Grundpelarna i Lean

Begreppet lean har florerat aktivt i arbetslivet under många år och allt fler företag och offentliga organisationer använder det som styrsystem. Är du en av dem som missat fördelarna med lean eller inte riktigt förstår innebörden av det? Här kommer en crash course för dig!
tisdag 16 maj 2017
Lästid: 2 Minuter
info

Den här artikeln är publicerad för mer än ett år sedan
Var uppmärksam på att lagar och regler ändras med jämna mellanrum. För att vara säker på att du alltid har korrekt och uppdaterad information tillgänglig rekommenderar vi att du abonnerar på något av våra Expertstöd. Jag vill ta steget mot en enklare arbetsvardag!

Lean är ursprungligen en japansk ledningsfilosofi eller ideologi som, enkelt förklarat, går ut på att maximera kundnyttan och minimera slöseri av resurser i företag och organisationer. Filosofin utvecklades, under mycket lång tid, av de som tillverkade bilar på Toyota. Kärnan i lean är att se sin verksamhet utifrån kundens perspektiv och arbeta utifrån tre grundpelare; respekt för människan, ständiga förbättringar och den lärande organisationen.

Respekt för människan

Den första, respekten för människan, är central i lean. Det innebär att det är viktigt att man respekterar kunder, medarbetare, samarbetspartners och andra människor runt omkring oss. Isabel Runebjörk och Monika Wendleby skriver i sin bok Lean med hjärta och kreativitet; "Det är inte lean att omorganisera eller införa nya rutiner, verktyg, redskap eller arbetssätt, om man inte respekterar och lyssnar på kunderna och medarbetarna.” En organisation som arbetar lean, arbetar alla med att utveckla verksamheten – alla bidrar med förbättringsförslag!

Ständiga förbättringar

Den andra grundpelaren är ständiga förbättringar. I en lean organisation strävar man hela tiden efter att förbättra verksamheten ur kundernas perspektiv. Att arbeta lean innebär att medarbetare och chefer ständigt utmanar och ifrågasätter alla aktiviteter och arbetsmoment i en verksamhet. Målet är att fokusera på aktiviteter som är värdeskapande och att identifiera och ta bort olika typer av slöseri.

Den lärande organisationen

Den tredje grundpelaren är; den lärande organisationen. Att något går fel är inget problem, bara man tar sig tid att utvärdera verksamheten. Reflektioner behöver ske kontinuerligt och det är viktigt att verkligen låta analyser få ta tid. Jeffrey K Liker, professor of Industrial operations Engineering at the University of Michigan och författare till boken The Toyota Way, menar att lean handlar om att våga prova sig fram. ”Den bästa träningen är utbildning tätt följd av direkt tillämpning”.

Eftersom värde definieras ur kundens perspektiv är det viktigt att förstå vem kunden är. Enligt lean är kunden den som man utför ett arbete åt, oavsett om det är en intern eller extern kund. Det viktiga är att verkligen ta sig tid att analysera och förstå vad det är kunden efterfrågar.

Lean har fått stor spridning inom både privat och offentlig sektor i Sverige. Inte minst används det med framgång inom sjukvård, myndigheter och kommuner för att skapa bättre flöden och ökat kundvärde.

Med vårt Servicepaket HR håller du dig uppdaterad på de senaste trenderna inom området. Klicka här för att prova gratis.

Temasida: Distansarbete och hemarbete

När allt fler medarbetare arbetar hemifrån ställs verksamheter inför helt nya frågor: Vem ansvarar för arbetsmiljön? Vilka arbetsredskap kan vi få avdrag för? Vi har samlat innehåll som hjälper dig på vägen!
Gå till temasidan

 Dela sidan: