt förberedda, till exempel medarbetarsamtal, skapar förtroende och ökar kvaliteten på samtal och uppföljning. Tydliga processer ger smidigare och mer tidseffektiv administration och leder till större värde för alla i organisationen.

 • Vill du kunna fokusera mer på medarbetaren och samtalet, än det praktiska runt om?
 • Behöver du ha överblick över historik och uppföljning på samtalen för att tydligare kunna se medarbetarnas utveckling?
 • Vill du ha ett smidigare sätt att planera och se till att arbetssamtal verkligen genomförs?

 

Boka demo 

Få mer tid för värdeskapande samtal

Vårt digitala verktyg ger stöd till ledare och medarbetare att förbereda, genomföra och följa upp sina samtal. På så sätt frigörs tid för det viktigaste - dialogen.

Medarbetarsamtal innebär ofta att personliga och ibland känsliga uppgifter är nödvändiga att dokumentera för att kunna följa upp. Med digitaliserade medarbetarsamtal har rätt personer i verksamheten full kontroll samtidigt som informationen är åtkomstsäkrad. Simployer Dialog ser till att personuppgifter hanteras GDPR-säkert.

Förberedelse med tillgång till diskussionspunkter och frågor skapar trygghet för medarbetare, ger riktlinjer och bidrar till att höja kvaliteten på samtalet för alla parter. Via historik får nya ledare en bra överblick över vad som tidigare bestämts, HR följer att samtal genomförs och ledningen får en kanal för att förmedla strategier och mål.

Start / Professional / Enterprise

Är du osäker på vad du ska välja eller vad ditt företag behöver? Vi har gjort det enkelt för dig och satt ihop prisvärda paketlösningar baserat på verksamhetens storlek och behov. Denna produkt är en del av en eller flera av våra systemstödspaket.

Ta mig till paketen

Simployer Dialog ger många fördelar för flera

Simployer Dialog passar företag som vill förenkla och kvalitetssäkra sitt arbetssätt vid olika typer av samtal som: medarbetar-, löne-,  mål- , evaluerings-, projekt- och uppföljningssamtal, oavsett bransch.    

Ledare

Har kontroll över att planerade insatser genomförs

 • Bättre förberedelse genom samtalsmallar
 • Tydlig överblick över tidigare samtal och kommande samtal
 • Ser till att medarbetarna är förberedda inför samtalet
 • Säkerställer att det som planeras under utvecklingssamtalet blir genomfört på sikt
 • Får dokumentation som kan användas som stöd för att fatta beslut

HR och ledningsgrupp

Säkrar att utvecklingssamtal genomförs 

 • Enkel uppföljning genom statusrapporter på samtal på olika nivåer i organisationen
 • Tydlig överblick över tidigare och kommande samtal
 • Ser till att medarbetarna är förberedda inför samtalet
 • Säkerställer att det som planeras under utvecklingssamtalet blir genomfört på sikt
 • Minskade kostnader tack vare smidigare administration

Medarbetare

Blir ordentligt förberedda

 • Får en bättre grund för samtalet genom tillgång till frågor i förväg
 • Enkelt att hitta vad som överenskommits i tidigare samtal
 • Tydlig överblick över utvecklingsaktiviteter

Varför välja Simployer HRM?

Vässa medarbetarsamtalen

Vill du veta mer om fördelarna med Simployer Dialog?

Hej!

Funderar du på att digitalisera och effektivisera arbetsrutinerna för HR? Kanske har du redan kommit så långt i processen att du tänker på olika lösningar? Eller vill du ha en demo och ett erbjudande?

Fyll i formuläret så kommer jag eller någon av mina kollegor att kontakta dig för att hitta en mötestid där vi kan diskutera vad som fungerar bäst för er.

Vi hörs!

Hälsningar Katrine Maeland

Få en enklare arbetsvardag!

Härligt att du är intresserad av hur Simployer Dialog kan förenkla arbetsvardagen.

Fyll i formuläret så hör vi snart av oss för att berätta mer om hur lösningen kan passa in i er verksamhet.