Covid-19 tester – viktigt att känna till som arbetsgivare

Just nu råder ett stort tryck på att testa sin personal för antikroppar mot Covid-19. Och många är de som vill testa sig. I den här artikeln tar vi upp olika frågeställningar som vänder sig till arbetsgivare som vill testa sin personal för antikroppar mot Covid-19 (SARS-CoV-2 antikroppar).
schedule den 12 juni 2020
Lästid: 2 Minuter
Simployers experter Veronica Rosén och Victoria Ödlund rätar ut några frågetecken om covid-19-testerna.

Fler och fler arbetsgivare vill veta om personalen har haft Covid-19 och vill skicka sin personal på så kallade antikroppstester. De erbjuder därför sina anställda att testa sig hos exempelvis företagshälsovården eller en vårdcentral.

Resultatet kan minska oron hos personalen samt underlätta planeringen på arbetsplatsen. Men innan ni sätter igång med test på arbetsplatsen finns det några punkter som kan vara bra att ha koll på.

Kan en anställd tacka nej?

En arbetsgivare kan till att börja med inte tvinga en anställd att testa sig. En anställd kan därför tacka nej till erbjudandet om antikroppstestning. 

För de anställda som tackar ja till att bli testade, bör resultatet redovisas till arbetsgivaren på gruppnivå. En arbetsgivare kan alltså inte kräva att få testresultatet på individnivå.  

Tänk på att regelverket enligt GDPR ska följas vid all behandling av personuppgifter. Ett testresultat om eventuell genomgången sjukdom är uppgifter om hälsa, som är känsliga personuppgifter enligt GDPR. Enligt GDPR får arbetsgivare enbart behandla känsliga personuppgifter om det är nödvändigt för att arbetsgivaren ska kunna fullgöra sina skyldigheter inom arbetsrätten.

Skattefritt och avdragsrätt

Antikroppstestet är en skattefri förmån för de anställda. Enligt Skatteverket är det en skattefri förebyggande behandling. Det blir därför inga arbetsgivaravgifter på "förmånen" av de fria testerna. Företaget får också avdrag för kostnaden för testerna.

Ingen moms hos vårdcentralen

Enligt Skatteverket har antikroppstester ett terapeutiskt syfte – som sannolikt minskar smittspridning under den rådande pandemin. Testet omfattas därför av begreppet sjukvård.

Om testet är momsfri sjukvård beror på vem som tillhandahåller den. För att testet ska omfattas av momsfriheten ska det utföras av ”rätt aktör” – det vill säga en vårdinrättning. Det kan exempelvis vara ett sjukhus eller en vårdcentral (även privat) som till övervägande del – direkt eller indirekt – finansieras av det allmänna.

Även en vårdinrättning som finansieras via försäkringar eller helt privat kan omfattas av momsfriheten – under förutsättning att verksamheten bedrivs på liknande sätt som en vårdinrättning som drivs av det allmänna och omfattas av patientsäkerhetslagen.

Om testet ges av någon som inte är en vårdinrättning krävs – för momsfrihet – att personen som tillhandahåller testet är legitimerad sjukvårdsutövare.
  
Skulle testet tillhandahållas av någon som varken är en vårdinrättning eller legitimerad sjukvårdsutövare ska det vara moms på testet med 25 procent. 

Temasida: Distansarbete och hemarbete

När allt fler medarbetare arbetar hemifrån ställs verksamheter inför helt nya frågor: Vem ansvarar för arbetsmiljön? Vilka arbetsredskap kan vi få avdrag för? Vi har samlat innehåll som hjälper dig på vägen!
Gå till temasidan

 

Dela sidan: LinkedIn twitter