Lagen om anställningsskydd ska ses över

Regeringen har tillsatt en särskild utredning som ska se över reglerna i lagen om anställningsskydd, LAS. Redan nu har intressenter med olika politisk inriktning ifrågasatt den tillsatta utredningen.
fredag 26 april 2019
Lästid: 1 Minut
info

Den här artikeln är publicerad för mer än ett år sedan
Var uppmärksam på att lagar och regler ändras med jämna mellanrum. För att vara säker på att du alltid har korrekt och uppdaterad information tillgänglig rekommenderar vi att du abonnerar på något av våra Expertstöd. Jag vill ta steget mot en enklare arbetsvardag!

Utredningen har som syfte att föreslå hur arbetsrätten kan moderniseras och anpassas efter dagens arbetsmarknad. Tillsättandet av utredningen och utformningen av direktiven bygger på januariavtalet, den sakpolitiska överenskommelsen mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet

Uppdraget ska redovisas i maj 2020. Förändringarna i lagen om anställningsskydd skulle i så fall träda i kraft 2021.

Fyra delområden ska ses över

Regeringen har gett utredaren i uppdrag att se på fyra olika delområden.

  • Utredningen ska utarbeta författningsförslag för tydligt utökade undantag från turordningsreglerna i LAS. 
  • Utredningen ska utarbeta författningsförslag för att inom ramen för anställningen stärka arbetsgivarnas ansvar för kompetensutveckling och anställdas omställningsförmåga.
  • Utredningen ska utarbeta författningsförslag som särskilt för mindre företag innebär lägre kostnader vid uppsägning samtidigt som rättssäkerhet och skydd mot godtycke upprätthålls.
  • Utredningen ska överväga författningsförslag i syfte att skapa en bättre balans i anställningsskyddet för personal med olika anställningsvillkor.

Svenska modellen som utgångspunkt

Regeringen påpekar att den svenska arbetsmarknadsmodellen ska vara utgångspunkten för utredningen. Arbetsmarknadens parter ska även fortsättningsvis kunna hitta lösningar genom kollektivavtal. Det är viktigt att det finns flexibla lösningar som är anpassade för olika branscher.

Behov av flexibilitet

Vidare ska utredningen särskilt beakta behovet av flexibilitet för mindre företag. Utredningen ska också beakta konsekvenser för den sammantagna anställningstryggheten för arbetstagare vid en lagändring.

Gratis webinar: Kompetensutveckling – nyckeln till ett bra ledarskap

Ett av de viktigaste uppdragen en ledare har är att påverka andra genom utveckling, kulturbyggande och engagemang. Om du som ledare inte finns där för att påverka dina medarbetare, så finns det inget ledarskap. Men hur gör du då för att påverka andra? Och hur hänger det ihop med att bygga en lärande organisation?

Titta på webinaret!

 Dela sidan: