Arbetslöshet och ekonomiskt bistånd

Regeringen föreslår ett förtydligande av det i lagen redan befintliga kravet på den enskilde att i första hand själv tillgodose sina behov.
fredag 29 april 2016
Lästid: 0 Minut
info

Den här artikeln är publicerad för mer än ett år sedan
Var uppmärksam på att lagar och regler ändras med jämna mellanrum. För att vara säker på att du alltid har korrekt och uppdaterad information tillgänglig rekommenderar vi att du abonnerar på något av våra Expertstöd. Jag vill ta steget mot en enklare arbetsvardag!

Bestämmelsen innebär att den som inte kan försörja sig men som kan arbeta har rätt till försörjningsstöd om han eller hon står till arbetsmarknadens förfogande.

Om det finns godtagbara skäl har den enskilde rätt till försörjningsstöd även om han eller hon inte står till arbetsmarknadens förfogande.

Propositionen 2015/16:136 överlämnades av regeringen till riksdagen den 17 mars. Bestämmelsen föreslås träda i kraft den 1 juli 2016.


Källa: http://www.regeringen.se/contentassets/2a8595c539fe4a679f20adaa8f66074c/arbetsloshet-och-ekonomiskt-bistand.pdf

Gratis webinar: Kompetensutveckling – nyckeln till ett bra ledarskap

Ett av de viktigaste uppdragen en ledare har är att påverka andra genom utveckling, kulturbyggande och engagemang. Om du som ledare inte finns där för att påverka dina medarbetare, så finns det inget ledarskap. Men hur gör du då för att påverka andra? Och hur hänger det ihop med att bygga en lärande organisation?

Titta på webinaret!

 

Dela sidan: