Olika ersättningar under VM inte diskriminering

Ojämlika ersättningar till män och kvinnor under fotbolls-VM är inte diskriminerande enligt Diskrimineringsombudsmannens (DO:s) bedömning. Det framkommer i ett nytt tillsynsbeslut.
Natalia Björkman, Arbetsrätt- och HR-expert
schedule den 11 september 2020

Marknadens intresse, och därmed marknadsintäkterna för herrfotboll, är betydligt högre än för damfotboll, något som enligt DO genererar att könen inte befinner sig i en jämförbar situation, trots utförandet av likvärdigt arbete.

Anmälan till DO

DO fick under 2019 in en anmälan om diskriminering. I anmälan uppgavs att damlandslagsspelare inte åtnjuter samma ersättning som herrlandslagsspelare under exempelvis fotbolls VM. Detta ansåg man utgöra diskriminering på grund av kön. 

DO avslutade nyligen sin utredning gällande den påstådda diskrimineringen.

Svenska Fotbollsförbundets ersättningsmodell påverkar

Av DO:s utredning framkommer att den ersättningsmodell som Svenska Fotbollsförbundet tillämpar till stor del bygger på en rörlig ersättning, som fastställs utifrån yttre omständigheter som publik och marknadsföringsintäkter. 

Mot bakgrund av detta kan DO förvisso konstatera att kvinnor får lägre ersättning för likvärdigt arbete men att männen och kvinnorna ej befinner sig i en jämförbar situation då det råder två helt skilda marknader för dam- respektive herrfotboll. Intäkterna från herrfotboll är avsevärt högre än för damfotboll. Därmed kan löneskillnaden i lagens mening inte anses vara en diskriminering. 

Marknadskrafter som argument

Detta är inte första gången som marknadskrafter används som argument för att lönediskriminering inte föreligger. I det uppmärksammande barnmorskemålet från 2011 bedömde AD att marknadseffekter, så som löneläge på privat arbetsmarknad och att en kompetens kan tas i anspråk på en bredare arbetsmarknad, gjorde att män och kvinnor inte befann sig i en jämförbar situation. Detta trots att domstolen konstaterat att kvinnorna faktiskt missgynnats lönemässigt vid likvärdigt arbete. 

Tillsynsbeslut – inte juridiskt bindande

Det är viktigt att nämna att DO:s tillsynsbeslut inte är juridiskt bindande utan utgör en vägledning. Ytterst är det domstolar som avgör tvister och utdömer bindande beslut. Utifrån AD:s tidigare resonemang kring potentiella lönediskrimineringar kan dock antas att AD skulle ha bedömt ärendet med fotbollsspelarna likt DO. 

Slutligen är det intressant nämna att Brasilien, i samma veva som DO:s tillsynsbeslut kom, valde att införa lika lön för sina landslagsspelare – oavsett kön. Norge gjorde detsamma, under 2018. 

Gratis webinar: Goda råd för dig som ska genomföra medarbetarsamtal

På väg att genomföra årets medarbetarsamtal? Ta chansen och uppdatera dina kunskaper om hur du bäst använder samtalen för att utveckla och engagera dina medarbetare! Titta på webinaret

 

Dela sidan: LinkedIn twitter