Anställningsintervju – så blir du bättre!

Många chefer är med och rekryterar personal till det egna teamet. För att hitta rätt personer behövs bra intervjuer – vilket kräver erfarenhet, kunskap och en tydlig strategi. Här får du några enkla och konkreta tips som lyfter dina intervjuer till nästa nivå.
schedule torsdag 25 augusti 2016
Lästid: 2 Minuter
info

Den här artikeln är publicerad för mer än ett år sedan
Var uppmärksam på att lagar och regler ändras med jämna mellanrum. För att vara säker på att du alltid har korrekt och uppdaterad information tillgänglig rekommenderar vi att du abonnerar på något av våra Servicepaket. Jag vill ta steget mot en enklare arbetsvardag!

Anställningsintervjun

Varje anställningsintervju är viktig, både för dig som arbetsgivare och för den sökande. Oavsett utgången finns det alltid något att ta med sig. För dig är målet med intervjun att få en god uppfattning om den sökande som person och dennes kompetenser. Alla människor är olika och för att lyckas med det måste du vara väl förberedd, men också ha ett öppet sinne.

Omvänt är anställningsintervjun den sökandes första möte med dig som potentiell arbetsgivare. Här har du chansen att befästa ditt varumärke som en arbetsgivare man vill jobba för. Du får bara en chans att göra ett första intryck – så se till att det blir bra!

Nio tips för en bra intervju

  • Gör en punktlista i förväg över vad som krävs för att klara arbetet.
  • Läs igenom meritförteckningen en extra gång precis före intervjun så att du har den färskt i minnet.
  • Få den sökande att känna sig avslappnad och väl till mods. Intervjun ska vara en dialog, inte ett förhör. Att erbjuda någonting att dricka och kort berätta om hur intervjun är upplagd kan räcka långt.
  • Lyssna noga på vad den sökande säger, detta är din stora chans att bilda dig en uppfattning om den sökande. Det är därför viktigt att vara uppmärksam.
  • Att återkoppla till något den sökande sagt tidigare under intervjun kan vara bra. På så sätt märks det att du lyssnat – vilket bygger förtroende.
  • Ställ öppna frågor som inte kan besvaras med ett ja eller nej. Ställ följdfrågor och be den sökande ge exempel.
  • Låt tystnaden tala ibland. Ge den sökande lite tid att utveckla sitt svar.
  • Upprätta en kravprofil. Den ligger till grund för vilka frågor du kan ställa till de sökande. Frågorna ska vara relevanta utifrån kravprofilen och alla sökande måste få ungefär samma frågor. Om någon upplever en fråga som kränkande ska frågan kunna motiveras med stöd av kravprofilen.
  • Skriv ner en frågelista. Håller du dig till listan får alla sökande samma frågor, vilket också underlättar när du efteråt ska jämföra svaren mellan de sökande. Risken för diskriminering minskar också om du har färdiga frågor som alla ska besvara.

Undvik diskriminerande frågor

Undvik att ställa frågor som kan uppfattas som diskriminerande. Om en uppgift är relevant för arbetet går det ofta bra att ställa frågan. Det gäller då att vara konsekvent när frågorna ställs till de sökande. Om det t ex är viktigt att den anställde behärskar svenska språket i tal och skrift ska den frågan ställas till samtliga sökande.

En känslig fråga kan vara om den sökande har för avsikt att skaffa barn eller redan har små barn. Skulle denne inte få tjänsten kan hen uppfatta det som att det var frågan om barn som gjorde att hen missgynnades. Andra känsliga frågor kan gälla facklig aktivitet, politisk tillhörighet, eventuella sjukdomar och alkoholkonsumtion.

Ett tips är att gå genom frågorna med personalavdelningen innan intervjun. Det är även vanligt att någon från personalavdelningen är med vid intervjutillfället.
Med enkla medel kan du höja kvaliteten på dina intervjuer avsevärt. Kom ihåg kravprofilen. Genomför intervjun utan några förutfattade meningar. Då har du goda förutsättningar för att rekrytera den rätta personen.

Gratis webinar: Hur mår dina medarbetare?

Som chef kan det vara svårt att följa upp hur dina medarbetare mår när ni inte kan träffas fysiskt. Att dessutom se till att de känner sig motiverade att jobba även på hemmaplan kan vara en svår nöt att knäcka.  Få koll på verktygen framåt!

 

email

Nyhetsbrev

Dela sidan: