5 tips vid hemarbete

Hemarbete har pågått ett tag och då är det viktigt att följa upp hur det fungerar. Här kommer några tips på frågor som kan behöva belysas på nytt så att du kan vara säker på att det fungerar så problemfritt som möjligt.
Anna SchönfelderHR- och löneexpert
den 7 maj 2021
Lästid: 1 Minut

1. Fungerar arbetsplatsen i bostaden eller behöver något ändras?

Det kan vara bra att titta på om det behövs någon kompletterande datorutrustning, en annan stol eller om belysningen fungerar som den ska.

2. Hur är arbetsbelastningen?

Hur sker arbetsfördelningen och fungerar kommunikationen i gruppen och närmaste chef? För att arbetet ska fungera så smidigt som möjligt är fungerande kommunikation viktigt.

3. Hur mår medarbetaren efter flera månaders hemarbete?

Det är bra att se över motivation och engagemang, hur hen trivs med sin arbetsmiljö i hemmet och om det behövs någon form av aktivitet. Det finns risk för mycket stillasittande när man arbetar helt hemifrån.

4. Se över och anpassa mötesformer

Det kan bli mycket möten när arbetet sker hemifrån och det är därför viktigt att kunna ge förutsättningar för att de ordinarie arbetstiderna följs.

5. Börja planera för hur arbetet ska organiseras efter pandemin

När pandemin väl kommer att vara över måste varje arbetsplats ställa sig frågan om hemarbete ska fortsätta vara en möjlighet eller inte?

Temasida: Distansarbete och hemarbete

När allt fler medarbetare arbetar hemifrån ställs verksamheter inför helt nya frågor: Vem ansvarar för arbetsmiljön? Vilka arbetsredskap kan vi få avdrag för? Vi har samlat innehåll som hjälper dig på vägen!
Gå till temasidan

 Dela sidan: