Därför är det viktigt att mäta engagemang

Medarbetarengagemang har aldrig varit viktigare än nu. Men vad är egentligen engagemang? Hur kan man mäta det? Och hur funkar pulsmätningar? Häng med så tar vi det från början.
torsdag 10 september 2020
Lästid: 2 Minuter

Att börja arbeta systematiskt med medarbetarengagemang är ett viktigt och klokt steg du som HR-chef och ledare kan ta. Det finns många fördelar med att sträva efter att öka engagemanget hos medarbetarna. Inte minst är minskad sjukfrånvaro och ökad lönsamhet två starka argument.

Men vad är egentligen engagemang? Enkelt förklarat handlar det om beteenden som stärker kulturen och som tar teamet framåt. Engagerade medarbetare är motorer som gör så att företaget går framåt och når sina mål. Att exakt definiera vilka slags beteenden som bygger engagemang är dock svårt eftersom de skiljer sig åt från företag till företag och från individ till individ. Men att känna glädje över att gå till jobbet är en tydlig indikation på engagemang.

För att skapa ett starkt och hållbart team som har förmågan att snabbt kunna ställa om till nya förutsättningar, så är engagemang en viktig byggsten. Och för att engagemanget ska kunna växa så behöver några psykologiska grundbehov vara på plats i organisationen. I &frankly är dessa behov definierade som sju drivkrafter och är det forskningsbaserade ramverk verktyget bygger på. Det betyder att du på ett enkelt sätt kan jobba med de områden som du vet gör skillnad.

Att mäta engagemang inom ett team eller en organisation innebär att du som chef kan agera på det som är relevanta för just dina medarbetare, här och nu. Genom att arbeta systematiskt med mätningar och uppföljningar upptäcker du i ett tidigt skede trendbrott som är viktiga för er organisation (till exempel högstress, hög arbetsbelastning, sjunkande välmående) och kan sätta in åtgärder som ger effekt. Men fördelarna handlar inte bara om din roll som chef. Att som medarbetare kunna ge anonym feedback innebär också att ansvarskänslan för det gemensamma blir större och att individerna blir mer involverade i arbetet.

En del av att jobba med engagemang är själva verktyget och den metodik den bygger på. För dig som står inför att välja ett pulsverktyg så behöver du fundera över vilka behov ni har i dag och vilka ni eventuellt har i framtiden. Fråga dig också vilket syfte ni har med mätningarna. Vad vill ni mäta och följa upp och vad ska det leda till? Det finns nämligen stora skillnader mellan de olika verktygen och det finns några saker du faktiskt bör kunna förvänta dig att ert verktyg klarar av.

Kolla in &frankly om du vill börja med pulsmätningar!Dela sidan: