Nya regler om kamerabevakning

Är du medveten om att det gäller nya regler om kamerabevakning sedan den 1 augusti 2018? Det är färre som behöver söka tillstånd för att få kamerabevaka. Däremot ställs det krav på att den som vill kamerabevaka själv ska se till att följa reglerna i dataskyddsförordningen (GDPR) och i brottsdatalagen.
schedule torsdag 1 november 2018
Lästid: 2 Minuter
info

Den här artikeln är publicerad för mer än ett år sedan
Var uppmärksam på att lagar och regler ändras med jämna mellanrum. För att vara säker på att du alltid har korrekt och uppdaterad information tillgänglig rekommenderar vi att du abonnerar på något av våra Servicepaket. Jag vill ta steget mot en enklare arbetsvardag!

Den som vill ansöka om tillstånd gör det genom att ansöka hos Datainspektionen (DI). DI har ansvar för all tillsyn för kamerabevakning i Sverige och är därigenom tillsynsmyndighet.

Kamerabevakning för privata verksamheter

Tillstånd för att få kamerabevaka behövs inte längre. Däremot måste kraven i GDPR vara uppfyllda så att behandlingen av personuppgifter inte kränker enskildas personliga integritet.

Företaget måste kunna förklara varför kamerabevakningen sker och måste också kunna koppla denna till en rättslig grund i dataskyddsförordningen. Den vanliga rättsliga grunden kommer troligen då att vara intresseavvägning. Andra rättsliga grunder som finns är lag och kollektivavtal och det är få företag som kan hänvisa till dessa i samband med kameraövervakning.

En intresseavvägning innebär att företaget ska väga sina egna behov och intressen mot det intrång i den personliga integriteten som görs genom en kamerabevakning. Bedömningen ska vara klar innan bevakningen påbörjas.

Vidare måste det även finnas ett berättigat intresse för att få kamerabevaka. Ett sådant intresse kan vara att förebygga och utreda brott.

Ett företag som inte följer reglerna i GDPR kan riskera att få betala sanktionsavgifter.

Myndigheter och andra som utför en uppgift av allmänt intresse

Numera krävs tillstånd om kamerabevakning sker av en plats dit allmänheten har tillträde. Verksamheter som utför uppgifter av allmänt intresse kan vara privat hälso- och sjukvård, privata skolor samt kollektivtrafik inkl järnvägar och flyg.

Krav på information vid kamerabevakning

Företag måste numera vara tydliga med information om att kamerabevakning sker. Det kan vara genom skyltar el dyl. Informationen ska innehålla uppgift om vilket företag som ansvarar samt kontaktuppgifter dit.

Vidare måste ytterligare information finnas, t ex på en webbsida. Av den informationen ska följande alltid framgå

 • Kontaktuppgifter till dataskyddsombud
 • Ändamålet med kamerabevakningen
 • Vilken rättslig grund företaget stödjer sig på, dvs vilken lag, regel eller avtal
 • Hur länge uppgifter kommer att lagras
 • Vilka rättigheter de registrerade har. Det kan t ex vara rätt att kräva att uppgifter raderas
 • Information om att de registrerade kan klaga hos DI, om de anser att företaget bryter mot lagar, regler eller avtal

Följande information ska framgå om det är aktuellt

 • Om företaget stödjer sig på en intresseavvägning, för att göra kameraövervakningen, ska det framgå vilka intressen som beaktats och hur företaget har resonerat
 • Om företaget är skyldiga att kamerabevaka enligt lag eller avtal
 • Om någon annan än företaget kommer att använda det insamlade materialet
 • Om uppgifter kommer att föras över till tredje land
 • Om uppgifterna kommer att användas för automatiserat beslutsfattande

Skulle företaget även spela in ljud måste detta anges särskilt.

Kamerabevakning från privatpersoner

Den nya lagen gäller inte privatpersoner under förutsättning att kameran inte filmar en plats där allmänheten har tillträde och att övervakningen ska göras av en privatperson. Bevakningen ska även vara av rent privat natur eller ha samband med personens eget hushåll.

Kamerabevakning på arbetsplatser

Som arbetsgivare är det viktigt att följa reglerna i kamerabevakningslagen om man vill ha någon form av kameraövervakning på arbetsplatsen.

Vill du få koll på dataskydd och GDPR på arbetsplatsen? 

Då kan du prova Servicepaket Dataskydd i arbetslivet, vårt webbaserade uppslagsverk med lagtolkningar, skriftlig support, faktabank och praktiska verktyg som hjälper dig att vidta de åtgärder som behövs för att följa de nya reglerna. Jag vill prova Servicepaket Dataskydd i arbetslivet

Få fler intressanta artiklar – direkt till din inkorg

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev Simployer HR för få koll på det senaste inom HR varannan vecka. Enklare kan det inte bli!

Dela sidan: