Digitala arbetssamtal ger bättre planering, genomförande & uppföljning

Få effektivare jobbsamtal med Simployer Dialog – ett digitalt samtalsstöd som ger fördelar för såväl chefen som HR och medarbetare. Alla i verksamheten kan planera och följa upp sina samtal på ett smidigt, säkert och effektivt sätt och känna sig tryggare både inför, under och vid uppföljning av samtalet.
onsdag 23 september 2020
Lästid: 2 Minuter

Skapa effektiva samtal

Simployer Dialog är ett molnbaserat verktyg där du bättre kan planera, kvalitetssäkra och följa upp viktiga samtal. Du kan antingen använda våra färdiga samtalsmallar eller så kan ni inom HR förbereda samtalen. Det ger er tryggheten att samtalen blir mer kvalitativa, och era medarbetare kan fokusera på själva genomförandet. Fokus på agendan gör dessutom samtalen mer effektiva, något som också bidrar till att ni höjer nivån på innehållet samtidigt som det sparar tid för alla inblandade.

Med ett digitalt samtalsstöd kan ni åstadkomma varaktiga förändringar och få tid över för andra viktiga arbetsuppgifter!

Planera och följ upp

Förberedelse är A och O för ett bra samtal. Simployer Dialog erbjuder flexibla samtalsmallar som hjälper dig att planera och strukturera innan samtalet. Med stöd av dessa kan du dessutom dela ansvaret under samtalets gång och skapa aktiviteter. Efteråt signerar alla inblandade smidigt alla överenskommelser.

Bjud in till kalendern

Simployer Dialog hjälper till med det praktiska – du kan skapa och skicka inbjudningar via e-post och göra automatiska påminnelser. Kontakta alla berörda parter med en kalenderinbjudan – då sparas alla uppgifter som datum, tid, ändamål och vilka som deltar smidigt i både din och mottagarnas Outlook. Du försäkrar helt enkelt att ingen missar mötestiden!

Kolla i historiken

Om du långt senare undrar över vad ni pratade om och vilka beslut som fattades kan du gå tillbaka och kolla i historiken. Där finns allt sparat – överenskommelser, vem som ska åtgärda och vilka som deltog i samtalet. Både uppföljning och planering av nästa samtal blir enkelt, säkert och smidigt!

Skapar trygghet för alla

Det finns många fördelar med att digitalisera dialogen. Såväl chefer som medarbetare blir bättre förberedda och det skapar trygghet i samtalet. Chefer får stöd och en ny chef hittar lätt information om vad som avhandlats och beslutats tidigare. HR får kontroll över när och att medarbetarsamtal blir genomförda samt att innehållet håller en hög kvalitet. Att ge medarbetarna tillgång till samtalsagendan i förväg bidrar till högre medarbetarnöjdhet genom en god hantering av deras förväntningar.

Dela sidan: