8 tips för en lyckad offboarding

Alla vet om hur viktigt det är att se till att nya medarbetare får en bra onboarding in i företaget, men hur ser det ut för den som ska avsluta sin anställning? Det är minst lika viktigt att ge ett bra avslut till den medarbetaren som inte längre ska vara kvar på arbetsplatsen.
Jimmy SeppäläWeb Editor
fredag 21 maj 2021
Lästid: 2 Minuter
Få bättre avslut med en lyckad offboarding

Att ge en medarbetare ett bra avslut bör vara A och O i alla företag. Dels för att det hjälper till att bygga ett positivt arbetsgivarvarumärke och dessutom ger det utmärkta ambassadörer som kommer att tala gott om ert företag.

Vi ger dig åtta tips som en checklista för hur du ska lyckas med offboarding

1. Gå igenom de olika delarna av uppsägningen

Det är viktigt att veta hur ni ska planera offboardingen. Titta noggrant på hur lång uppsägningstiden är, vilken blir medarbetarens sista anställningsdag och behöver företaget betala ut semesterersättning.

2. Boka tid för ett avslutningssamtal

Se till att i ett så tidigt skede som möjligt boka in ett avslutningssamtal där ni tillsammans kan följa upp anställningstiden.

3. Planera överlämningen av arbetsuppgifter och ansvarsområden till övriga medarbetare.

För att arbetet ska kunna fortsätta som tidigare även när en medarbetare slutar behöver hens arbetsuppgifter fortfarande göras. Se till att ha någon eller några som kan täcka upp och ta över rodret.

4. Informera berörda avdelningar om vilka uppgifter som behöver genomföras i samband med uppsägningen

Det är viktigt att alla avdelningar som är med och får en offboarding att fungera får veta vad som behöver göras när en medarbetare väljer att sluta. HRs jobb är att kontrollera processen så att alla saker blir gjorda medan IT sköter medarbetarens digitala konton som måste åtgärdas.

5. Se till att alla tekniska tillgångar avslutas i tid - viktigt att följa upp!

Mailkonton, kundregister, personalplattfromar och andra digitala tillgångar som medarbetaren inte längre ska ha tillgång till måste ses över. Det är viktigt för att inte få några negativa ekonomiska konsekvenser, men även för företagets datasäkerhet.

6. Samla värdefulla insikter från avslutningssamtalet

Det är bra att låta medarbetaren få framföra sina åsikter om sin tid på företaget eftersom det kan hjälpa till att bygga upp och förbättra verksamheten framöver. Glöm heller inte att visa uppskattning för medarbetaren och lyfta allt positivt som hen har bidragit med.

7. Ge medarbetaren möjlighet att bidra med åsikter och synpunkter anonymt

Eftersom vissa synpunkter kan vara känsliga är det bra att ge medarbetaren möjlighet att framföra sina åsikter anonymt. Antingen via en enkät som HR-avdelningen skickar ut eller genom en avgångsintervju med någon annan än chefen.

8. Ge medarbetaren en god avtackning utifrån medarbetarens egna önskemål

Kolla med medarbetaren hur hen vill bli avtackad. Vissa vill ha en stor avtackning med pompa och ståt medan för andra räcker det med ett hejdå vid nästa veckomöte eller inte någon avtackning alls.

Gratis e-bok:

Vill du fördjupa dig ännu mer i hur du sköter en lyckad offboarding?
Ladda ner e-boken: Offbarding - Tips och råd för lyckade avslut helt gratis!

Gratis webinar: Kompetensutveckling – nyckeln till ett bra ledarskap

Ett av de viktigaste uppdragen en ledare har är att påverka andra genom utveckling, kulturbyggande och engagemang. Om du som ledare inte finns där för att påverka dina medarbetare, så finns det inget ledarskap. Men hur gör du då för att påverka andra? Och hur hänger det ihop med att bygga en lärande organisation?

Titta på webinaret!

 

Dela sidan: