Mer lön – högre månadslön eller ett lönetillägg?

Det är vanligt med en diskussion om lön i samband med att en anställd får nya arbetsuppgifter, utökat ansvar eller en ny befattning. Löneökning kan ske antingen genom en högre månadslön eller ett lönetillägg.
Mirja Lenes, HR- och löneexpert
schedule den 19 mars 2019
Högre månadslön eller lönetillägg – vilket ska du ge? Mirja Lenes, HR- och löneexpert hos Simployer, ger tips.

Högre månadslön till anställda

Att höja en medarbetares månadslön innebär att arbetsgivaren och den anställde avtalar om en ny gällande månadslön. Om den anställde byter befattning är det rimligt att löneförhandla kopplat till den nya befattningen, precis som vid ett vanligt rekryteringsförfarande.

Om den anställda å andra sidan har kvar samma befattning och i samband med ett utökat ansvar får en högre månadslön kan det vara svårt att påvisa löneökningens koppling till det specifika utökade ansvaret. Det kan alltså vara svårt att ändra tillbaka till den lägre lönen. Även om arbetsgivaren omfördelar arbetsuppgifterna och fråntar den anställda det utökade ansvaret som genererade löneökningen från början.

För att sänka månadslönen krävs en ömsesidig överenskommelse. Det går inte att ändra den anställdas månadslön ensidigt, alltså enbart med arbetsgivarens godkännande. Inom svensk arbetsmarknad är det praxis att inte sänka de anställdas löner.

Ge ett lönetillägg

Ett lönetillägg innebär att den anställda utöver sin månadslön får ett tillägg kopplat till exempelvis ett specifikt ansvarsområde eller avtalade arbetsuppgifter utöver medarbetarens ”vanliga arbetsuppgifter”. Arbetsgivaren och arbetstagaren bör skriftligen avtala om de villkor som gäller för ett lönetillägg.

I avtalet ska det finnas en tydlig koppling mellan värdet på lönetillägget och de ytterligare arbetsuppgifter eller det utökade ansvar som avlönas med tillägget. Ett lönetillägg kan vara tillfälligt eller varaktigt och det bör framgå att det är ett lönetillägg på den anställdas lönespecifikation (det bör alltså inte bakas in i månadslönen).

Om arbetsgivaren omfördelar ansvaret kopplat till lönetillägget innebär det att den anställde inte längre har rätt till lönetillägget. Likväl som att den anställde kan frånsäga sig ansvaret och därmed även lönetillägget, vilket bör framgå i avtalet.

Att tänka på

Oavsett om det gäller en högre månadslön eller ett lönetillägg är det viktigt att säkerställa att den praktiska lönehanteringen blir rätt. Den anställdes löneökning ska ligga till grund för intjänandet av semesterlön.

Vid en högre månadslön påverkar det den anställdes frånvaroavdrag, sjuklön och exempelvis övertidsersättning. Det är viktigt att kontrollera att den praktiska hanteringen vid lönetillägg blir rätt. Till exempel om lönetillägget reduceras vid den anställdes sjukfrånvaro bör det också ligga till grund för sjuklön.

Vill du också kompetensutvecklas av Sveriges vassaste HR-, lön- och skatteexperter?
Välkommen till Stora Lönedagen 2021 – årets viktigaste uppdateringsdag!

Dela sidan: LinkedIn twitter