Snusförbud i danska butiker – kan hända här också

Flera stora butikskedjor i Danmark, inklusive Netto, Føtex och Normal, förbjuder nu sina anställda att snusa under arbetstid. Motiveringen från Normal-direktören Torben Mouritsen är att nikotin är ett "stimulerande medel".
Cornelia Bjørke-HillHead of Group Communications and PR
måndag 25 mars 2024
Lästid: 2 Minuter

Snusförbud kan även ske i Sverige 

I Danmark påverkas många stora detaljhandelskedjor och livsmedelskedjor nu av snusförbudet. Skulle ett snusförbud kunna bli aktuellt även i Sverige? 

– I yrken med omfattande kundkontakt skulle en arbetsgivare sannolikt med stöd av arbetsledningsrätten kunna bestämma sig för att införa ett snusförbud, exempelvis mot bakgrund av att arbetsgivaren vill att anställda ska framstå som professionella mot sina kunder och att arbetsgivaren anser att det då inte passar sig att snusa, säger Ida Ljungberg, HR- och arbetsrättsexpert på Simployer. 

Sjukhus, restaurang och skolor  

Arbetsgivarens arbetsledningsrätt är inte oinskränkt, vilket bland annat innebär att arbetsledningsrätten inte får utövas godtyckligt eller på ett sätt som strider mot god sed på arbetsmarknaden, ett beslut om att införa ett snusförbud behöver därför vara sakligt motiverat.  

– Det är lite svårt att säga säkert vad som är en rimlig grund för att neka anställda att snusa på jobbet, men ett exempel kan vara anställda inom vårdsektorn som har patientkontakt, på sjukhus eller äldreboenden eller inom kök- och restaurang. Där skulle arbetsgivaren kunna införa ett snusförbud, eftersom snusande kan vara en olägenhet för patienter, boende och gäster, men på många andra arbetsplatser skulle nog ett snusförbud inte ses som annat än moraliserande, säger Ida Ljungberg på Simployer.  

I Sverige har det nyligen kommit en utredning som föreslår en tobaks- och nikotinfri skoltid. Sedan tidigare råder rökförbud på skolor och i det nya förslaget ska alla former av nikotin omfattas, då även snus.  

– Om utredningens förslag blir lagstiftning kan jag tänka mig att många skolor skulle införa ett snusförbud även riktat till lärare och annan skolpersonal, för att de ska föregå med gott exempel för eleverna, tillägger Simployers HR- och arbetsrättsexpert,  Ida Ljungberg.

Är det klokt att förbjuda anställda att snusa på jobbet? 

Samtidigt understryker arbetsrättsexperten att det finns en viss osäkerhet när det gäller hur långt arbetsgivaren kan gå på detta område.  

– Över en miljon svenskar snusar och i Sverige finns ingen tradition av snusförbud. De flesta, både arbetsgivare och arbetstagare, vet nog var gränsen går och vad som är lämpligt, avslutar experten. 

Gratis webinar: Kompetensutveckling – nyckeln till ett bra ledarskap

Ett av de viktigaste uppdragen en ledare har är att påverka andra genom utveckling, kulturbyggande och engagemang. Om du som ledare inte finns där för att påverka dina medarbetare, så finns det inget ledarskap. Men hur gör du då för att påverka andra? Och hur hänger det ihop med att bygga en lärande organisation?

Titta på webinaret!

 

Dela sidan: