Artiklar, nyheter och insikter


Håll dig uppdaterad med det senaste från Simployer. Du kan också följa oss på
LinkedIn, Facebook och Instagram.

2017-05-05
Har HR tappat greppet? - Historiskt sett har HR:s kärnområde varit att hantera mellanmänskliga relationer i företag och organisationer. Kommer det även fortsättningsvis att vara HR:s huvudsakliga uppgift eller finns det andra aktörer som aspirerar på det området?
2017-05-02
Sociala medier i det offentliga - Yttrandefriheten är en viktig grundbult i ett öppet samhälle. Syftet med den är bland att skapa tillit till de tjänster som riktar sig till medborgarna. Detta gör att organisationer som levererar samhällstjänster är särskilt uppmärksammande. Men var går gränsen då medarbetare inom dessa organisationer också agerar som privatpersoner?
2017-05-02
Direkt respektive indirekt diskriminering - Diskrimineringslagen delar upp diskriminering i bland annat direkt respektive indirekt diskriminering. Regelverket kring detta kan verka invecklat – vad är egentligen vad? Det gäller som arbetsgivare att kunna hålla isär begreppen. Har du koll?
2017-04-28
Beredskap för krisstöd - Alla verksamheter som omfattas av arbetsmiljölagen måste enligt AFS 1997:7 ha beredskap och rutiner kring Första hjälpen och krisstöd. Hur ser beredskapen kring krisstöd ut på din arbetsplats?
2017-04-25
Sista minuten-tips inför deklarationen - Nu närmar sig den 2:a maj – den stora deklarationsdagen för de flesta. Det finns fortfarande möjligheter att påverka den slutliga skatten. Här kan du läsa om några av dessa tips.
2017-04-20
Konkurrerande verksamhet - Anställda har inte rätt att starta konkurrerande verksamhet under sin anställning. Det är först när arbetstagaren har slutat sin tjänst som det går att starta ett företag som konkurrerar med den tidigare arbetsgivaren.
2017-04-20
Fakturera eget aktiebolag från enskild firma? - Att fakturera ett eget aktiebolag från sin enskilda firma (eller tvärtom) är fullt möjligt, men det finns ett antal omständigheter att ta hänsyn till om man vill undvika att ersättningen beskattas som lön.
2017-04-10
Missa inte att lägga ut sommarsemestern! - Har ni inte hunnit spika personalens sommarsemester ännu? Då är det verkligen hög tid att ta tag i saken. Tänk på att huvudsemestern ska uppgå till minst fyra veckors sammanhängande ledighet och förläggas till perioden juni–augusti.
2017-03-29
Säkra momsavdraget vid anställdas utlägg - Det är vanligt att anställda gör utlägg för sin arbetsgivare, exempelvis för fikabröd, logi och motion. Som utgångspunkt måste utläggsfakturan alltid uppfylla ett antal krav i momslagen – annars kan arbetsgivaren gå miste om momsavdrag!
2017-03-27
Har vikarien rätt att ta semester? - Semesterreglerna kan ibland uppfattas som lite krångliga och svåra. En vanlig missuppfattning är att personer som är tidsbegränsat anställda inte har rätt att vara semesterlediga. Enligt semesterlagens regler har i princip alla rätt till minst 25 dagars semester varje semesterår – oavsett anställningsform och sysselsättningsgrad.
2017-03-20
Befattningsbeskrivningar – ja eller nej? - Åsikterna kring befattningsbeskrivningars vara eller icke vara går ofta isär bland arbetsgivare. En del tycker att det är det är ett viktigt dokument medan andra ser det som något onödigt. Finns det några rätt eller fel?
2017-03-20
Undersök arbetsmiljön med Fokusgrupper - Alla arbetsgivare har en skyldighet att regelbundet undersöka rådande arbetsförhållanden i syfte att förebygga ohälsa eller olycksfall i arbetet. Exakt hur undersökningen ska gå till är inte angivet i föreskrifterna – det finns många vägar att gå och de utesluter inte på något vis varandra. Ett kostnadseffektivt alternativ kan vara att använda sig av Fokusgrupper.
2017-03-15
Frigör energi – och bli en bättre ledare! - För att klara av att hantera ett ledarskap så krävs det en stor mängd energi – ledare behöver rentav mer energi än andra. Det menar i alla fall J P Kotter, tidigare professor i ledarskap vid Harvard Business School. Håller du med honom?
2017-03-06
Referenstagning - Referenstagning är en viktig del i att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen. Målet är att bekräfta eller komplettera den bild du redan fått av kandidaten. Vad ska man då som arbetsgivare tänka på när man tar referenser för att säkerställa att man verkligen får en korrekt bild?
2017-03-06
Spara löneunderlagen i minst sju år! - En vanlig fråga i Simployers frågeservice är hur länge olika löneunderlag ska sparas. Enligt reglerna i bokföringslagen gäller att allt som räknas som räkenskapsmaterial ska sparas i sju år efter det kalenderår då räkenskapsåret avslutades.