2023 - HR och ledare blir viktigare än någonsin

Nyårsraketerna har slocknat och vi har officiellt gått in i ett nytt år. Bakom oss lämnar vi ett år präglat av global oro, ekonomisk osäkerhet och ökade levnadskostnader, och samma osäkerheter kommer sannolikt att påverka oss även 2023.
Josefine JohanssonContent Manager
den 31 januari 2023
Lästid: 4 Minuter
Vigleik Takle - VD för Simployer

 I vår årliga rapport "Simployer Puls" har vi tagit hänsyn till de viktigaste trenderna inom arbetetslivet. Vi ser att ledarskap, kampen om talangerna, trivsel på arbetsplatsen och engagemang är viktiga teman framöver. Det råder ingen tvekan om att vi går in på ett år som kommer att bli krävande för oss alla och jag tror att ledarrollen och HR-funktionen kommer att vara central för att framgångsrikt hantera denna osäkerhet på bästa möjliga sätt.

Kampen om talangerna

Kampen om talangen är minst lika viktig för arbetsgivarna i år som förra året. Det handlar inte bara om att skaffa arbetskraft, utan att behålla, utveckla och engagera sina medarbetare. De som investerar i sina anställda ser det på slutresultatet. Nöjda och engagerade medarbetare utvecklar och levererar bättre produkter och tjänster, vilket skapar ökat kundvärde och konkurrenskraft, vilket i sin tur ger bättre ekonomiska resultat och lägre omsättning. Vi har inte sett en såhär stor kamp om talangerna och en såhär stor omsättning sedan finanskrisen 2008. Och om du som chef och arbetsgivare ska lyckas hålla hjulen igång måste du investera i din viktigaste resurs – människorna. 

Det finns ingen quick fix när det gäller att skapa en arbetsmiljö med engagerade och motiverade medarbetare. För att lyckas bygga en bra kultur på arbetsplatsen måste du arbeta strukturerat med att se och lyssna på dina medarbetare och ge de ansvar och inflytande. Bra information och engagemang bidrar också till att skapa den kultur man vill ha på arbetsplatsen över tid. 

Ledning 

Chefer idag hanterar stora förändringar i arbetslivet, och måste kunna leda sina team i en värld av ständig förändring. Efter två år av undantagstillstånd har chefer varit tvungna att hitta nya sätt att leda och nå sina medarbetare. Självförvaltningen måste underlättas i ännu större utsträckning, med stöd av regelbunden feedback och bra kommunikation. 

För första gången upplever vi också ett arbetsliv med fyra generationer samtidigt, vilket gör att chefer måste hantera många olika behov. Anställda har idag generellt sett hårdare krav på att arbetsgivare ska tillämpa ett bra ledarskap och därför blir kompetensutveckling av ledare allt viktigare för verksamheter som är måna om att behålla och attrahera nya medarbetare. 

Chefer som får kompetensutveckling och stöd i vardagen genom både kurser och micro learning blir bättre rustade för sin ledarroll. För att chefer ska bli framgångsrika behöver därför ledarskap stå högt på agendan och en naturlig del av den dagliga driften av verksamheten. I slutändan handlar det om att leda för att frigöra medarbetarnas fulla potential – till glädje för både individen och verksamheten. 

Osäkerhet leder till stress 

En orolig värld med mycket osäkerhet har också gjort att stress och oro för psykisk hälsa påverkar arbetslivet. Färska siffror från Simployer Puls 2023 visar att arbetsrelaterad stress har gjort 63% oroliga för sin psykiska hälsa. Det är siffror som vi som arbetsgivare måste ta på största allvar och det viktigaste du kan göra är att vara nära dina medarbetare, följa upp och se varje medarbetare. Arbetsrelaterad stress kan vara komplex och nära relaterad till förpliktelser i arbete, fritid och familj, vilket kan vara svårt att kombinera. Som chef är det viktigt att ha en bra dialog med sina medarbetare för att kunna underlätta och tillsammans hitta lösningar som minskar upplevelsen av stress. 

Ta pulsen på organisationen  

Ett betydande engagemang utlöses när människor känner sig värderade, inkluderade, motiverade och kan leda sig själva. Detta påverkar både kollegor och kunder och är en lönsam investering för verksamheten. Se till att vara nära organisationen och arbeta aktivt med engagemang och motivation. Det här är arbete du inte kan basera på magkänsla, utan det kräver en riktad och medveten insats. Nyckeln till bra beslut är insikt, och det får du genom att ta pulsen på verksamheten regelbundet. Fördelen med pulsundersökningar är att ni som team går igenom resultaten och tillsammans hittar åtgärder som gör att ni tar steg i rätt riktning. Med kunskap blir du som chef exakt anpassad, synkroniserad med teamet och kan bättre förebygga oönskade överraskningar. 

Simployer bidrar till att nå medarbetarnas fulla potential 

I vårt kundlöfte framhåller vi att vi finns här för dig som vill inspirera, leda, engagera och utveckla dina medarbetare. Vi är medvetna om att oro och osäkerhet kommer att prägla arbetsåret 2023. Simployer vill vara en trygg partner för våra kunder under hela denna period. Därför kommer vi att fortsätta investera, förbättra och skapa nya produkter och tjänster så att du har både systemstödet och den kompetens som behövs för att vidareutveckla både verksamheten och din viktigaste resurs: människorna. 

Hälsningar,
Vigleik Takle, CEO på Simployer 

Gratis webinar: Trender i arbetslivet 2023

Vi går från 2022 med stora förflyttningar på arbetsmarknaden, med rekrytering och tillväxt i fokus, till att 2023 gjort entré och vi istället står inför en lågkonjunktur. Så vad behöver HR och chefer ta med sig vidare in i året för att fortsatt få sina medarbetare att må bra och vara motiverade?

Jag se vill webinaret!

Gratis webinar: Hur mår dina medarbetare?

Som chef kan det vara svårt att följa upp hur dina medarbetare mår när ni inte kan träffas fysiskt. Att dessutom se till att de känner sig motiverade att jobba även på hemmaplan kan vara en svår nöt att knäcka.  Få koll på verktygen framåt!

 Dela sidan: