Ny standard för arbetsmiljö

En ny arbetsmiljöstandard, som ska ersätta OHSAS 18001, kommer enligt tidsplanen klubbas i slutet av 2016
onsdag 6 april 2016
Lästid: 0 Minut
info

Den här artikeln är publicerad för mer än ett år sedan
Var uppmärksam på att lagar och regler ändras med jämna mellanrum. För att vara säker på att du alltid har korrekt och uppdaterad information tillgänglig rekommenderar vi att du abonnerar på något av våra Expertstöd. Jag vill ta steget mot en enklare arbetsvardag!

I snart tre år har en internationell arbetsgrupp arbetat med att ta fram ett standardförslag på hur en ISO-standard för arbetsmiljöledningssystem ska se ut.

Standarden kommer att heta ISO 45001. Den viktigaste förändringen jämfört med OHSAS är att det blir ett tydligare fokus på frågor som rör säkerhetskultur.

I dag handlar det mycket om förbättra ledningssystemet, i den nya standarden betonas istället vikten av att förbättra själva arbetsmiljöprestandan.

En annan förändring är att fler ska omfattas av arbetsmiljöledningssystemen, bland annat tydliggörs att det är lika viktigt att inhyrda underentreprenörer eller besökare skyddas som den egna personalen.


Källa: PreventDela sidan: