Semester under föräldraledighet – hur funkar det?

En vanlig fråga till vår support är vad som gäller när en föräldraledig medarbetare vill plocka ut semester under sin föräldraledighet. Ett vanligt scenario är att den anställda ansöker om en period av föräldraledighet som hen vill avbryta för att plocka ut semester och därefter fortsätta sin föräldraledighet.
Mirja Lenes, HR- och löneexpert
schedule den 24 januari 2020
Lästid: 1 Minut

Är arbetsgivaren skyldig att bevilja semester för en föräldraledig medarbetare?

Nej, inte per automatik. Om en medarbetare har en pågående föräldraledighetsperiod och lämnar in ett önskemål om att plocka ut semester under föräldraledigheten innebär det rent krasst att den anställda önskar att avbryta sin föräldraledighet för att plocka ut semester. Detta ska den anställda göra minst en månad innan den tänkta semesterperioden.

Det finns inget som säger att arbetsgivaren per automatik måste bevilja semester under perioden den anställda avbrutit sin föräldraledighet och lämnat in en semesteransökan. Denna semesteransökan hanteras liksom övriga semesteransökningar i verksamheten. Även om det kan det vara rimligt att anta att det fungerar att byta sin ledighet eftersom arbetsgivaren redan har kännedom om att den anställda är frånvarande under perioden.

Om den anställda blir beviljad semester och därefter planerar att fortsätta vara föräldraledig är det fråga om en ny period av föräldraledighet som den anställda ska ansöka om 2 månader i förväg innan den är tänkt att påbörjas enligt föräldraledighetslagen.

Givetvis finns det inget som hindrar arbetsgivaren från att både bevilja semester och föräldraledighet i flera perioder med kortare framförhållning än lagens regler om bedömningen är att det fungerar i verksamheten.

Bra att tänka på

Beroende på vilket intjänandeår för semester som finns i verksamheten kan det vara lämpligt att ta för vana att meddela den anställda hur frånvaron och semesteruttaget påverkar nästa års antal betalda semesterdagar.

Gratis webinar: Goda råd för dig som ska genomföra medarbetarsamtal

På väg att genomföra årets medarbetarsamtal? Ta chansen och uppdatera dina kunskaper om hur du bäst använder samtalen för att utveckla och engagera dina medarbetare! Titta på webinaret

 

Dela sidan: LinkedIn twitter